ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2008
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
11/05/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,86MB)
Ο μηνιαίος Πίνακας Τιμών Αγροτικών Προϊόντων παρουσιάζει μια περίληψη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
11/05/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (2016) -  (pdf-2,15MB)
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2016.
26/04/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-64KB)
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την πρόσφατη τροποποίηση της Πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης, δίνοντας παράλληλα μια περίληψη των αλλαγών που επήλθαν.
26/04/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-459KB)
Με την υπ αριθμ. 3299/23-4-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιείται η πρόσκληση των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Π.Α.Α. 2014-2020.
18/04/2018ΥΠ.Α.Α.Τ. - ΕΛ.Γ.Α.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-253KB)
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το καθεστώς «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που εντάσσεται στο μέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης μέσω του Μέτρου 5 και υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 δημοσίευσαν από κοινού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αποτελεί και τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του προγράμματος.
18/04/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ -  (pdf-37KB)
Υπογράφηκε η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υποβολής των αιτήσεων της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος νέων γεωργών (Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η 2η πρόσκληση αφορά μόνο στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης δηλαδή στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.
11/04/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ -  (pdf-61KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την τυπική απόδοση λοιπών αιγοπροβάτων στους υπολογισμούς για το Μέτρο των Νέων Γεωργών και για τα Σχέδια Βελτίωσης.
04/04/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 -  (pdf-416KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13: «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), που περιλαμβάνει α) το υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και β) το υπομέτρο 13.2: χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (μειονεκτικές) εκτός των ορεινών.
02/04/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-55KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για νέες τροποποιήσεις και διορθώσεις όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης.
27/03/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,85MB)
Ο μηνιαίος Πίνακας Τιμών Αγροτικών Προϊόντων παρουσιάζει μια περίληψη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
23/03/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το Επιμελητήριο επισημαίνει συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α 2014-2020, κάνοντας παράλληλα προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και ζητώντας παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των σχετικών προσκλήσεων.
23/03/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-39KB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ- Ω2Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
23/03/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-257KB)
Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης του Μέτρου 4 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».
16/03/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ -  (pdf-41KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η 2η πρόσκληση του προγράμματος νέων γεωργών (Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), ύψους 26,67 εκατ. €. Η 2η πρόσκληση αφορά στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης δηλαδή στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.
16/03/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018) -  (pdf-0,68MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2018 για την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία.
01/03/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προστάσεις του επί της πρόσφατα εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.
01/03/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,85MB)
Ο μηνιαίος Πίνακας Τιμών Αγροτικών Προϊόντων παρουσιάζει μια περίληψη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
28/02/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ -  (pdf-248KB)
Δημοσιεύτηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018.
28/02/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017) -  (pdf-0,68MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία το μήνα Δεκέμβριο του 2017.
22/02/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-153KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Π.Α.Α. 2014-2020.
16/02/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική ημερίδα για τα Σχέδια Βελτίωσης την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα «Καστελλάκη», στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης.
09/02/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ, ΨΥΧΑΝΘΗ, ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ -  (pdf-32KB)
Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2017 (άρθρο 52 Κανονισμός Ε.Ε. 1307/2013) για την καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, των σπαραγγιών και των καρπών με κέλυφος.
07/02/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 27η AGROTICA -  (pdf-248KB)
Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τεχνική Συνάντηση για τις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3. και το Υπομέτρο 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο της 27ης AGROTICA που συνδιοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) του Π.Α.Α. 2014-2020, και τον ΕΛ.Γ.Α..
07/02/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)» -  (pdf-237KB)
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 6/3/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.
05/02/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 27ης AGROTICA 2018
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συνδιοργάνωσε με άλλους φορείς στα πλαίσια της 27ης AGROTICA 2018. Τις εκδηλώσεις μπορείτε να τις δείτε μαγνητοσκοπημένες στο διαδίκτυο.
02/02/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΥΤΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ -  (pdf-27KB)
Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, η Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια τεύτλων, ύψους 72 ευρώ ανά στρέμμα, για την παραγωγή του 2017.
01/02/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,83MB)
Ο μηνιαίος Πίνακας Τιμών Αγροτικών Προϊόντων παρουσιάζει μια περίληψη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
29/01/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 27ης AGROTICA
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σας ενημερώνει ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τις εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει με άλλους φορείς στα πλαίσια της 27ης AGROTICA 2018.
25/01/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ 27η AGROTICA 2018
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει στην 27η AGROTICA 2018 με την παρουσία του στο Περίπτερο του ΥΠ.Α.Α.Τ., μαζί με τους υπόλοιπους εποπτευόμενους φορείς του (Περίπτερο 2, stand 27, 1ος όροφος), αλλά και με μία σειρά εκδηλώσεων.
17/01/2018ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-214KB)
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε τη λειτουργεία Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk) που θα έχει σαν αρμοδιότητα την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης, με ενιαίο τρόπο, σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014-2020.
First Previous Εγγραφές 1 - 30 Next Last
Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2018 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
,Χανιά,Περιφέρεια Κρήτης

11ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
,Χανιά,Περιφέρεια Κρήτης

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Porto Palace),Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

12ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
,Χανιά,Περιφέρεια Κρήτης

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Porto Palace),Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

1314o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Porto Palace),Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

14
15
16
17ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΓΡΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ….ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ»
,Βέροια (Δημαρχείο),Υδροβιολογικός Σταθμός Πέλλας ΥΠ.Α.Α.Τ.

3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΗ»
,Αθήνα (Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΓΠΑ),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος

18
19ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΙΣΣΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ & ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
,Αθήνα ( Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων),ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ & η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας

20
21
22
233o ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
,Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani Caravel),Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΣΠΡΙΑ: Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ»
,Μύρινα Λήμνου (Κινηματοθέατρο Μαρούλα),Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

241o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ»
,Θεσσαλονίκη ( Αμερικανική Γεωργική Σχολή),Κέντρο Ελιάς Κρίνος – Perrotis College

251o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ»
,Θεσσαλονίκη ( Αμερικανική Γεωργική Σχολή),Κέντρο Ελιάς Κρίνος – Perrotis College

261o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ»
,Θεσσαλονίκη ( Αμερικανική Γεωργική Σχολή),Κέντρο Ελιάς Κρίνος – Perrotis College

27
28
29
30ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
,Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ),ΙΤΣΑΚ, ΤΕΕ/ΤΚΜ

31
 
 
 
5 2018
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ»

Θεσσαλονίκη ( Αμερικανική Γεωργική Σχολή) 24 - 26 Μαΐου 2018 Κέντρο Ελιάς Κρίνος – Perrotis College 


-ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ) 30 Μαΐου 2018 ΙΤΣΑΚ, ΤΕΕ/ΤΚΜ 


-8th INTERNATIONAL FORUM: MINERAL RESOURCES IN GREECE

Αθήνα (Ξενοδοχείο King George) 1 Ιουνίου 2018 Symeon G. Tsomokos SA Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel