Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Δασολογικά Θέματα
Δασολογικά Θέματα
06/09/2021Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30-8-2021: ΥΛΟΤΟΜΙΑ-ΑΠΟΛΗΨΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΦΕΚ 4022/Β/2021) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30-8-2021 «Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων για την υλοτομία - απόληψη καμένων ιστάμενων δέντρων της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.δ. 86/1969 (A’ 7)».
06/09/2021Ν. 4284/2021: ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΑΚΓΙΕΣ (ΦΕΚ 156/Α/2021) -  (pdf-243KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4284/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις».
30/08/2021«ΥΛΗ» Ε.Ε. - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ -  (pdf-2,87MB)
--
11/08/2021ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας ανείπωτης καταστροφής, με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική, στην Εύβοια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πυρκαγιές που, εκτός από τη βαθιά και ανείπωτη θλίψη που προκάλεσαν σε όλο τον ελληνικό λαό, δημιουργούν κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα με άμεσες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας αλλά και της υγείας των κατοίκων των πληγέντων (και όχι μόνο) περιοχών. Τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ριζικών αλλαγών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής που αφορά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών (αλλά και των φυσικών καταστροφών γενικότερα) και την πρόληψη ή άμβλυνση των συνεπειών που αυτές μπορεί να έχουν.
10/06/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ -  (pdf-1,03MB)
Η Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την τρoπoποίηoη της Απόφασης Ανάρτησης του δασικού χάρτη όλων των Tοπικών και Δημoτικών κoινοτήτων των Δήμων Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Σoυλίoυ της Περιφερειακής Eνότητας Θεσπρωτίας (συμπεριλαμβανoμένης και της περιοχής τoυ Προκαπoδιστριακoύ ΟTA Hγoυμενίτσας). Επί του περιεχομένου του τροποποιημένου δασικού χάρτη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις μέχρι την Παρασκευή, 24-12-2021.
08/06/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ -  (pdf-0,62MB)
Η Διεύθυνση Δασών Άρτας, με έγγραφό της, ενημερώνει για την τροποποίηση της Απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε. Άρτας. Οι ενδιαφερόμενοι μποορύν να υποβάλλουν αντιρρήσεις επί του τροποποιημένου Δασικού Χάρτη μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.
04/06/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -  (pdf-1,54MB)
Η Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων εξέδωσε την με αριθμό πρωτ. 59258/31-5-2021 απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμό πρωτ. 19448/19 – 2 – 2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων με θέμα «Ανάρτηση των δασικών χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της ΠΕ Ιωαννίνων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους», κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
04/06/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ -  (pdf-285KB)
Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας εξέδωσε την με αριθμ. πρωτ. 96729/2-6-2021 (ΑΔΑ: Ω2Ψ0ΟΡ1Υ-2Μ4) απόφαση, με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. 129/15 – 1 – 2021 (ΑΔΑ: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», κατά το τμήμα που αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
02/06/2021Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ -  (pdf-114KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 111224/2-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΞΟΡ10-ΞΕΕ) Απόφαση τροποποιήθηκε η με αριθ. 38126/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας με θέμα «Ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», αποκλειστικά και μόνο ως προς το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων. Η νέα καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 13η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη.
16/04/2021ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -  (pdf-160KB)
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας αλλά και προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Δασολόγων, επί θεμάτων που έχουν ανακύψει πρόσφατα με αφορμή τις αναρτήσεις Δασικών Χαρτών.
31/03/2021ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2021: ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑ -  (html-1KB)
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας), τη γεωβάση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών 2021 για τις Κυκλάδες και τη Σαλαμίνα.
24/03/2021ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2021
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας), τη γεωβάση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών 2021.
22/03/2021Υ.Π.ΕΝ.: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ -  (pdf-492KB)
Απαντώντας σε σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου, η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η σύνταξη και υποβολή φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης του χώρου ΠΡΙΝ την έναρξη των εργασιών επέμβασης σε δασικές εκτάσεις.
18/03/2021ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 21η ΜΑΡΤΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας» και ως «Διεθνής ημέρα Δασών».
05/03/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -  (pdf-4,52MB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του συνόλου των προκαποδιστριακών ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Κατά του εν λόγω δασικού χάρτη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις από τις 5 Μαρτίου έως τις 17 Ιουνίου 2021.
05/03/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ -  (pdf-3,70MB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης όλων των τοπικών και δημοτικών ενοτήτων των Δήμων Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Προκαποδιστριακού ΟΤΑ Ηγουμενίτσας). Κατά του εν λόγω δασικού χάρτη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις από τις 12 Μαρτίου έως τις 24 Ιουνίου 2021.
03/03/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ -  (pdf-218KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης όλων των τοπικών και δημοτικών ενοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Κατά του εν λόγω δασικού χάρτη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις από τις 12 Μαρτίου έως τις 24 Ιουνίου 2021.
01/03/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ -  (pdf-82KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Κατά του εν λόγω δασικού χάρτη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις από τις 12 Μαρτίου έως τις 24 Ιουνίου 2021.
22/02/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ -  (pdf-0,73MB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Άρτας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Κατά του εν λόγω δασικού χάρτη, οι ενδιαφερόμενου μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις από τις 5 Μαρτίου έως τις 17 Ιουνίου 2021.
12/02/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – SHAPEFILE) -  (html-1KB)
--
12/02/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ -  (pdf-0,87MB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Έδεσσας, Πέλλας, Αλμωπίας και Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Κατά του εν λόγω δασικού χάρτη, οι ενδιαφερόμενου μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις από τις 19 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 3 Ιουνίου 2021.
07/12/2020ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ -  (pdf-489KB)
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου, η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σημειώνει ότι και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 48 ν. 998/1979 ως ισχύει, εξυπηρετώντας συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη.
27/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-0,55MB)
Η Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής κάνει γνωστό ότι κάνει γνωστό ότι η καταληκτική προθεσμία προσκόμισης των στοιχείων και εγγράφων που αναλυτικώς αναφέρονται στη σχετική από 21-07-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Υπηρεσίας, παρατείνεται κατά 25 ημέρες, δηλαδή έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.
27/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-0,78MB)
Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας κάνει γνωστό ότι κάνει γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 21-7-2020 πρόσκλησή της, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20-8-2020 στις 14-9-2020 , ημέρα Δευτέρα.
25/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-240KB)
Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 4498/22-7-2020 πρόσκλησή της, που αφορούσε την προσκόμιση των διοικητικών πράξεων για τη σύνταξη των δασικών χαρτών, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20-8-2020 στις 14-9-2020, ημέρα Δευτέρα.
21/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-0,66MB)
Η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών, καλεί τους ενδιαφερομένους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979,όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της με αριθ. 64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να προσκομίσουν και καταθέσουν, με αίτησή τους, τα σχετικά στοιχεία, μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.
21/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-0,96MB)
Η Διεύθυνση Δασών Κιλκίς ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, που κατέχουν εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ότι η καταληκτική προθεσμία προσκόμισης των στοιχείων και εγγράφων που αναφέρονται στην υπ’αρικ.πρωτ.8378/22-7-2020 σχετική ανακοίνωση – πρόσκλησή της, παρατείνεται κατά 25 ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.
22/07/2020Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -  (pdf-0,75MB)
Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σήμερα την 21-7-2020 ημέρα Τρίτη σε ε φαρμογή τ ου ά ρθρου 6 τ ης Υ .Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (A΄ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της , στο Διοικητήριο Έδεσσας , 5ο όροφο (Γραφεία 521 και 511) για την προσκόμιση των σχετικών πράξεων.
22/07/2020Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -  (pdf-226KB)
Η Διεύθυνση Δασών Κιλκίς σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773 Β΄) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους, που κατέχουν εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, για την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων.
22/07/2020Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -  (pdf-361KB)
Η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της με αριθ. 64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να προσκομίσουν και καταθέσουν, με αίτησή τους, τα σχετικά στοιχεία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας. Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22η-7-2020 ημέρα Τετάρτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 20η-8-2020 ημέρα Πέμπτη.
İstanbul Escort


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel