??a??t?s?:
Skip Navigation Links. > Επαγγελματικά Θέματα > Απασχόληση Γεωτεχνικών > Εμπορία Κτηνιατρικών Προϊόντων
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
    Οι γεωτεχνικοί, ανάλογα με την ειδικότητά και τα επιπλέον επιστημονικά τους προσόντα, απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και σε Οργανισμούς, Εταιρείες, Ιδρύματα κλπ, που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση των γεωτεχνικών σε όλο το Δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α), καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

1. Αδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
   Η άδεια αυτή εκδίδεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του άρθρο 5 του Ν. 2538/1997

Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
- να κατέχει πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του Π.Δ. 463/1987 (ΦΕΚ 216 Α") ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του Π.Δ. 109/1989 (ΦΕΚ 47 Α") ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Ειδικά για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς, ο ενδιαφερόμενος αντί των πτυχίων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να έχει πτυχίο Βιολογικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.I.) της ημεδαπής ή πτυχίο Χημικού Τμήματος Α.Ε.I. της ημεδαπής και πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα ιχθυολογίας σε Α.Ε.I. ή ισότιμες σχολές της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.I. ή πτυχίο του Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας της Ανώτερης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Αρδεύσεων - Δασοπονίας - Κτηνοτροφίας - Ιχθυοκομίας - Αλιείας των ΚΑΤΕΕ ή πτυχίο Γεωπονίας Α.Ε.I. του τμήματος ζωικής παραγωγής ή πτυχίο των ισότιμων με την πιο πάνω σχολή των ΚΑΤΕΕ σχολών ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται (άρθρο 22 του Ν. 2945/2001 .

- Να πληρεί τις προϋποθέσεις του Ν. 2538/1997, όπως αυτός ισχύει.

2. Αδεια χονδρικής εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
    Για τη χονδρική εμπορία (αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή κλπ) κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων απαιτείται άδεια που χορηγείται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής των Ν.Α.. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο φαρμακευτικής ή κτηνιατρικής σχολής, να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 52 της Υ.Α. 310584/2-4-1998 (ΦΕΚ 456/Β)

gaziantep escort
gaziantep escort
evooli.com sex sohbet hatti
bahis siteleri asyabahis casino siteleri bonusdolu.com
replica watches
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort
arab school sex teacher student xnxx


???t?? ?e??e??΅???? Site
Ge?te????? ?p?΅e??t???? ????da? ??.?e??????? 64, 546 31  Tessa??????  ???: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel