Αναζήτηση:
Συχνές Ερωτήσεις (F.A.Q.)
Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Α1) Ποιοί εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε);
Α2) Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή και την έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων "Ασκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού;
Α3) Ποια είναι η χρονική ισχύς της Βεβαίωσης Aσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού και πως αυτή ανανεώνεται;
Α4) Τι είδους Βεβαιώσεις (Πιστοποιητικά) χορηγεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.);
Α5) Είμαι Απόφοιτος ΑΤΕΙ. Εγγράφομαι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε);
Α6) Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για την Δήλωση `Aσκησης Επαγγέλματος μου ή για οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση ηλεκτρονικά;
Α7) Δεν έχω ορκιστεί ακόμη. Μπορώ να εγγραφώ στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Β1) Ποια είναι η ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο;
Β2) Κάθε πότε πρέπει να πληρώνω την ετήσια συνδρομή;
Β3) Σε ποιά τράπεζα και σε ποιό λογαριασμό μπορεί να γίνει κατάθεση χρημάτων υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε..;
Β4) Γίνεται ενημέρωση σε ετήσια ή άλλη βάση των μελών του Επιμελητηρίου του ύψους των οφειλών τους;
Β5) Σε περίπτωση που χρωστάω πολλά χρήματα από συνδρομές ετών η εξόφληση των οφειλών μου πρέπει να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά;
Β6) Κάθε πότε πρέπει να πληρώνω για την Βεβαίωση "Ασκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού;
Β7) Ποιο είναι το ποσοστό κράτησης υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που γίνεται στην αμοιβή που προκύπτει από την σύνταξη μελέτης.
Β8) "Οταν κατατίθεται στο λογαριασμό του Επιμελητηρίου στην ΑΤΕ, ποσό που αφορά κράτηση από σύνταξη μελέτης, ποιο όνομα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης, ο γεωτεχνικός ο οποίος συνέταξε την μελέτη ή αυτός ο οποίος ανέθεσε τη σύνταξή της;
Β9) Είμαι μελετητής και θέλω να πάρω βεβαίωση καταβολής κράτησης 2% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα τη χρησιμοποιήσω στην Εφορία. Τι χαρτιά πρέπει να προσκομίσω;
Β10) Η κατάθεση συνδρομών ή κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γίνεται μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς όπου τηρείται ο λογαριασμός του Επιμελητηρίου;
Β11) Μπορεί να γίνει κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ηλεκτρονικά από άλλη τράπεζα;
Β12) "Οταν γίνεται κατάθεση στο λογαριασμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς τι θα πρέπει να αναγράφεται στο καταθετήριο της τράπεζας;
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ1) Πώς θα αποκτήσω Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων;
Γ2) Πώς θα γίνω Εργολήπτης Δημοσίων Έργων;
Γ3) Θέλω να βγάλω `Aδεια Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Γ4) Θέλω να βγάλω `Aδεια Εμπορίας Λιπασμάτων
Γ5) Πώς μπορώ να αποκτήσω `Aδεια Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών;
Γ6) Θέλω να ασχοληθώ με την Παραγωγή και Εμπορία Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
Γ7) Πώς μπορώ να γίνω Γεωργικός Σύμβουλος;
Γ8) Ποιές είναι επαγγελματικές δραστηριότητες του κλάδου μου;
Γ9) Πώς μπορώ να δημοσιεύσω μια αγγελία για προσφορά/εύρεση εργασίας;
Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗ-ΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
Δ1) Πώς αποκτά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επιστημονικές απόψεις, θέσεις και προτάσεις πάνω στα διάφορα ζητήματα;
Δ2) Μπορώ να συμμετέχω σε κάποια από τις Επιστημονικές Επιτροπές ή τις Ομάδες Εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;
Δ3) Σε ποιούς φορείς συμμετέχει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με εκπρόσωπό του;
Δ4) Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου σε Συμβούλιο ή Επιτροπή κάποιου φορέα;
Δ5) Λειτουργεί στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οργανωμένη βιβλιοθήκη;
Δ6) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι για τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;
Δ7) Πότε μπορώ να λάβω βεβαίωση από το Επιμελητήριο σχετική με τη δημοσίευση της εργασίας μου;
Δ8) Πώς μπορώ να παρουσιάσω ένα βιβλίο που έχω εκδώσει;
Δ9) Ποιες ειδήσεις αναρτώνται στον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου;
Δ10) Πως μπορώ να στείλω μια είδηση στο Επιμελητήριο για να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του;
Δ11) Πώς ενημερώνονται οι γεωτεχνικοί για τις δραστηριότητες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;
Δ12) Πώς μπορώ να εγγραφώ (ή να διαγραφώ από) συνδρομητής στην Ηλεκτρονική Ενημέρωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;
Δ13) Ποια είναι η συχνότητα έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;
Δ14) Ποιοι γεωτεχνικοί σύλλογοι/φορείς υπάρχουν και πως μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον από αυτούς;
Δ15) Ποια είναι η σύνθεση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;
 
Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Α1) Ποιοί εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε);

Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προβλέπεται από το Ν. 1474/84 - ΦΕΚ 128/Α/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους της χώρας.
Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 3 του παραπάνω νόμου και το αρ. 1 του Π.Δ. 344/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εγγράφονται οι απόφοιτοι των παρακάτω Σχολών και Τμημάτων:

Κλάδος Γεωπόνων:
Α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
    αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
    ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,
    γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
    δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και
Β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό.

Κλάδος Δασολόγων:
Α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
    αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
    ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και
Β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό.

Κλάδος Κτηνιάτρων:
Α) στους πτυχιούχους κτηνιάτρους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
    αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής,
    ββ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής και
Β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄78), όπως ισχύει καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό.

Κλάδος Γεωλόγων:
Α) στους πτυχιούχους γεωλόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
    αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας,
    ββ) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,
    γγ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και
Β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό.

Κλάδος Ιχθυολόγων:
Α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
    αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
    ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,
    γγ) ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
    δδ) ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ και
Β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό».


Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η Βεβαίωση `Aσκησης Επαγγέλματος γεωτεχνικού της αντίστοιχης ειδικότητας, η οποία χορηγείται και ανανεώνεται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τα προβλεπόμενα στο Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’).

Α2)Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή και την έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων `Aσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού;

- Για την εγγραφή νέου μέλους και την έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων `Aσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού απαιτούνται:

  •     1.  Αίτηση Εγγραφής .
  •     2.  Αίτηση Αναγγελίας `Aσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος .
  •     3. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, απαιτείται και η αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του από την αρμόδια αρχή (επίσημα θεωρημένη).
  •     4α. Οι γεωλόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών της χώρας, με έτος εγγραφής πριν από το 1969, εφόσον εργάζονται σε φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε με το Ν. 1256/1982 θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι κατέχουν θέση γεωλόγου, εφόσον όμως ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα του γεωλόγου αποδεικτικό εφορίας για την άσκηση του επαγγέλματος.
  •     4β. Οι ιχθυολόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Βιολογίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος των ελληνικών ή ισότιμων ξένων Πανεπιστημίων, εφόσον υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ., θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν με την ειδικότητα του ιχθυολόγου, ενώ οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, εφόσον ασκούν, μετά από σχετική ειδίκευση, το επάγγελμα του ιχθυολόγου, θα προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτή σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  •     5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  •     6. Διπλότυπο κατάθεσης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνολικού ποσού 75,00 € υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (10 € δικαίωμα εγγραφής, 15 € ετήσια συνδρομή και 50 € τέλος χορήγησης Αναγγελίας `Aσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος). Ο αριθμός λογαριασμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι: 62 15 03 0021 086.
  •     7.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται η φράση: «έχω τα προσόντα και πληρώ τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 1474/84» (η διάταξη επεξηγείται στη σημείωση που υπάρχει στο τέλος της σελίδας).
  •     Οι συνταξιούχοι γεωτεχνικοί πέραν της παραπάνω φράσης, αναγράφουν και την εξής: «δεν έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από τριάντα (30) έτη συνολικής πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας».
  •     Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε στα γραφεία των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας (Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 546 31 Θεσσαλονίκη), αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή ή μπορούν να αποσταλούν και με fax (στον αριθμό: 2310236308) ή με email (members@geotee.gr), φροντίζοντας στη τελευταία περίπτωση να είναι υπογεγραμμένη η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση.
Σημείωση: Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1474/84 αναφέρει ότι για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει:
     α) να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
     β) να μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του
    γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 2. του Ν. 1811/51 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2683/1999 «Υπαλληλικός Κώδικας» (κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμός, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση) και να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
Α3) Ποια είναι η χρονική ισχύς της Βεβαίωσης Aσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού και πως αυτή ανανεώνεται;

Η Βεβαίωση `Aσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού έχει χρονική ισχύ 3 ετών και ανανεώνεται κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης από το Μέλος. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ανανέωσή της μπορείτε να τα δείτε στη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ».

A4) Τι είδους Βεβαιώσεις (Πιστοποιητικά) χορηγεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.);

Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μπορείτε να τα δείτε ακολουθώντας τη διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΜΕΛΗ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ >> ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Α5) Είμαι Απόφοιτος ΑΤΕΙ. Εγγράφομαι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε);

Οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ ΔΕΝ εγγράφονται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Α6) Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για την Δήλωση `Aσκησης Επαγγέλματος μου ή για οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση ηλεκτρονικά;

Οι αιτήσεις για την ανανέωση της Βεβαίωσης `Ασκησης επαγγέλματος, για έκδοση Βεβαίωσης Οικονομικής Ενημερότητας Τακτικού Μέλους και Πειθαρχικού Ελέγχου μπορούν να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών (ONLINE). Για τις αιτήσεις που αφορούν άλλες βεβαιώσεις που εκδίδει το Επιμελητήριο παρακαλώ συμπληρώστε την Αίτηση

Α7) Δεν έχω ορκιστεί ακόμη. Μπορώ να εγγραφώ στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;

Για την εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου. Εντούτοις, αν διαθέτετε βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος που έχετε τελειώσει τις σπουδές σας, από την οποία να προκύπτει ότι έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές σας και ότι υπολείπεται μόνο η ορκωμοσία (και αναφέρεται και ο βαθμός πτυχίου σας), μπορείτε να εγγραφείτε στο Επιμελητήριο (με την προϋπόθεση ότι μόλις ορκιστείτε θα προσκομίσετε επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου).

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Β1) Ποια είναι η ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο;

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 15 Ευρώ.

Β2) Κάθε πότε πρέπει να πληρώνω την ετήσια συνδρομή;

Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής γίνεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στη διάρκεια του έτους.

Β3) Σε ποιά τράπεζα και σε ποιό λογαριασμό μπορεί να γίνει κατάθεση χρημάτων υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;

Στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑIΩΣ και ο αριθμός λογαριασμού είναι ο: 6215030021086 (ΙΒΑΝ: GR100 1712 1500 0621 5030 0210 86).

Β4) Γίνεται ενημέρωση σε ετήσια ή άλλη βάση των μελών του Επιμελητηρίου του ύψους των οφειλών τους;

Η ενημέρωση των μελών για το ύψος των οφειλών τους γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους με την Οικονομική Υπηρεσία.

Β5) Σε περίπτωση που χρωστάω πολλά χρήματα από συνδρομές ετών η εξόφληση των οφειλών μου πρέπει να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά;

Η εξόφληση των οφειλών σας μπορεί να γίνεται τμηματικά, φτάνει κάθε φορά που γίνεται η κατάθεση, να αναγράφεται στην απόδειξη το όνομα σας και ότι είναι μέρος συνδρομών. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε κάποια βεβαίωση γιατί τότε θα πρέπει να κατατεθεί όλο το ποσό.

Β6) Κάθε πότε πρέπει να πληρώνω για την Βεβαίωση "Ασκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού;

Η πληρωμή για την άδεια άσκησης επαγγέλματος γίνεται άπαξ κατά την πρώτη έκδοση της και για την ανανέωση της θα πρέπει το μέλος να είναι οικονομικά ενήμερο.

Β7) Ποιο είναι το ποσοστό κράτησης υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που γίνεται στην αμοιβή που προκύπτει από την σύνταξη μελέτης.

Είναι 2% και γίνεται πάνω στο καθαρό ποσό της αμοιβής (προ ΦΠΑ) του γεωτεχνικού.

Β8) Όταν κατατίθεται στο λογαριασμό του Επιμελητηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς, ποσό που αφορά κράτηση από σύνταξη μελέτης, ποιο όνομα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης, ο γεωτεχνικός ο οποίος συνέταξε την μελέτη ή αυτός ο οποίος ανέθεσε τη σύνταξή της;

Στο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του γεωτεχνικού που συνέταξε τη μελέτη έτσι ώστε να γίνεται και η ενημέρωση της καρτέλας του μέλους με το αντίστοιχο ποσό.

Β9) Είμαι μελετητής και θέλω να πάρω βεβαίωση καταβολής κράτησης 2% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα τη χρησιμοποιήσω στην Εφορία. Τι χαρτιά πρέπει να προσκομίσω;

Για να εκδοθεί η βεβαίωση καταβολής κράτησης του 2% θα πρέπει να κάνετε αίτηση και να μας προσκομίσετε τα Τ.Π.Υ. και τα αποδεικτικά της τράπεζας όπου θα φαίνεται το όνομα του μελετητή.

Β10) Η κατάθεση συνδρομών ή κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γίνεται μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς όπου τηρείται ο λογαριασμός του Επιμελητηρίου

Η οποιαδήποτε πληρωμή υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Β11) Μπορεί να γίνει κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ηλεκτρονικά από άλλη τράπεζα;

Ναι. Εντούτοις, επειδή συνήθως στα στοιχεία της συναλλαγής που στέλνει η Τράπεζα Πειραιώς στο Επιμελητήριο δεν αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να στέλνεται στο Επιμελητήριο (με fax ή με email) και μια εκτύπωση της συναλλαγής στην οποία να αναγράφονται καθαρά τα στοιχεία του καταθέτη και η αιτιολογία κατάθεσης, έτσι ώστε να ενημερώνεται σωστά και το μητρώο του μέλους.

Β13) Όταν γίνεται κατάθεση στο λογαριασμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς τι θα πρέπει να αναγράφεται στο καταθετήριο της τράπεζας;

Θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο αριθμός μητρώου ή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του γεωτεχνικού καθώς και ο λόγος της κατάθεσης (π.χ. συνδρομή, κράτηση 2% κ.λπ.).

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ1) Πώς θα αποκτήσω Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων;

Για να δείτε τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθήσετε προκειμένου να γίνετε Μελετητής Δημοσίων Έργων ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ >> ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ >> ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Γ2) Πώς θα γίνω Εργολήπτης Δημοσίων Έργων;

Για να δείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να γίνετε εργολήπτης δημοσίων έργων ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ >> ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ >> ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Γ3) Θέλω να βγάλω `Aδεια Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Για να δείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να αποκτήσετε `Aδεια Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ >> ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ >> ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Γ4) Θέλω να βγάλω `Aδεια Εμπορίας Λιπασμάτων

Για να δείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να αποκτήσετε `Aδεια Εμπορίας Λιπασμάτων ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ >> ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ >> ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

Γ5) Πώς μπορώ να αποκτήσω `Aδεια Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών;

Για να δείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να αποκτήσετε `Aδεια Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ >> ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ >> ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ.

Γ6) Θέλω να ασχοληθώ με την Παραγωγή και Εμπορία Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Για να δείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να ασχοληθείτε με την Παραγωγή και Εμπορία Πολλαπλασιαστικού Υλικού ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ >> ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ >> ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Γ7) Πώς μπορώ να γίνω Γεωργικός Σύμβουλος;

Για να δείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να γίνετε Γεωργικός Σύμβουλος ακολουθείστε την εξής διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ >> ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ >> ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ).

Γ8) Ποιές είναι επαγγελματικές δραστηριότητες του κλάδου μου;

Για να δείτε τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Κλάδου σας ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ >> ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

Γ9) Πώς μπορώ να δημοσιεύσω μια αγγελία για προσφορά/εύρεση εργασίας;

Στέλνετε την αγγελία σας στο Επιμελητήριο (με όλα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία που θα βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο στην επικοινωνία του μαζί σας), με κείμενο το πολύ πέντε σειρών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου info@geotee.gr

Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
Δ1) Πώς αποκτά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επιστημονικές απόψεις, θέσεις και προτάσεις πάνω στα διάφορα ζητήματα;

Οι επιστημονικές απόψεις και θέσεις του Επιμελητηρίου πάνω στα διάφορα ζητήματα που κάθε φορά τίθενται διαμορφώνονται κατά κανόνα από Επιστημονικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, οι οποίες συγκροτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Οι απόψεις και προτάσεις των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας τίθενται στη συνέχεια στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και αποφασίζει για τα περαιτέρω.

Δ2) Μπορώ να συμμετέχω σε κάποια από τις Επιστημονικές Επιτροπές ή τις Ομάδες Εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;

Μέχρι στιγμής η συγκρότηση και στελέχωση των Επιστημονικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του Επιμελητηρίου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση, με αποκλειστικό κριτήριο τη δυνατότητα των επιλεγόμενων μελών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αντικείμενο εργασιών της κάθε Επιτροπής με βάση τη γνώση και την εμπειρία τους, χωρίς την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλευράς των γεωτεχνικών-μελών. Εντούτοις, οι γεωτεχνικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορούν να αποστείλουν σχετική αίτηση στο Επιμελητήριο (info@geotee.gr), συνοδευόμενη απαραίτητα από σύντομο βιογραφικό με τις γνώσεις και την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι αιτήσεις αυτές θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας με επιστημονικό αντικείμενο σχετικό ή παρεμφερές με το γνωστικό πεδίο του ενδιαφερόμενου.

Δ3) Σε ποιούς φορείς συμμετέχει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με εκπρόσωπό του;

Ο σχετικός κατάλογος βρίσκεται αναρτημένος στον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου (www.geotee.gr), στη διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ >> ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Δ4) Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου σε Συμβούλιο ή Επιτροπή κάποιου φορέα;

Μέσω του Επιμελητηρίου. Οι γεωτεχνικοί μπορούν να στείλουν τυχόν ερωτήματα, παρατηρήσεις ή προτάσεις στο Επιμελητήριο (info@geotee.gr) και στη συνέχεια το αρμόδιο Τμήμα θα τα προωθήσει στον αντίστοιχο εκπρόσωπο.

Δ5) Λειτουργεί στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οργανωμένη βιβλιοθήκη;

Η βιβλιοθήκη του Επιμελητηρίου βρίσκεται προς το παρόν εκτός λειτουργίας, καθώς δεν υπάρχει το απαιτούμενο για το σκοπό αυτό προσωπικό.

Δ6) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι για τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;

Για να δείτε τα κριτήρια συγγραφής επιστημονικής εργασίας ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ >> ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ >> ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Δ7) Πότε μπορώ να λάβω βεβαίωση από το Επιμελητήριο σχετική με τη δημοσίευση της εργασίας μου;

Σχετική βεβαίωση μπορείτε να λάβετε μόνο όταν η εργασία σας έχει κριθεί δημοσιεύσιμη και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής δημοσιοποίησης (εκτύπωσης στο περιοδικό ή ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου).

Δ8) Πώς μπορώ να παρουσιάσω ένα βιβλίο που έχω εκδώσει;

Πρέπει να αποστείλετε στο Επιμελητήριο μία σύντομη βιβλιοπαρουσίαση το πολύ μιας σελίδας σε ηλεκτρονική μορφή (cd), στην οποία να συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα η φωτογραφία του εξωφύλλου, καθώς και δύο αντίτυπα του βιβλίου, στην ταχ. Διεύθυνση: Βενιζέλου 64, 54631, Θεσσαλονίκη.

Δ9) Ποιες ειδήσεις αναρτώνται στον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου;

Σε γενικές γραμμές όλες οι ειδήσεις και απόψεις που τίθενται υπόψη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αφορούν τους γεωτεχνικούς και μπορούν να συμβάλλουν στην ενημέρωσή τους. Σε περίπτωση που η είδηση περιλαμβάνει αίτημα ή ερώτημα, γίνεται προσπάθεια να δημοσιεύεται μαζί με την αντίστοιχη απάντηση. Δεν αναρτώνται απόψεις και ειδήσεις που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή διατυπώνονται με απαράδεκτο γλωσσικό περιεχόμενο και ύφος.

Δ10) Πως μπορώ να στείλω μια είδηση στο Επιμελητήριο για να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του;

Ταχυδρομικά (ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη), με fax (2310/236308) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@geotee.gr). Στο βαθμό που είναι δημοσιεύσιμη, θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου το αργότερο εντός 48 ωρών (2 εργασίμων ημερών).

Δ11) Πώς ενημερώνονται οι γεωτεχνικοί για τις δραστηριότητες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;

Με την ανάρτηση όλων των ειδήσεων που αφορούν τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου στον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου (www.geotee.gr), μέσω της εβδομαδιαίας Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και μέσω του Ηλεκτρονικού Περιοδικού (Newsletter) που αποστέλλονται σε όλους τους γεωτεχνικούς που έχουν δηλώσει στο Επιμελητηρίου διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Δ12) Πώς μπορώ να εγγραφώ (ή να διαγραφώ από) συνδρομητής στην Ηλεκτρονική Ενημέρωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;

Μέσω του ιστοχώρου του Επιμελητηρίου (www.geotee.gr, στη διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) ή αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (info@geotee.gr).

Δ13) Ποια είναι η συχνότητα έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;

Η Ηλεκτρονική Ενημέρωση του Επιμελητηρίου αποστέλλεται στους γεωτεχνικούς στο τέλος κάθε εβδομάδας (Παρασκευή ή Σάββατο) και σ’ αυτό περιλαμβάνονται οι ειδήσεις που αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που μεσολάβησε.

Δ14) Ποιοι γεωτεχνικοί σύλλογοι/φορείς υπάρχουν και πως μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον από αυτούς;

Τα στοιχεία επικοινωνίας των γεωτεχνικών συλλόγων/φορέων που υπάρχουν θα τα βρείτε ακολουθώντας την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ.

Δ15) Ποια είναι η σύνθεση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;

Για να δείτε τη σύνθεση του ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ακολουθείστε την διαδρομή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >> ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. >> ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ >> ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel