??a??t?s?:
. > Επαγγελματικά Θέματα > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
27/07/2021ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (PDF-2,75MB)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους – φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση για την πιστοποίηση και εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων που τηρεί ο Οργανισμός. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από 27.07.2021 έως 30.09.2021 και ώρα 23:59.
24/06/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 44 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ -  (pdf-3,01MB)
Το ΥΠ.Α.Α.Τ. εξέδωσε την με αριθ. 4177/164588/23-6-2021 Προκήρυξη πλήρωσης σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 29 Ιουνίου 2021 και λήγει στις 13 Ιουλίου 2021.
09/06/2021ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 12 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11-6-2021) -  (pdf-0,71MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις δώδεκα (12) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 11-6-2021.
04/06/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ -  (pdf-368KB)
Βιομηχανία μαρμάρων ζητά Γεωλόγους για εργασία σε λατομεία μαρμάρων στη Δράμα και στην Καβάλα.
03/06/2021ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 140 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4-6-2021) -  (PDF-382KB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις 140 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως πέντε (5) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που σημειώθηκαν λόγω πρόσφατων αλλεπάλληλων παγετών μεγάλης διάρκειας σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 4-6-2021.
28/05/2021ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 7/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  (pdf-0,86MB)
Περίληψη Διακήρυξής αρ. 7/2021 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση της 2ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών δύο (2) Υδατικών Διαμερισμάτων Ηπείρου (EL05) και Δυτικής Μακεδονίας (EL09), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 51/2007 (CPV: 90713000-8).
29/04/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-305KB)
Ζητείται κτηνίατρος για κτηνιατρείο στην Κόρινθο.
27/04/2021ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΦΥΣΤΙΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ -  (pdf-465KB)
Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας, έλαβε επιστολή από την εταιρεία Fun & Fit (Delta Holding), η οποία δραστηριοποιείται στη Σερβία στους τομείς εισαγωγής, παραγωγής και διανομής διάφορων τροφίμων, με την οποία αναζητά συνεργασία με παραγωγούς φυστικιού (όλων των ειδών) στην Ελλάδα.
15/04/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-0,91MB)
Η Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Proactive Α.Ε. αναζητά συνεργάτες προκειμένου να ενισχύσει τα Τμήματα Επενδυτικών Προγραμμάτων και Υλοποίησης Γεωτεχνικών Έργων.
07/04/2021ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -  (PDF-1,08MB)
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE, κωδικός 21.1747» για τα έτη 2021-2023
01/04/2021ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  (PDF-0,69MB)
Περιληπτική Διακήρυξη της Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης», προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ.
01/04/2021ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (PDF-1,90MB)
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο του Οργανισμού.
19/03/2021ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» -  (pdf-168KB)
Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-learning) με τίτλο «Μικροβιολογία του Νερού».
09/03/2021ΥΠ.Α.Α.Τ. – Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 13 ΑΤΟΜΩΝ (7 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16-3-2021) -  (pdf-0,70MB)
Η Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΥΠ.Α.Α.Τ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών ατόμων (7 Κτηνιάτρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης και ειδικότερα για τις υπηρεσίες των τμημάτων αυτής που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Καβάλας , που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και εκρίζωση της βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) 2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021.
19/02/2021Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  (pdf-201KB)
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του, ορίζεται από Παρασκευή 19/02/2021 έως και Δευτέρα 01/03/2021.
12/02/2021Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  (pdf-268KB)
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Στις προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται 19 θέσεις Γεωπόνων και 16 Κτηνιάτρων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021.
30/12/2020ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. -  (pdf-0,66MB)
Προκηρύσσονται οι θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης των Υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 11/01/2021, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/01/2021
15/12/2020ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 09/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΟ Ή ΓΕΩΠΟΝΟ -  (pdf-1,46MB)
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη 12μηνης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων των προγραμμάτων Interreg Europe και MED. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22/12/2020 και ώρα 14:00.
10/12/2020ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 144 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ 10 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 10-12-2020 ΕΩΣ 21-12-2020) -  (pdf-0,51MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 144 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α..
03/12/2020ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ 10ΕΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ -  (pdf-236KB)
Το γραφείο μελετών - συμβουλευτικών υπηρεσιών Γ. Ζ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ζητά συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 10ετή επιστημονική εμπειρία ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση τύπων οικοτόπων, θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ή ειδών και διαχείριση ειδών ιχθυοπανίδας, με εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου, για την εκπόνηση αντίστοιχων μελετών.
23/10/2020ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  (PDF-222KB)
Περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Καθαρισμοί-Κλαδοκοπές έτους 2019 σε επιλεγμένα σημεία της Παλαιάς Εθνικής Οδού στα διοικητικά όρια της ΠΕ Λασιθίου».
06/10/2020ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -  (pdf-1,12MB)
Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Καβάλας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, τετάρτου τριμήνου έτους 2019 –Προκαταρκτικές εργασίες κατάρτισης διαχειριστικού χάρτη, προσδιορισμού και καταγραφής του παραγωγικού δυναμικού, με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, στο πλαίσιο σύνταξης Διαχειριστικής Μελέτης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου - Δύσβατου, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας»».
29/09/2020ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -  (pdf-308KB)
Εταιρία παροχής υπηρεσιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Γεωπόνο ζωικής παραγωγής με εξειδίκευση/Μεταπτυχιακό σε θέματα θρέψης ζώων και διαχείρισης/βελτίωσης φυσικών βοσκοτόπων.
25/09/2020ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ -  (pdf-488KB)
Εταιρεία ζητά Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας, με εμπειρία στις πωλήσεις φυτοπροστασίας – θρέψης, για κάλυψη θέσης Τομεάρχη για την περιοχή Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος – Εύβοιας – Αττικής, με έδρα Φθιώτιδα ή Βοιωτία.
24/09/2020ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -  (pdf-0,96MB)
Περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Καθαρισμοί-Κλαδοκοπές έτους 2019 σε επιλεγμένα σημεία της Νέας Εθνικής Οδού, στα διοικητικά όρια της ΠΕ Ρεθύμνου».
10/09/2020ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» -  (pdf-2,25MB)
Διακήρυξη υπ.αριθμ.3544/ΓΕ/2020, συνοπτικού (πρόχειρου), στη βάση του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), διαγωνισμού, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανάθεσης υπηρεσιών για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τα Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
08/09/2020ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  (PDF-0,70MB)
Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Παγγαίου Όρους, αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας, για το έτος 2020 - Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Τροχοφόρου Φορτωτή με ιπποδύναμη 120 ΗΡ και άνω».
17/08/2020I.NE.ΔI.BI.M.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Σ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 -2021 -  (pdf-1,31MB)
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή: 1. Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. σχολικής περιόδου 2020-2021 και εξής και 2. Αίτησης Επιλογής Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολικής περιόδου 2020-2021. Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ για το έτος 2020, ορίζεται από τη Δευτέρα, 17/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 07/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
29/07/2020ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -  (PDF-397KB)
Ο ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (09) μήνες και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού έτους 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας, Νεμέας, Κρήτης και Συγγρού του Οργανισμού.
23/07/2020ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -  (pdf-0,84MB)
Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Υποστηρικτική εργασία για την επικαιροποίηση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης για τη διατήρηση προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων της διασυνοριακής περιοχής καθώς και ανάπτυξη 3 στρατηγικών για τη διατήρηση των σημαντικότερων ειδών/οικοτόπων με βάση τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση κινδύνου».


???t?? ?e??e??΅???? Site
Ge?te????? ?p?΅e??t???? ????da? ??.?e??????? 64, 546 31  Tessa??????  ???: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel
arab school sex teacher student xnxx