ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2015
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Διάφορα Θέματα
Διάφορα Θέματα
21/06/2019ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2687/4-06-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ -  (pdf-241KB)
--
21/06/2019ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019) -  (pdf-200KB)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Απριλίου 2019 για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας.
20/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019) -  (pdf-0,62MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Απριλίου 2019 για την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία.
18/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019) -  (pdf-2,12MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών για το Α’ τρίμηνο 2019.
14/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019) -  (pdf-0,89MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2019 για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα.
13/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019) -  (pdf-1,69MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2019.
11/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΜΑΪΟΣ 2019) -  (pdf-1,56MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Μαΐου 2019 για την εξέλιξη του εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).
11/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019) -  (pdf-1,51MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) τον μήνα Απρίλιο του 2019.
10/06/2019ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2687/4-06-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ -  (pdf-243KB)
--
10/06/2019ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 1η ΕΓΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027 -  (pdf-324KB)
Στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περίοδο 2021 – 2027, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης απέστειλε στους εμπλεκόμενους φορείς Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), η οποία αποτελεί την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 και των Προγραμμάτων του.
10/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019) -  (pdf-2,41MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Απριλίου 2019 για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας.
07/06/2019ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019) -  (pdf-86KB)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη μηνιαία δέσμη αποφάσεών της για υποθέσεις παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας, κινώντας τη νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου.
07/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019) -  (pdf-0,98MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Μαρτίου 2019 για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα.
05/06/2019ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. -  (pdf-1,11MB)
Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, με την δημοσίευση της παρούσας στους Πίνακες του ΑΣΕΠ.
05/06/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019) -  (pdf-0,83MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 1ο τρίμηνο του 2019.
31/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019) -  (pdf-207KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Απριλίου 2019 για την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς).
29/05/2019ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019) -  (pdf-212KB)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Απριλίου 2019 για τη χρηματοδότηση και τις καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας.
23/05/2019ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ TASK FORCE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΑΘΗΝΑ, 10-11/6/2019) -  (pdf-1,03MB)
Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (τομείς προτεραιότητας Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση), στις 10 και 11 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).
22/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019) -  (pdf-0,76MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον μήνα Απρίλιο του 2019.
22/05/2019ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019) -  (pdf-201KB)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Μαρτίου 2019 για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας.
22/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019) -  (pdf-1,98MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας τον μήνα Μάρτιο του 2019.
22/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019) -  (pdf-0,62MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Μάρτιο του 2019.
22/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019) -  (pdf-1,50MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Μαρτίου 2019 για την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ).
10/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019) -  (pdf-0,98MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου 2019 για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα.
06/05/2019ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019) -  (pdf-212KB)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση και τις καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας το μήνα Μάρτιο του 2019.
06/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019) -  (pdf-207KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Μαρτίου 2019 για το Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς).
06/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019) -  (pdf-1,49MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το 4ο τρίμηνο του 2018. Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση), καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή).
06/05/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2018) -  (pdf-1,71MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 4o Τρίμηνο 2018, όπως επίσης τα στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου.
24/04/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015-2018 -  (pdf-1,16MB)
H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2015-2018, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2019.
22/04/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019) -  (pdf-0,62MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία το μήνα Φεβρουάριο του 2019.
First Previous Εγγραφές 1 - 30 Next Last
Εκδηλώσεις
Previous Ιούνιος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΓΜΕ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»
,Αθήνα ( Αμφιθέατρο της ΕΑΓΜΕ, Σπ. Λούη 1, Αχαρναί),Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

12
13
14
15
16
17
18
19
20
219th INTERNATIONAL FORUM- MINERAL RESOURCES IN GREECE
,Αθήνα (King George Hotel)

22
232nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL HAZARDS & INFRASTRUCTURE
,Χανιά

21st GIESCO INTERNATIONAL MEETING 2019
,Θεσσαλονίκη,GIESCO, Α.Π.Θ.

242nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL HAZARDS & INFRASTRUCTURE
,Χανιά

21st GIESCO INTERNATIONAL MEETING 2019
,Θεσσαλονίκη,GIESCO, Α.Π.Θ.

252nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL HAZARDS & INFRASTRUCTURE
,Χανιά

21st GIESCO INTERNATIONAL MEETING 2019
,Θεσσαλονίκη,GIESCO, Α.Π.Θ.

262nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL HAZARDS & INFRASTRUCTURE
,Χανιά

21st GIESCO INTERNATIONAL MEETING 2019
,Θεσσαλονίκη,GIESCO, Α.Π.Θ.

2721st GIESCO INTERNATIONAL MEETING 2019
,Θεσσαλονίκη,GIESCO, Α.Π.Θ.

12th EFITA INTERNATIONAL CONFERENCE
,European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA

2821st GIESCO INTERNATIONAL MEETING 2019
,Θεσσαλονίκη,GIESCO, Α.Π.Θ.

12th EFITA INTERNATIONAL CONFERENCE
,European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA

2912th EFITA INTERNATIONAL CONFERENCE
,European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA

30
 
 
 
 
 
 
 
6 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL HAZARDS & INFRASTRUCTURE

Χανιά 23 - 26 Ιουνίου 2019  


-21st GIESCO INTERNATIONAL MEETING 2019

Θεσσαλονίκη 23 - 28 Ιουνίου 2019 GIESCO, Α.Π.Θ. 


-12th EFITA INTERNATIONAL CONFERENCE

European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA 27 - 29 Ιουνίου 2019  Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel