Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
23/09/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,59MB)
Σε παροχή σχετικών διευκρινήσεων προχώρησε το Υπ.Α.Α.Τ., μετά τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. μιας/ενός κατεστραμμένης/ου γεώτρησης/πηγαδιού-φρέατος ως ανενεργού σημείου υδροληψίας.
22/09/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023-2027 -  (pdf-0,56MB)
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Ενδιάμεσο Κείμενο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027.
16/09/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» (ΑΔΑ: 6Φ8Γ4653ΠΓ-Ν36) -  (pdf-0,52MB)
Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. υπέγραψε την υπ αριθ. 3584/15-9-2021 απόφαση «2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”».
16/09/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 420 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΣ -  (pdf-0,58MB)
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιος Στύλιος, εξήγγειλε από το βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum πως τον Οκτώβριο ξεκινάει η προκήρυξη για τους νέους αγρότες - γεωργούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 420 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι κοντά στους 10.000.
14/09/2021ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ» -  (pdf-5,50MB)
Το Ευτωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μια Ειδική έκθεση με θέμα «Κοινή γεωργική πολιτική και κλίμα», σύμφωνα με την οποία οι εκπομπές γεωργικής προέλευσης παραμένουν αμείωτες, μολονότι το ήμισυ των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα συνδέεται με τη γεωργία.
13/09/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 7/9/2021) -  (pdf-0,65MB)
Το Συμβούλιο διεξήχθη υπό την Προεδρία του υπουργού Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Σλοβενίας, κ. Jože Podgoršek, παρουσία του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Janusz Wojciechowski. Στην κορυφή της ατζέντας, ήταν η «Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών» με αφορμή την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούνιος 2021) με θέμα το «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ – Προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040».
13/09/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ - ΚΑΠΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ -  (pdf-435KB)
Σε συνέχεια της πληρωμής de minimis για την επιτραπέζια ελιά και τα καπνά ποικιλίας Βιρτζίνια και μετά από δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για παρακράτηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, ξεμπλοκάρουν οι πληρωμές και για όσους έχουν λάβει επιστρεπτέα.
06/09/2021Κ.Υ.Α. 1147/233567/1-9-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ (ΦΕΚ 4030/Β/2021) -  (pdf-120KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1147/233567/1-9-2021 «Τροποποίηση των υπ’ αρ.: α) 720/132077/19-5-2021 «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 2123) και β) 51/126068/13-5-2021 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της επιτραπέζιας ελιάς-λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής (EE L 352, 24-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L 51/1/22-2-2019)» (Β’ 2021) κοινών υπουργικών αποφάσεων».
06/09/2021Υ.Α. 885/226929/26-8-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 4007/Β/2021) -  (pdf-116KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβρνήσεως η Υπουργική Απόφαση 885/226929/26-8-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών” (Β΄ 5/5.1.2018)».
19/08/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-433KB)
Με το υπ’ αριθ. 3241/17-8-2021 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. του ΥΠ.Α.Α.Τ. παρέχει διευκρινίσεις υπό μορφή συχνών ερωτήσεων & απαντήσεων, στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.2 «Επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Π.Α.Α. 2014-2020.
05/08/2021ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ: Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ -  (pdf-1,88MB)
--
15/07/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 (Π.Α.Α. 2014-2020) -  (pdf-237KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ., με μήνυμά του, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τον Πίνακα Συχνών Ερωτήσεων & Απαντήσεων (FAQ), στο πλαίσιο της υποβολής αιτημάτων στήριξης στη Δράση 4.1.2 «Επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Π.Α.Α. 2014-2020.
12/07/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 -  (pdf-238KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για τη δράση 4.1.2 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ) ορίζεται η 30/09/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 27/09/2021 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr.
12/07/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1) -  (pdf-235KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκε τροποποίηση της ΥΑ 8585/10.10.2016 (Νέοι Γεωργοί), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται κατά τρεις μήνες η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων β’ πληρωμής (τελική πληρωμή). Η παράταση της προθεσμίας αφορά μόνο την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής και όχι των αιτημάτων τροποποίησης, καθώς η διάρκεια των επιχειρηματικών σχεδίων παραμένει τετραετής (και άρα δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί επιχειρηματικό σχέδιο που έχει λήξει).
08/07/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α.) -  (pdf-76KB)
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την αποχώρηση του κ. Κοκόλη από τη Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Ειδiκής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α..
17/06/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 («ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ») ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,68MB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δημοσίευση της 4ης τροποποίησης της υπ αριθ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β/4-5-2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.
07/06/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 2ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 (ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) -  (pdf-159KB)
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το Υπομέτρο 6.1 και την υποβολή της 2ης δόσης των νέων γεωργών.
01/06/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-292KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε ανακοίνωση και εγκυκλίους για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
25/05/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕΤΡΟ 6.1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ -  (pdf-148KB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε πίνακα με τις τυπικές αποδόσεις για όλες τις καλλιέργειες – εκτροφές καθώς και τη βαθμολογία των περιφερειακών κριτηρίων για το Μέτρο 6.1 του Π.Α.Α. 2014-2020.
21/05/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕΤΡΟ 4.1: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗ Τ.Α. ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Τ.Α. ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, Τ.Α. ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΔΕ -  (pdf-160KB)
Με μήνυμά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δίνει διευκρινήσεις σχετικά με το Μέτρο 4.1 και τη βαθμολογία της 3ης πρόσκλησης νέων γεωργών, τη σύνδεση Τ.Α. με τον κύκλο εργασιών, Τ.Α. ιπποειδών και Τ.Α. που υπολογίζεται στο ΟΣΔΕ.
18/05/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-1,55MB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.1.2: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
11/05/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» -  (pdf-152KB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκε και αναρτήθηκε στο Διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης υποβολής αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».
07/05/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕΤΡΟ 4.1- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-148KB)
Με μήνυμά του, το ΥπΑΑΤ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το ενοποιημένο κείμενο της ΥΑ του Μέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης).
20/04/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.1.7) -  (pdf-158KB)
Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.1.3 της προδημοσίευσης της τρίτης πρόσκλησης των νέων γεωργών, ο υποψήφιος για να είναι επιλέξιμος πρέπει να εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
20/04/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-212KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. έθεσε σε δημόσια διαβούλευση επικαιροποιημένο κείμενο της προδημοσιεύσης της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάστση Νέων Αγροτών» του Π.Α.Α. 2014-2020. Η διαβούλευση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβουλεύσεων του Υπ.Α.Α.Τ.(https://pconsult.minagric.gr).
16/04/2021ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ -  (pdf-212KB)
Στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», το Επιμελητήριο απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του.
07/04/2021ΓΕΩΤ,Ε,Ε,: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» -  (pdf-0,86MB)
Το Επιιμελητήριο απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί της προσημοσίευσης της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
01/04/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕΤΡΟ 4.1: ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ -  (pdf-147KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. παρέχει διευκρινήσεις προς τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με τον παρακρατούμενο φόρο επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και την τεκμηρίωση εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων του Μέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020.
23/03/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2ου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ -  (pdf-171KB)
Στο πλαίσιο της υποβολής αιτημάτων αποπληρωμής στους νέους γεωργούς (υπομέτρο 6.1), το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις συχνότερες σχετικές ερωτήσεις και απαντησεις.
12/03/2021Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-166KB)
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις απόψεις και παρατηρήσεις της επί της προδημοσίευσης-κειμένου διαβούλευσης που αφορά την σχεδιαζόμενη "3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020"».
İstanbul Escort


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel