Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
24/01/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Το Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Τροφίμων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των διατάξεων του Σ/Ν «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».
24/01/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ»
Το Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, ζητά την παράταση, κατά ένα (1) μήνα, της προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Π.Α.Α. 2014-2020, η οποία λήγει στις 25-1-2022.
17/01/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 -  (pdf-420KB)
Με απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Κεδίκογλου τέθηκε σε λειτουργία, από τη 13η/01/2022, η δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη φορολογικού έτος 2020, με υπογραφή και σφραγίδα της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν απαιτεί επικύρωση.
17/01/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021) -  (pdf-243KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για τον μήνα Νοέμβριο 2021.
12/01/2022ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ -  (pdf-56KB)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες που πρότεινε για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας. Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι η ευθυγράμμιση των ισχυόντων κανόνων με τις τρέχουσες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τα κράτη μέλη και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου 2022.
12/01/2022ΕΓΚ 41/11-1-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,77MB)
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ., εκδόθηκε η εγκύκλιος 41/11-1-2020 «3η τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 8499/3.8.2017 (ΑΔΑ: 7ΚΚΧ4653ΠΓ-0ΓΧ) Εγκυκλίου προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020».
30/12/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (pdf-478KB)
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Αναπτυξης & Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, ενεργοποιείται το πρόγραμμα Γεωργικών Συμβουλών και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση της πρόσκλησης Γεωργικών Συμβουλών, ύψους 80 εκατ. ευρώ, με τη Δημοσιοποίηση του Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.), από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα. Η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου. Παράλληλα, με τη Δημοσιοποίηση του Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του Συστήματος AKIS το οποίο προβλέπεται ως προαπαιτούμενο από τη νέα ΚΑΠ. Το σύστημα AKIS συνδέει την έρευνα, την καινοτομία, την κατάρτιση και εκπαίδευση και το σύστημα Γεωργικών Συμβουλών.
28/12/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1, ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23:00 ΣΤΙΣ 28.12.2021 -  (pdf-427KB)
Παρατείνεται μέχρι απόψε τις 23:00 (28.12.2021) η προθεσμία υποβολής της οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης για την 3η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020.
23/12/2021ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-1,24MB)
Το Δελτίο Τιμών παρέχει μια μηνιαία περίληψη των τιμών για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
16/12/2021ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021) -  (pdf-243KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για τον μήνα Οκτώβριο 2021.
14/12/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,60MB)
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την τροποποίηση της πρόσκλησης των νέων γεωργών με την οποία δίνεται παράταση 14 ημερών για την επεξεργασία των αιτήσεων στήριξης που ανοίγονται στο ΠΣΚΕ.
14/12/2021ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» -  (pdf-332KB)
Μετά από τεκμηριωμένες σχετικές παρεμβάσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης υπέγραψε την παράταση, μέχρι τις 28-12-2021, της προθεσμίας για την οριστικοποίηση των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο εν λόγω Υπομέτρο.
14/12/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» -  (pdf-0,64MB)
Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. υπέγραψε την με αριθμό 5259/14-12-2021 απόφαση «1η Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με θέμα «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 28-12-2021 η προθεσμία οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ.
13/12/2021ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ -  (pdf-298KB)
Με ανακοίνωσή της, η Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος.
07/12/2021ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-1,24MB)
--
07/12/2021ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
Το Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Στύλιο, ζητά την παράταση, κατά 1 μήνα, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στην 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020, η οποία λήγει στις 14-12-2021.
06/12/2021ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΑ, ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2027 -  (pdf-51KB)
Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσημα την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) για την περίοδο 2023-2027. Η νέα νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για μια ΚΓΠ πιο δίκαιη, πιο πράσινη και βασισμένη περισσότερο στις επιδόσεις, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τους ευρωπαίους γεωργούς, να παρέχει πιο στοχευμένη στήριξη σε μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη ώστε τα ίδια να προσαρμόσουν τα μέτρα στις τοπικές συνθήκες.
30/11/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,52MB)
Με την 4η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”», ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 25/01/2022 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 19/01/2022. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 07/02/2022.
26/11/2021Υ.Α.1859/329149/22-11-2021: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 5471/Β/2021) -  (pdf-130KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1859/329149/22-11-2021 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 401/485250/29-03-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις’’, του Μέτρου 10 ’’Γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β’ 1226)».
25/11/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1: ΕΝΑΡΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ Τ.Α. > 20.000 ΕΥΡΩ -  (pdf-0,58MB)
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. δίνει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020, την έναρξη οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης και την επιτόπια επίσκεψη σε καλλιέργειες με τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο.
19/11/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-467KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ., με έγγραφό του, απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020.
17/11/2021ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (2020) -  (pdf-200KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, έτους 2020 και τα αναθεωρημένα αποτελέσματα των ετών 2018-2019, τα οποία καταρτίστηκαν τον Σεπτέμβριο 2021, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 138/2004.
15/11/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ -  (pdf-1,86MB)
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12-2021.
12/11/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,62MB)
Διευκρινίσεις σχετικά με 2 θέματα που αφορούν τη Δράση 6,1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έδωσε το Υπ.Α.Α.Τ.: (α) την 3η πρόσκληση νέων γεωργών και (β) τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης χορήγησης της β’ δόσης των νέων γεωργών της πρόσκλησης του έτους 2016.
02/11/2021Υ.Α.1652/291684/20-10-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.2.1. «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2021-2020 (ΦΕΚ 4985/Β/2021) -  (pdf-128KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1652/291684/20-10-2021 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 481/66703/9-6-2016 υπουργικής απόφασης περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» (Β΄ 1994), του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020».
01/11/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,58MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενιαφερόμενους ότι η έναρξη της υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο μέτρο των νέων γεωργών (υπομέτρο 6.1) θα εκκινήσει στο διάστημα 10 - 15 Νοεμβρίου 2021. Η διάρκεια της πρόσκλησης θα είναι ένας μήνας ενώ δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση.
20/10/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,59MB)
Επιπλέον, με την τροποποίηση, προστέθηκαν νέα εναλλακτικά δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης προκειμένου να διευκολυνθεί η τεκμηρίωση: α) της παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων, β) της ύπαρξης ανενεργής γεώτρησης και γ) της επιλεξιμότητας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
13/10/2021ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» -  (pdf-86KB)
Εισάγεται από 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 08.00 π.μ., σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 19/10/2021 και ώρα 08.00 π.μ..
13/10/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,59MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει του ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκε η 7η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 8585/10-10-2016 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής του αιτήματος τελικής πληρωμής των δικαιούχων του υπομέτρου 6.1 ακόμα ένα μήνα, δηλαδή το αίτημα μπορεί να γίνει σε έως τέσσερα χρόνια και τέσσερις μήνες από την απόφαση ένταξης.
07/10/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,59MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώσει τους ενδιαφερόμεονυς ότι υπογράφηκε η 8η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13158/28-11-2017 YA, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Με την τροποποίηση αυτή, παρατείνεται το διάστημα υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel