Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Κτηνιατρικά Θέματα - Ζωϊκή Παραγωγή
Κτηνιατρικά Θέματα - Ζωϊκή Παραγωγή
09/05/2024Υ.Α. 360/116675/22-4-2024: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΟΜΟΡΦΩΝ (ΦΕΚ 2662/Β/2024) -  (pdf-168KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 360/116675/22-4-2024 «Κριτήρια και τρόπος υπολογισμού της δυναμικότητας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων».
08/05/2024Κ.Υ.Α. 983/115087/19-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΦΕΚ 2608/Β/2024) -  (pdf-226KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 983/115087/19-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1384/41923/16.3.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος» (Β’ 1127)».
01/05/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/1269: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-0,83MB)
Παρατίθεται ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1269 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
18/04/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/1171: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-0,80MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/171 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Απριλίου 2024, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2024/1039.
17/04/2024Υ.Α. 917/102039/8-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ 2255/Β/2024) -  (pdf-168KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 917/102039/8-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1710/51865/2018 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα» (Β’ 1295)».
26/03/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/968: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-0,71MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/968 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
01/03/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/808: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-1,10MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/808 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Φεβρουαρίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
27/02/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/760: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-1,11MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/760 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
21/02/2024Κ.Υ.Α. 14893/16-2-2024: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 1193/Β/2024) -  (pdf-131KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 14893/16-2-2024 «Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023».
21/12/2023ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ -  (pdf-180KB)
Από τη Δευτέρα 18/12/2023 το Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση....
20/12/2023Υ.Α. 54001 ΕΞ 2023/18-12-2023: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 7129/Β/2023) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 54001 ΕΞ 2023/18-12-2023 «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Υπομητρώων και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς».
20/12/2023Υ.Α. 1747/386028/14-12-2023: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 7121/Β/2023) -  (pdf-0,73MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως η Υπουργική Απόφαση 1747/386028/14-12-2023 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 (Α’ 88)».
28/11/2023Κ.Υ.Α. 50534/22-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 6669/Β/2023) -  (pdf-169KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 50534/22-11-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203)».
09/10/2023Ν. 5056/2023: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 163/Α/2023) -  (pdf-333KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5056/2032 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
13/07/2023Υ.Α. 990/215939/7-7-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (ΦΕΚ 4459/Β/2023) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 990/215939/7-7-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1102/182415/12.07.2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας και μέτρα επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων» (Β’ 3211)».
12/06/2023Υ.Α.270/170279/2-6-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΦΕΚ 3702/Β/2023) -  (pdf-182KB)
Δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 270/170279/2-6-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης του Μέτρου συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με την παρέμβαση Π1-32.3-Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή, του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027».
23/05/2023Υ.Α. 360/138692/9-5-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΦΕΚ 3397/Β/2023) -  (php-0KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 360/138692/9-5-2023 «Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 915/69142/15.05.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» (Β’ 1812)».
26/04/2023Κ.Υ.Α. 606/113663/12-4-2023: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΕΚ 2736/Β/2023) -  (pdf-328KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 606/113663/12-4-2023 «Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια προμηθειών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023».
21/04/2023Υ.Α. 31932/10-4-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 2572/Β/2023) -  (pdf-225KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 31932/10-4-2023 «Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».
20/04/2023Υ.Α. 519/102535/4-4-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ (ΦΕΚ 2500/Β/2023) -  (pdf-230KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 519/102535/4-4-2023 «Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου».
19/04/2023Υ.Α. 602/112480/11-4-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (ΦΕΚ 2486/Β/2023) -  (pdf-365KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 602/112480/11-4-2023 «Πρόγραμμα επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2023».
18/04/2023Υ.Α. 530/104381/5-4-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ (ΦΕΚ 2414/Β/2023) -  (pdf-294KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 530/104381/5-4-2023 «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα Μικρά Μηρυκαστικά για το έτος 2023».
18/04/2023Υ.Α. 520/102559/4-4-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (ΦΕΚ 2409/Β/2023) -  (pdf-265KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 520/102559/4-4-2023 «Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ)».
03/03/2023Υ.Α. 265/55812/27-2-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (ΦΕΚ 1084/Β/2023) -  (pdf-223KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 265/55812/27-2-2023 «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ), για το έτος 2023».
16/02/2023Υ.Α. 192/41388/9-2-2023: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (ΦΕΚ 775/Β/2023) -  (pdf-289KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 192/41388/9-2-2023 «Εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2023».
07/02/2023Υ.Α. 114/31493/31-1-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΦΕΚ 536/Β/2023) -  (pdf-175KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 114/31493/31-1-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 172684/2011 υπουργικής απόφασης, «Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής βοοειδών στα γενεαλογικά βιβλία, τρόπος τήρησης και κατάρτισης αυτών, έλεγχος των αποδόσεων και αναγνώριση νέων φυλών των βοοειδών» (Β’ 1997)».
02/02/2023Υ.Α. 59/14951/17-1-2023: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ Ή ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ (ΦΕΚ 429/Β/2023) -  (pdf-180KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 59/14951/17-1-2023 «Αναγνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης - διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών».
20/12/2022Κ.Υ.Α. 84653/12-12-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 6331/Β/2022) -  (pdf-149KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 84653/12-12-2022 «Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
04/10/2022Υ.Α. 3943/22-9-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 14.1 «ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 5088/Β/2022) -  (pdf-332KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3943/22-9-2022 «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
12/09/2022Κ.Υ.Α. 779/247055/29-8-2022: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΖΩΟΝΟΣΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΦΕΚ 4716/Β/2022) -  (pdf-218KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 779/247055/29-8-2022 «Πρόγραμμα για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων στις αντιμικροβιακές ουσίες για το έτος 2021».
Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

15XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

16XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

17XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

18XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

19
20
215ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

225ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

235ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

24
25
26
27
28
29
305ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

315ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

 
 
5 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 1 - 3 Ιουλίου 2024 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel