Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Γεωλογία-Ορυκτός Πλούτος
Γεωλογία-Ορυκτός Πλούτος
03/06/2024ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -  (pdf-0,65MB)
Την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που προβλέπει και επιβάλλει την υποχρεωτική απασχόληση Γεωλόγων στις μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις, ζητά το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με επιστολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει την αναγκαιότητα τήρησης των διατάξεων τόσο του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α υπ’ αριθ. Δ7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011 ΦΕΚ 1227/Β’), όσο και του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α’).
15/04/2024ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΟΕΦ) -  (pdf-495KB)
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ).
03/04/2024ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (16η ΕΚΔΟΣΗ) -  (pdf-316KB)
Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας δημοσίευσαν τη νέα, 16η έκδοση του Αγγλοελληνικού Γλωσσαρίου Γεωλογικών Όρων.
29/03/2024ΥΠ.Υ.Μ.Ε. - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΚΑΦ) -  (pdf-147KB)
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για την καλύτερη και ορθολογικότερη εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων, όσο και για τη βέλτιστη λειτουργία της Διοικητικής Αρχής των Φραγμάτων.
12/02/2024ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ -  (pdf-211KB)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για τη γεωθερμική ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί πολύτιμη και τοπική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η οποία μπορεί να προσφέρει, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ηλεκτρική ενέργεια ή θερμότητα με δυνατότητα μεταφοράς ή συνδυασμό των δύο και έχει μεγάλο δυναμικό όσον αφορά τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας, καθώς και για την βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών, ενώ μπορεί να αποτελέσει πηγή ποιοτικών θέσεων εργασίας.
22/01/2024Υ.Π.ΕΝ.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΑΓΔ) ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ -  (pdf-376KB)
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 223 της 16.1.2024 και αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ Ρ16Δ4653Π8-ΤΔΓ, η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/1775/6/08.01.2024 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κας Σδούκου με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενημερώσεις και στα σχέδια ανάπτυξης γεωθερμικού δυναμικού (ΣΑΓΔ) αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».
08/01/2024ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -  (pdf-239KB)
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, επισημαίνει ότι σε ένα περιβάλλον κλιματικής κρίσης είναι αναγκαίο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την στροφή της εθνικής οικονομίας σε βιώσιμες διαδικασίες (κυκλική οικονομία) και την ενεργειακή μετάβαση, ενώ απαιτείται να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές.
05/12/2023Υ.Π.ΕΝ.: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ 4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -  (pdf-223KB)
Ολοκληρώθηκε η υποβολή φακέλων, με προσφορές υποψηφίων, για τον διεθνή διαγωνισμό εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας εντοπισμού γεωθερμικού δυναμικού σε τέσσερις μη χαρακτηρισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στη νότια λεκάνη Στρυμόνα, στο δυτικό Δέλτα Νέστου, στον Ακροπόταμο Καβάλας και στην νότια λεκάνη – Δέλτα του Έβρου.
20/11/2023ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.: ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25/11/2023) -  (pdf-0,90MB)
Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην επετειακή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17.30, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
17/11/2023ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΤΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ -  (pdf-0,53MB)
Παρόλο που το αντικείμενο εργασίας της εν λόγω Ομάδας Εργασίας είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του ΟΑΣΠ, εντούτοις ο ΟΑΣΠ δεν συμμετέχει σε αυτή και, κατά συνέπεια, δεν θα έχει την ευθύνη του αντικειμένου της, όπως προβλέπει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Καθίσταται λοιπόν προφανές πως το όποιο αποτέλεσμα της, δεν δύναται να θεσμοθετηθεί και μπορεί να αμφισβητηθεί τόσο σε επιστημονικό όσο και σε νομικό διαδικαστικό πλαίσιο, με άμεση επίπτωση τόσο στον πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά και στις υπό εξέλιξη γεωλογικές μελέτες των ΤΠΣ-ΕΠΣ, η εκπόνηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει, δίχως την ύπαρξη κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τα ενεργά ρήγματα.
13/11/2023ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΠΣ/ΕΠΣ -  (pdf-432KB)
Μέχρι σήμερα, ως υπόβαθρα για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, χρησιμοποιούνταν τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες της ΓΥΣ αντίστοιχης κλίμακας, (1:25.000 που προκύπτει από μεγέθυνση του 1:50.000 και 1:5.000 αυτούσιο ή με μεγέθυνση σε 1:2.000), πρακτική η οποία είναι αποδεκτή από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στα πλαίσια όμως των Μελετών ΤΠΣ/ΕΠΣ που προκηρύχθηκαν από το ΤΕΕ, χορηγούνται στους Αναδόχους ως υπόβαθρα, ορθοφωτοχάρτες και αρχεία DEM του Ελληνικού Κτηματολογίου από τα έργα LSO.
30/10/2023ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ -  (pdf-321KB)
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου, με κοινή τους επιστολή προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη σύσταση της εν λόγω ομάδας εργασίας με επιστήμονες μη-ειδικούς στο αντικείμενο των ενεργών ρηγμάτων, με βάση το πρακτικό της Τακτικής Συνεδρίασης του Τ.Ε.Ε. αρ.22/29-06-2023.
06/06/2023ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥΣ -  (pdf-199KB)
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.) έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου τα μέλη του να μπορούν να κάνουν αίτηση για την απόκτηση του τίτλου του Ευρωπαίου Γεωλόγου (EurGeol), ο οποίος αποτελεί μια επαγγελματική πιστοποίηση και είναι χρήσιμος για συναδέλφους που δραστηριοποιούνται σε χώρες και εκτός Ελλάδας.
28/04/2023ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» -  (pdf-0,80MB)
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 9:00, στο ΙΙ Αμφιθέατρο του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη.
21/04/2023ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» -  (pdf-4,99MB)
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πραγματοποιούν εκδήλωση με θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 9:00, στο ΙΙ Αμφιθέατρο του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη.
07/11/2022ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΚΑΦ) -  (pdf-130KB)
Με την εν λόγω Απόφαση, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος οι προθεσμίες για την τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την εφαρμογή του ΚΑΦ όσον αφορά στα φράγματα που βρίσκονται σε στάδιο λειτουργίας, αποδόμησης ή εγκατάλειψης.
10/08/2022Σ.Ε.Γ. - ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ. - ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ -  (pdf-0,70MB)
Οι Γεωλογικοί Σύλλογοι, με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διατυπώνουν σοβαρές ενστάσεις κατά της Εγκυκλίου Οδηγίας του Υ.Π.ΕΝ. σχετικά με τη διαδικασία θεώρησης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια πολεοδομικών σχεδίων.
08/08/2022Υ.Π.ΕΝ.: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΤΗΤΑΣ -  (pdf-1,01MB)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Εγκύκλιο Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022, αναφορικά με τη διαδικασία θεώρησης των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που απαιτούνται κατά τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών.
27/07/2022ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Υ.Π.ΕΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -  (pdf-0,84MB)
Με επιστολή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σϋνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝΓΕΜΕ) επισημάινει ότι, με αφορμή την ψήφιση του Άρθρου 172 του Ν. 4951/2022, μετά την αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας μετά τη λήξη των συζητήσεων των άρθρων του Νόμου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και προφανώς χωρίς διαβούλευση και δίχως τη συναίνεση κανενός αρμόδιου φορέα και Υπηρεσίας, παρουσιάζονται πλέον οι πρώτες αρνητικές συνέπειες αυτής της διάταξης.
26/07/2022ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ -  (pdf-460KB)
Με επιστολή προς το Υ.Π.ΕΝ., ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας τονίζει την αναγκαιότητα άμεσης τροποποίησης της υπ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)» (ΦΕΚ 510/Β ).
05/07/2022ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ -  (pdf-0,60MB)
Στις 29/06/2022, όπως αναμενόταν, ψηφίστηκε στη Βουλή, η τροπολογία – προσθήκη σχετικά με την κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων. Η συγκεκριμένη τροπολογία – προσθήκη αντικαθιστά την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4315/2014, και καταργεί την διαδικασία της έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων και αντικαθίσταται με μια απλή θεώρηση της «πληρότητας» του φακέλου της μελέτης.
04/07/2022Υ.Π.ΕΝ.: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020) -  (pdf-8,72MB)
Εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας η ετήσια έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δραστηριότητα των Ορυκτών Πρώτων Υλών στην Ελλάδα κατά το έτος 2020.
29/06/2022ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.): ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΝΙΟΣ 2022) -  (pdf-1,24MB)
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) στο 3ο Ενημερωτικό δελτίο του που μόλις κυκλοφόρησε, περιλαμβάνει εκτός των άλλων θεμάτων, πλήρη ενημέρωση των πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. προκειμένου να διασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται κάτω από συνεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, όπως είναι η αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας του ΥΠΕΝ στις 23-6-2022, που προβλέπει την κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας.
28/06/2022ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, ζητά την απόσυρση της τροπολογίας με την οποία καταργείται η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων και αντικαθίσταται από μια απλή θεώρηση των Μελετών αυτών.
27/06/2022Σ.Ε.Γ. - ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ. - ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ -  (pdf-0,81MB)
Οι Γεωλογικοί Σύλλογοι εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την Τροπολογία - Προσθήκη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου: «Εκσυγχρονισμός της Δανειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος», που κατατέθηκε προς συζήτηση στις 17/06/2022 στη Βουλή.
21/06/2022ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη. Η συνάντηση αφορούσε στη διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και τη θέση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) σε αυτά.
21/06/2022ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ (Η.Σ.Α.Υ.)
Την Τετάρτη 15 Ιουνίου, στα πλαίσια των συζητήσεων που έχει ξεκινήσει το Επιμελητήριο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδρογεωτρήσεων (Η.Σ.Α.Υ.), πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με το Γενικό Διευθυντή Υδάτων του Υπουργείου
09/06/2022ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  (pdf-0,87MB)
Μείζον θέμα για την Ελλάδα και όλη Ευρώπη αποτελεί η ενεργειακή μετάβαση, καθώς αλλάζει τη ζήτηση για συγκεκριμένες πρώτες ύλες. Επιπλέον, η επιτακτική ανάγκη διευκόλυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας από τη Δημόσια Διοίκηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών και των επιχειρησιακών δράσεων με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών έργων στον τομέα ήταν ορισμένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς στη στρογγυλή τράπεζα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, στην Αθήνα.
09/05/2022ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Υ.Π.ΕΝ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ -  (pdf-0,53MB)
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών, με έγγραφό του, ζητά την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 510/Β/2022 και αναφέρεται στις προδιαγραφές των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την εκπόνηση των ΕΠΣ, συμπεριλαμβανομένων των μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας.
27/04/2022ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ -  (pdf-9,96MB)
Δημοσιεύτηκε από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, η Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτων και της ιαματικής πηγής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πολιχνίτου στο νησί της Λέσβου. Στόχος του Δήμου είναι η μακροχρόνια αξιοποίηση των αναγνωρισμένων πλέον ιαματικών πηγών, των ακινήτων στο οποίο εντοπίζονται και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών (κτίσματα λουτρών και ξενώνα).
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 1 - 3 Ιουλίου 2024 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»

Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 7 - 12 Ιουλίου 2024 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel