Αναζήτηση:
bahis siteleri asyabahis casino siteleri bonusdolu.com
betbonusking.com deneme bonusu

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
29/11/2022ΔΑΣAΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  (pdf-0,82MB)
Πρόσκληση του Δασαρχείου Ξάνθης για υποβολή προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας «Λήψη στοιχείων υπαίθρου για την εκπόνηση της Διαχειριστικής μελέτης του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος ΩΡΑΙΟΥ αρμοδιότητας Δασαρχείου Ξάνθης» (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα).
23/11/2022Α.Σ.Ε.Π.: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Γ/2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -  (pdf-6,23MB)
Εκδόθηκε η με αριθμό 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση/Προκήρυξη (Παράρτημα Γ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
11/10/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΠΣ 5049507 -  (pdf-356KB)
--
10/10/2022ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2.260 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -  (pdf-1,10MB)
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανόμενης και της κατάρτισης, για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 07/10/2022 και ώρα 11η πρωινή έως και 31/10/2022 και ώρα 11η πρωινή. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται 300 θέσεις που αφορούν Δασολόγους.
07/10/2022ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  (pdf-232KB)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων, προτίθεται προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών επεξεργασίας αντιρρήσεων καθώς και σύνταξης και προώθησης σχετικών υπομνημάτων προς τις ΕΠΕΑ για το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ξάνθης» και CPV: 77231900-7, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
06/09/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. -  (pdf-0,53MB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση δύο (2) προκηρύξεων για την πλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
06/09/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. -  (pdf-0,52MB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
06/09/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. -  (pdf-0,56MB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού.
06/09/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. -  (pdf-0,52MB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
06/09/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. -  (pdf-0,52MB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
06/09/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. -  (pdf-0,51MB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
06/09/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. -  (pdf-481KB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
06/09/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. -  (pdf-0,57MB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση τριών (3) προκηρύξεων για την πλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
02/09/2022ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ -  (pdf-4,76MB)
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ως κύριος της Δημοτικής Ιαματικής Πηγής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πολιχνίτου Λέσβου (ΦΕΚ 1291Β/2021) και τεσσάρων ακινήτων πέριξ αυτής, προκηρύσσει τον παρόντα Διαγωνισμό, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 56/2022 Απόφαση ΔΣ, με σκοπό την αξιοποίησή τους μέσω της εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του ιαματικού φυσικού πόρου (θερμοπηγή) και των δημοτικών ακινήτων, όπως περιγράφονται παρακάτω,
25/07/2022ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 9 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 1-8-2022) -  (pdf-0,87MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 9 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Οργανισμού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1-8-2022.
22/07/2022Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -  (pdf-328KB)
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση της τεχνικής υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ».
04/07/2022ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 100 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 6-7-2022) -  (PDF-413KB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις 100 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως πέντε (5) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιών στη γεωργική παραγωγή λόγω των προσφάτων εκτεταμένων χαλαζοπτώσεων που συνοδεύονταν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα,. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 6-7-2022.
10/06/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20-6-2022) -  (pdf-0,83MB)
H Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 9 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των υπηρεσιών των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Καβάλας) που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2022. Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 έως Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.
08/06/2022ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-0,52MB)
Η εταιρεία Ζωοδυναμική ΕΠΕ αναζητά Γεωπόνους και Κτηνιάτρους συνεργάτες.
02/06/2022ΜΟΔ Α.Ε.: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -  (pdf-421KB)
Η ΜΟΔ Α.Ε. προσκαλεί διπλωματούχους / πτυχιούχους Μηχανικούς (ΠΕ/ΤΕ) ή Γεωτεχνικούς ΠΕ, που πληρούν τα τυπικά προσόντα της παρούσας πρόσκλησης, και έχουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους σε «Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών» της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων ή μελετών που αναλαμβάνει μέσω της τεχνικής της υπηρεσίας.
19/05/2022Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ -  (PDF-0,86MB)
Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τετάρτη 18-5-2022 μέχρι και την Παρασκευή 27-5-2022.
09/05/2022ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-326KB)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων, προτίθεται προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών Π.Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους καθώς και της τήρησής τους», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
19/04/2022Α.Σ.Ε.Π.: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3ΕΑ/2022 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -  (pdf-458KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 20/ΑΣΕΠ/18-4-2022) η Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
12/04/2022ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ -  (pdf-0,59MB)
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 55160/11-04-2022 τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής επιστημονικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την «Εκπόνηση - Υλοποίηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
12/04/2022ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 20 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 13-4-2022) -  (pdf-386KB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις είκοσι (20) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που σημειώθηκαν από παγετούς σε δενδρώδης καλλιέργειες και κηπευτικά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 13-4-2022.
12/04/2022ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 9 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 13-4-2022) -  (PDF-400KB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εννέα (9) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 13-4-2022.
08/04/2022Ο.Α.Ε.Δ.: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 199 ΑΝΕΡΓΩΝ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕ-ΤΕ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ. (Α’ ΚΥΚΛΟΣ) -  (pdf-323KB)
Με την υπ’ αριθ. 3/2022 Πρόσκλησή του, ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 199 ανέργων: α) ρητινοκαλλιεργητών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29/4/2022 και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται 12 θέσεις που αφορούν Δασολόγους.
24/03/2022ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30-3-2022) -  (pdf-0,60MB)
Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: από Πέμπτη 24-03-2022 έως και την Τετάρτη 30-03-2022 και από Ω/08:00΄ έως Ω/20:00’ (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου).
18/03/2022ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-437KB)
Τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε. αναζητούν Πτυχιούχους Γεωπόνους για εργασία & Προπτυχιακούς Γεωπόνους για πρακτική άσκηση στον νομό Αττικής & στον νομό Ηλείας
22/02/2022Ο.Α.Ε.Δ.: ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ -  (PDF-117KB)
Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοινώνει πως ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», διάρκειας οκτώ μηνών. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται 356 θέσεις που αφορούν Γεωτεχνικούς.


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel