Αναζήτηση:

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
29/09/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-286KB)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων, προτίθεται προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη της ΠΕ Ξάνθης για το έτος 2023», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
29/09/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-1,68MB)
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ-Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
28/09/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-0,70MB)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρουσία και εξάπλωση του ξενικού εντόμου Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) σε δρυοδάση περιοχών ευθύνης Διεύθυνσης Δασών Ξάνθης», προϋπολογισμού 15.000 € (με Φ.Π.Α.).
26/09/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-2,36MB)
Το Δασαρχείο Κορίνθου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών, για κάλυψη απρόβλεπτων και επιγουσών αναγκών.
25/09/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-0,89MB)
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού/Διοικητικού/Λογιστικου, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
19/09/2023ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 26 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023) -  (pdf-466KB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021, 60 υπαλλήλων της ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων στα Υποκαταστήματα Πάτρας (20 άτομα) και Τρίπολης (6 άτομα) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 20-9-2023.
13/09/2023ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 60 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-9-2023) -  (pdf-1,01MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021, 60 υπαλλήλων της ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων στα Υποκαταστήματα Λάρισας (50 άτομα) και Λαμίας (10 άτομα) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 15-9-2023.
30/08/2023ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-0,60MB)
Εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος για τη θέση με περιγραφή «Κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων».
17/08/2023ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 70 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 18-8-2023) -  (PDF-0,63MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021, 70 υπαλλήλων της ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 18-8-2023.
17/07/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  (pdf-1,57MB)
Το Δασαρχείο Έδεσσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου 1 του έργου «Δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή Στενών Αψάλου - Ποταμού Μογλενίτσα (εντός περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Έδεσσας», με προϋπολογισμό 119.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
17/07/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  (pdf-0,88MB)
Πρόσκληση του Δασαρχείου Ξάνθης για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας «Ασφαλής διαχείριση υπολειμμάτων υλοτομίας σε συστάδες περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ξάνθης», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13/07/2023ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -  (pdf-1,00MB)
Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 6688/10.07.2023 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΝΘΦΩΡΚ-5ΒΟ) πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική αντιμετώπιση στην παραλιακή ζώνη του Παπά Νερό στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη Πηλίου, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», προεκτιμώμενης αμοιβής: 3.133,42€ με ΦΠΑ 24%, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16).
12/07/2023ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ -  (pdf-71KB)
Η Περιφέρεια Ηπείρου, προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου», εκτιμώμενης αξίας 1.555.539,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%).
30/06/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  (pdf-399KB)
Το Δασαρχείο Αριδαίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου: «Διευθέτηση ορεινών λεκανών απορροής Αλμωπίας», με προϋπολογισμό 2.200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
27/06/2023ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΥΘΑΛΟΥΣ -  (pdf-3,23MB)
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι εντός του 3ου τριμήνου του 2023 προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό αξιοποίησης του ακινήτου και της Δημοτικής Πηγής Ευθαλούς, στη ΔΕ Μήθυμνας Νομού Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να εκδηλώσουν προκαταρκτικά, το ενδιαφέρον τους.
02/06/2023ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ C1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRECABAT (Β) -  (PDF-0,61MB)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επιδεικτικές δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα και σπηλαίων, Τμήμα E (Κτήριο Σαμαριά, σπήλαιο Τζανή & σπήλαιο Ψιμάκι) Δράση C1 LIFE17 NAT/GR/000522-LIFE GRECABAT». Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Ιουνίου 2023.
02/06/2023ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ C1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRECABAT (Α) -  (PDF-0,64MB)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επιδεικτικές δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα και σπηλαίων, Τμήμα Α (περιοχή Δαδιά και σπήλαιο Μαρωνείας) και Τμήμα Β (σπήλαιο Ζεστών Νερών και σπηλαιοβάραθρο Λουτρά Πόζαρ), Δράση C1 LIFE17 NAT/GR/000522-LIFE GRECABAT». Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Ιουνίου 2023.
30/05/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  (pdf-1,57MB)
Το Δασαρχείο Έδεσσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου 1 του έργου «Δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή Στενών Αψάλου - Ποταμού Μογλενίτσα (εντός περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Έδεσσας», με προϋπολογισμό 119.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
12/05/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΡΩΜΝΗΣ» -  (pdf-1,87MB)
Το Δασαρχείο Έδεσσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση οδικού δασικού δικτύου στο δημόσιο δάσος Κρώμνης», με προϋπολογισμό 725.806,45 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
09/05/2023ΥΠ.Α.Α.Τ..: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -  (pdf-1,01MB)
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση,, για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα έργα και τις δράσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ., τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
20/03/2023Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 44 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 17-3-2023 ΕΩΣ 27-3-2023) -  (pdf-441KB)
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων προβλέπονται 17 θέσεις Γεωπόνων και 7 Κτηνιάτρων. Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 17-3-2023 έως και Δευτέρα 27-3-2023.
10/03/2023ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ C1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRECABAT -  (pdf-384KB)
Δημοσιεύτηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστήμιου Κρήτης οι ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τη σύναψη συμβάσεων με σκοπό την υλοποίηση των έργων της Δράσης C1 «Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα» του προγράμματος LIFE GRECABAT στην Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 15/03/2023.
01/03/2023Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. -  (pdf-326KB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
21/02/2023ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 108 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ 9 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 21-2-2023 ΕΩΣ 2-3-2023) -  (pdf-0,95MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη 108 Γεωπόνων και 9 Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του Οργανισμού. Υποβολή αιτήσεων: από 21-2-2023 έως 2-3-2023.
16/01/2023ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» -  (pdf-330KB)
Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με τίτλο: «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή». H διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10-2-2023.
28/12/2022ΓΕΩΤΕΕ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» [ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5049507] -  (pdf-1,12MB)
--
20/12/2022Γ.Π.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. -  (pdf-296KB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
19/12/2022ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΥΕ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ 5049507 -  (pdf-423KB)
Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της πράξης «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» [ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS(ΟΠΣ) : 5049507]
16/12/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» MIS 5076666 -  (pdf-1,16MB)
Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και απευθύνεται 1.840 ανέργων πτυχιούχων από σχολές και τμήματα γεωτεχνικής κατεύθυνσης όπως γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και συναφείς γεωτεχνικές ειδικότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.
08/12/2022Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ -  (pdf-301KB)
Πρόσκληση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Χαρτογράφηση αποικιών ερωδιών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών Και Τύπων Οικοτύπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου».
Εκδηλώσεις
Previous Σεπτέμβριος 2023 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»
,Αθήνα,Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε.

2RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»
,Αθήνα,Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
172023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

182023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

192023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

202023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

212023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

222023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

232023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

242023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

25
26
27
28
29
30
 
9 2023
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.)

Ορεστιάδα 3 - 5 Οκτωβρίου 2023 Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία 


-ECE2023 «12ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ»

Ηράκλειο (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου) 16 - 20 Οκτωβρίου 2023 Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 


-21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αιδηψός (Λουτρά Αιδηψού) 22 - 25 Οκτωβρίου 2023 Ελληνική Δασολογική Εταιρεία Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel