Αναζήτηση:

Ηπείρου & Νήσων
01/03/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (23/2/2024-1/3/2024) -  (pdf-3,35MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 23 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2024.
23/02/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (15-23/2/2024) -  (pdf-4,53MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 15- 23 Φεβρουαρίου 2024.
15/02/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (9-15/2/2024) -  (pdf-3,37MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 9 - 15 Φεβρουαρίου 2024
13/02/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ -  (pdf-215KB)
--
09/02/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (2-9/2/2024) -  (pdf-4,77MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 2-9 Φεβρουαρίου 2024
05/02/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (26/1/2024-2/2/2024) -  (pdf-3,11MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 26 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2024
29/01/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (19-26/1/2024) -  (pdf-3,02MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 19-26 Ιανουαρίου 2024
26/01/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (19-26/1/2024) -  (pdf-3,02MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 19-26 Ιανουαρίου 2024
25/01/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (29/1/2024) -  (pdf-494KB)
--
19/01/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (12-19/1/2024) -  (pdf-2,93MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 12-19 Ιανουαρίου 2024
12/01/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (6-12/1/2024) -  (pdf-3,65MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 6-12 Ιανουαρίου 2024
04/01/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΙ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ ΚΑΙ ΣΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» -  (pdf-2,07MB)
Το Παράρτημα Ηπείρου και Νήσων του Επιμελητηρίου κατέθεσε τα σχόλιά του επί της «Μελέτης ΙΙ: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου & Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
29/12/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 11: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ ΚΑΙ ΣΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  (pdf-2,07MB)
Δημοσιεύονται τα σχόλια του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου – Νήσων επί της Μελέτης 11 "Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Νatura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου & Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας"
21/12/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (15-21/12/2023) -  (pdf-2,68MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου- Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 15- 21 Δεκεμβρίου 2023.
30/11/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (6/12/2023) -  (pdf-493KB)
--
24/11/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΕΛΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (17-24/11/2023) -  (pdf-1,84MB)
Η Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου του Παραρτήματος Ηπείρου–Νήσων περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 17-24 Νοεμβρίου 2023.
16/10/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (19-10-2023) -  (pdf-0,51MB)
--
05/10/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ -  (pdf-0,67MB)
Το Παράρτημα Ηπείρου και Νήσων του Επιμελητηρίου, με επιστολή του προς το Δήμο Ιωαννιτών, ζητά την τήρηση των ενδεδειγμένων πρακτικών για τη φύτευση και συντήρηση έργων πρασίνου και, παράλληλα, τη διαφύλαξη των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των γεωτεχνικών.
05/09/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (12-9-2023) -  (pdf-0,52MB)
--
02/06/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ -  (pdf-2,02MB)
Το Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων του Επιμελητηρίου κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για την περίοδο 2021-2027 του Δήμου Ιωαννιτών.
31/05/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (7-6-2023) -  (pdf-473KB)
--
21/04/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -  (pdf-274KB)
--
12/04/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (20-4-2023) -  (pdf-0,51MB)
--
29/03/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (3-4-2023) -  (pdf-335KB)
--
08/02/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (13-2-2023) -  (pdf-332KB)
--
07/02/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -  (pdf-328KB)
--
02/02/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ -  (pdf-1,29MB)
Το Παράρτημα Ηπείρου & Νήσων του Επιμελητηρίου, απέστειλε στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, στα πλαίσια σύνταξης της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ Ηπείρου.
31/01/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Δ.Ε. (6/2/2023) -  (pdf-299KB)
--
31/01/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ Δ.Ε.(6/2/23) -  (pdf-320KB)
--
23/01/2023ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26-1-2023) -  (pdf-0,72MB)
--
Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1
2ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
,Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης»),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

3ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
,Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης»),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

4
5
6
7ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
,Αλεξανδρούπολη (Ξενοδοχείο ASTIR- EGNATIA),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
217Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
,Αθήνα – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο,Γ.Π.Α., Α.Π.Θ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
,Λάρισα,Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΥΠΕΝ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
3 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης») 2 - 3 Μαρτίου 2024 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118


-ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη (Ξενοδοχείο ASTIR- EGNATIA) 7 Μαρτίου 2024 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118


-7Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Αθήνα – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 21 Μαρτίου 2024 Γ.Π.Α., Α.Π.Θ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel