Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Υδατικοί Πόροι->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
οι τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Υδρογεωλογικών Μελετών


Το Τμήμα Επιφανειακών & Υπογείων Υδάτων της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με μήνυμά του, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των βασικών μέτρων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ της χώρας (ΜΧΧΒ0401, ΜΧΧΒ0402, ΜΧΧΒ0501), ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών ειδικών μελετών:

1) Zωνών Προστασίας Υδροληπτικών Έργων Ύδρευσης & Πηγών
2) Ζωνών Υφαλμύρινσης Υπόγειων Υδροφορέων
3) Τρωτότητας / Ρυπαντικής επιδεκτικότητας Υπόγειων Υδροφορέων

Οι ανωτέρω προδιαγραφές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ, όπου υπήρχαν ήδη αναρτημένες οι Γενικές Προδιαγραφές Ειδικών Υδρογεωλογικών Μελετών (Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση – wfdver.ypeka.gr και Μεθοδολογίες Αναθεώρησης – wfdver.ypeka.gr), από το τμήμα Επιφανειακών & Υπογείων Υδάτων, της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Γενικής Δ/νσης Υδάτων του ΥΠΕΝ και είναι προσβάσιμες από τους ενδιαφερόμενους ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/


Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. 


-2023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»

Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) 17 - 24 Σεπτεμβρίου 2023 Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel