ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2015
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε.->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το Σχέδιο Νόμου

«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» 

Με αφορμή την κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας επί θεμάτων γεωτεχνικής παιδείας και έρευνας, επισημαίνει ότι:

-  Οι όποιες αλλαγές στο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού με σαφείς στόχους και συγκεκριμένα προσδοκόμενα αποτελέσματα για την παιδεία, την οικονομία και την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπρόσθετα τονίζεται πως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα αυτού του σχεδιασμού αποτελεί η ύπαρξη ενός συνεχούς, εκτενούς και εποικοδομητικού διαλόγου της Πολιτείας με τα Α.Ε.Ι. όλης της χώρας, καθώς και με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς (Επιμελητήρια, επιστημονικές ενώσεις, επαγγελματικοί σύλλογοι κλπ).

- Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου προβλέπει τη δημιουργία αρκετών νέων Τμημάτων γεωτεχνικής κατεύθυνσης είτε με συγχώνευση και εξέλιξη υφισταμένων Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε με ίδρυση νέων Τμημάτων. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως εθνική αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την επίβλεψη της άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου), τονίζει πως τα συγκεκριμένα Τμήματα θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν την ίδια διάρκεια σπουδών με τα ήδη υφιστάμενα (π.χ. Τμήματα Γεωπονίας πενταετούς φοίτησης) και περιεχόμενο σπουδών που να διασφαλίζει πως οι απόφοιτοί τους θα έχουν αποκτήσει τις επιστημονικές γνώσεις και τα προσόντα εκείνα που απαιτούνται, εκ του νόμου, για την άσκηση του επαγγέλματος της κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας.

-   Οι παραπάνω προϋποθέσεις εκτιμούμε ότι τηρούνται για τα νέα γεωτεχνικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εντούτοις σε ό,τι αφορά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπογραμμίζουμε πως, προκειμένου να διατηρηθεί ο αμιγώς γεωτεχνικός χαρακτήρας που οφείλει αυτό να έχει εκ της αποστολής του, τα οποιαδήποτε νέα Τμήματά του επιβάλλεται να είναι γεωτεχνικής κατεύθυνσης και να έχουν πενταετή διάρκεια σπουδών.

-  Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει άμεσα την αναγκαία χρηματοδότηση, την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και τη στελέχωση των νέων Τμημάτων με το απαιτούμενο για τη λειτουργία τους επιστημονικό, εργαστηριακό και λοιπό προσωπικό. Δεδομένου ότι, εξ όσων μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, τα σχετικά κονδύλια δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, θεωρούμε απαραίτητο πως στο Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να προβλεφθεί πως η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των νέων Τμημάτων, αλλά και ο αριθμός των εισακτέων σε αυτά, θα καθοριστούν με απόφαση της Συγκλήτου, όταν θα έχουν εξασφαλιστεί οι παραπάνω προϋποθέσεις.

-  Όσον αφορά την τυχόν ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής, επισημαίνεται ότι αυτή θα πρέπει να καλύπτει και να συμβαδίζει με τις προϋποθέσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας τον ενιαίο και αδιάσπαστο χαρακτήρα του επιστημονικού του αντικειμένου.

-   Τέλος, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του με την ίδρυση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών Ευβοίας, τονίζοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνεται πλήρης απουσία χωρικού αλλά και γενικότερου ακαδημαϊκού σχεδιασμού, καθόσον δημιουργείται, σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα όπου ήδη λειτουργεί το Γ.Π.Α., μία Σχολή η οποία προορίζεται, βάσει τουλάχιστον της ονομασίας της, να διακονεί γεωπονικά επιστημονικά αντικείμενα.


                                                 Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1ΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ»
,Λάρισα (Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας),ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»
,Αθήνα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αμαρουσίου)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ
,Λάρισα (Αίθουσα παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας),ΠΕΦΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ»
,Λάρισα (Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας),ΚΑΠΕ

2
3
4ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»
,Ηράκλειο Κρήτης (Αίθουσα «Καστελλάκη» Επιμελητήριο),Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

5
6
7ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΥ
,ΑΘΗΝΑ (Αίθουσα Διαλέξεων Βιβλιοθήκης, Γ.Π.Α.),Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας του Γ.Π.Α.

8
9
10
11
12
13
142ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
,Αθήνα (Αμφιθέατρο "Αλκης Αργυριάδης στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ.Π.Α.),Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
,Κοζάνη (Κοβεντάρειο),Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, ο ΟΑΕΔ και η ΑΝ.ΚΟ..

152ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
,Αθήνα (Αμφιθέατρο "Αλκης Αργυριάδης στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ.Π.Α.),Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΡΕΨΗ»
,Λαμία (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων),ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

16
17
18ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
,Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο ΤΕΕ),Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΕ- Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Ελληνικό Κτηματολόγιο

19ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΑΓΡΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΜΟΡΦΗ- ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ»
,Αθήνα ( Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών),Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση

20
21ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020»
,Ξάνθη,Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ΔΠΘ, Παράρτημα Θράκης ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»
,Θεσσαλονίκη ( Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.),Α.Π.Θ., Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & άλλοι φορείς

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ»
,Αθήνα (Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων),Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
,Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου Ν. Καρυά,ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας & Άλλοι Φορείς

22
23
24
25
26
27
28ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»
,Αθήνα (Αίθουσα Τελετών Ε.Μ.Π.),Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας της Ε.Γ.Ε.

29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
3 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020»

Ξάνθη 21 Μαρτίου 2019 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ΔΠΘ, Παράρτημα Θράκης ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 


-ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Θεσσαλονίκη ( Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.) 21 Μαρτίου 2019 Α.Π.Θ., Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & άλλοι φορείς 


-ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ»

Αθήνα (Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων) 21 Μαρτίου 2019 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel