Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Υδατικοί Πόροι->ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

  Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το πλήρες κείμενο των Υπουργικών Αποφάσεων στους παρακάτω συνδέσμους:
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΦΕΚ 4664/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4665/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΦΕΚ 4666/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΦΕΚ 4672/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4673/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4674/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4675/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4676/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΦΕΚ 4677/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4678/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4679/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΦΕΚ 4680/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4681/Β/2017)
  - Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 4682/Β/2017)

Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. 


-2023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»

Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) 17 - 24 Σεπτεμβρίου 2023 Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel