Αναζήτηση:
Νέα & Ανακοινώσεις 'ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: CONCEPT PAPER ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027»
18/01/2021
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων παρουσίασε το Concept Paper του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» (έκδοση: Δεκέμβριος 2020). Το Concept Paper αποτελεί το πρώτο συνοπτικό κείμενο διαβούλευσης του Ε.Π. «Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», στο οποίο περιγράφονται η στρατηγική, η αρχιτεκτονική και οι βασικοί στόχοι αυτού.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
18/01/2021
Το τελευταίο χρονικό διάστημα (περίπου από αρχές Δεκεμβρίου 2020) η περιοχή του Δυτ. Κορινθιακού βρίσκεται σε μια κατάσταση έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Η δραστηριότητα αυτή εκδηλώνεται με σεισμούς μικρού έως μεσαίου μεγέθους οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια ακτή του Δυτ. Κορινθιακού (Μοναστηράκι, Μαραθιάς, Σεργούλα, Τριζόνια). Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Παν. Πατρών, παρακολουθεί την εξέλιξη της σεισμικότητας στην περιοχή μέσω του δικτύου σεισμογράφων που διαθέτει.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2002
18/01/2021
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης «Συνοδευτικού μεταφοράς» κατά την υποβολή αιτήματος πληρωμής που αφορά σε αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών (σύμφωνα με την παράγραφο 5.9 του Παραρτήματος 11 της ΥΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
14/01/2021
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η συνολική αποτύπωση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες αφορούν στην κυκλοφορία, διάθεση και χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών, με ενιαίο και όσο το δυνατόν απλό τρόπο, καθώς και η παροχή οδηγιών και συμπληρωματικών διευκρινήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή αυτών προς διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων, επιχειρήσεων, κτηνοτρόφων και υπηρεσιών.


ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
13/01/2021
Κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθ. 1583/335048/30-11-2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5538/Β’), ο ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την ετήσια συνδρομή έτους 2020 των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Οργανισμού Γεωργικών Συμβούλων.


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
29/12/2020
Η Διοίκηση του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας επισκέφθηκε την υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας και συναντήθηκε με τους Γεωπόνους και τον Διευθυντή κ. Μιχαήλ Λιόντο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον παγετό την άνοιξη του 2020, καθώς επίσης και οι καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από τον «Ιανό».


Ν. 4763/2020: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
24/12/2020
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 254/Α’) ο Νόμος 4763/2012 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις».


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ
23/12/2020
Με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αργολίδας & Όμορων Νομών ζητά από την πολιτεία να αποζημιωθούν οι παραγωγοί Κλημεντίνης και να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον της συγκεκριμένης καλλιέργειας.


Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
23/12/2020
Ανακοίνωση της η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. σχετικά με την κάλυψη θέσεων ευθύνης γεωτεχνικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα από γεωτεχνικούς.


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-12-2020
23/12/2020
Συνεδρίασε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 το Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ.Α.Α.Τ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τις επιπτώσεις του Brexit σε θέματα αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ, το Ταμείο Ανάκαμψης (ωρίμανση προτάσεων / προετοιμασία υπηρεσιών για ενδεχόμενη αποδοχή προτάσεων), τον Οδηγό του Πολίτη και τις εφαρμογές του ΥΠΑΑΤ για κινητές συσκευές.


Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ
23/12/2020
Με ανακοίνωσή της η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. εκφράζει την πλήρη διαφωνία της στην απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην εκχώρηση σημαντικών λειτουργιών του Δημοσίου τομέα σε ιδιώτες.


Υ.Α. 1583/335048/30-11-2020: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. 163/13692/2018 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
23/12/2020
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5538/Β’/17-12-2020) η Αριθμ. 1583/335048/30-11-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’/267, Β’/590)».


Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2661/20078/27-11-2020: ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
23/12/2020
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5535/Β’/17-12-2020) η με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2661/20078/27-11-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις οποίες απαιτούνται ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις».


ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ
22/12/2020
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.) δηλώνει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην εκχώρηση σημαντικών λειτουργιών του Δημοσίου τομέα σε ιδιώτες.


Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22/12/2020
Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Καταγγελία για την παράτυπη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης».


ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
22/12/2020
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών εκφράζει την έντονη αντίθεση της στις αιφνιδιαστικές και χωρίς καμία διαβούλευση ρυθμίσεις που επιφέρει ο νέος πλέον Νόμος του Κράτους για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.


ΣΥ.Γ.ΕΚ.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
18/12/2020
Ανακοίνωση του Συλλόγου Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας (ΣΥ.Γ.ΕΚ.Ε.) με τις απόψεις και προτάσεις του Συλλόγου επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις».


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID: ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ? (21/12/2020, 17:00- 19:00)
16/12/2020
Το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει την Δευτέρα 21/12/2020, διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά μετά τον COVID: τι να περιμένουμε;" Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.


Π.Ε.Κ.Δ.Υ.: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
16/12/2020
Παρέμβαση της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Κ.Δ.Υ.) σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής και αποδοτικής διενέργειας των επίσημων ελέγχων.


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 09/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΟ Ή ΓΕΩΠΟΝΟ
15/12/2020
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη 12μηνης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων των προγραμμάτων Interreg Europe και MED. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22/12/2020 και ώρα 14:00.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
14/12/2020
Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι επιτρέπεται στους κτηνιάτρους να εκδίδουν χειρόγραφη συνταγή αντιβιοτικών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης για χρήση τους στα ζώα όταν αυτά κρίνονται αναγκαία.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
14/12/2020
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) διοργανώνει για τρίτη χρονιά διαγωνισμό βράβευσης έργων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης RIA 2021. Αυτή τη χρονιά ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη έργων που συνδέονται και μπορούν να υποστηρίξουν το Μακροπρόθεσμο όραμα των αγροτικών περιοχών με ορίζοντα το 2040.


Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
11/12/2020
Με επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ζητά την αναβολή των εκλογών Αιρετών Εκπροσώπων των Εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, έως ότου εξασφαλιστούν οι κατάλληλες και ασφαλείς υγειονομικά συνθήκες διεξαγωγής τους.


ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 144 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ 10 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 10-12-2020 ΕΩΣ 21-12-2020)
10/12/2020
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 144 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α..


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΥΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
09/12/2020
Ο Γεωπονικός Σύλλογος N. Λάρισας παρακαλεί τα μέλη του που έχουν παιδιά τα οποία εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή είναι μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου που αρίστευσαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την βράβευση των παιδιών τους.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019
09/12/2020
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.) απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Ν. Κεραμέως, επιστολή σχετικά με την κατανομή των μόνιμων διορισμών (Προκήρυξη 2ΓΕ/2019) και άλλα θέματα που αφορούν του Γεωλόγους εκπαιδευτικούς (ΠΕ04.05)


INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY - TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND FUTURE CHALLENGES (RAWMAT 2021) (ΑΘΗΝΑ, 5-9/9/2021)
07/12/2020
1η Ανακοίνωση του Διεθνούς Συνεδρίου RawMat 2021 , με τίτλο : Technological Developments and Future Challenges, στην Αθήνα, στις 5-9 Σεπτεμβρίου 2021.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020
07/12/2020
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα ισχύοντα όσον αφορά την τήρηση της εθνικής νομοθεσίας για τις φυτείες και για τα ψεκαστικά μηχανήματα, ως προς τις πιστοποιήσεις που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν, στα πλαίσια των ενισχύσεων του Μέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
07/12/2020
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου, η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σημειώνει ότι και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 48 ν. 998/1979 ως ισχύει, εξυπηρετώντας συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη.


ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»( 7/12/2020, 10:00)
04/12/2020
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνει ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, στις 7 Δεκεμβρίου 2020, στις 10:00, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.


Εκδηλώσεις
Previous Ιανουάριος 2021 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
1 2021
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « CITIES ON VOLCANOES 11»

Ηράκλειο Κρήτης 14 - 18 Ιουνίου 2021 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης 
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshopsΧάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel