Αναζήτηση:
Νέα & Ανακοινώσεις 'ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ'

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
02/12/2021
Η Εταιρεία Δίον με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά Δασολόγο/Γεωπόνο με ΜΕΚ Α ή Β.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΦΥΛΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΖΩΩΝ
02/12/2021
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30/11/2021, η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους παραγωγούς 1ης και 2ης πρόσκλησης του έτους εφαρμογής 2021 που εντάσσονται στα οριζόμενα στην με αριθ. 401/48520/29.03.2018 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1226/Β / 2018) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 4.949.009,86 €, αφορά σε 880 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.


Υ.Α. 127740/24-11-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 5582/Β/2021)
02/12/2021
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 127740/24-11-2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


Κ.Υ.Α. 136/332872/24-11-2021: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ GRIMSON (ΦΕΚ 5528/Β/2021)
02/12/2021
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 136/332872/24-11-2021 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής σταφυλιών ποικιλίας Grimson στην Π.Ε. Λάρισας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1408/2013 (L352) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 316/2019 (L51)».


4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (24-26/5/2022, ΑΘΗΝΑ)
01/12/2021
Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), διοργανώνουν το 4º Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 24-25-26 Μαΐου 2022 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19-11-2021: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» (ΦΕΚ 5553/Β/2021)
01/12/2021
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19-11-2021 «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»».


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020
30/11/2021
Με την 4η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”», ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 25/01/2022 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 19/01/2022. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 07/02/2022.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΥΠΩΝ ΣΑΕΚ (ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) (2η ΕΚΔΟΣΗ)
30/11/2021
Η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) προχώρησε στην τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του «σχεδίου» προτύπων ΣΑΕΚ (Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων), το οποίο εγκρίθηκε με την Πράξη 1/Συνεδρία 2/29-07-2021 της ΔΑΦ. Η 2η έκδοση του «σχεδίου» Προτύπων ΣΑΕΚ θα πρέπει να ακολουθείται από τον ΚτΕ του φράγματος για όλα τα ΣΑΕΚ που συντάσσονται μετά την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη ΔΑΦ, ήτοι μετά τις 29-07-2021.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)
30/11/2021
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) για το μήνα Οκτώβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 23,5%, έναντι μείωσης 6,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019.


Ν. 4859/2021: ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ 228/Α/2021)
29/11/2021
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)
29/11/2021
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την τραπεζική χρηματοδότηση και τις καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας κατά το μήνα Οκτώβριο του 2021.


Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΩΜΑΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ»
26/11/2021
Με ανακοίνωσή της η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ζητά την άμεση απόσυρση της τροπολογίας με την οποία παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου σε κατόχους τίτλους σπουδών τριετούς διάρκειας.


Υ.Α.1859/329149/22-11-2021: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 5471/Β/2021)
26/11/2021
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1859/329149/22-11-2021 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 401/485250/29-03-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις’’, του Μέτρου 10 ’’Γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β’ 1226)».


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
26/11/2021
Η Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 290 εκατ. ευρώ για 132 νέα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που αφορούν το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Αυτή η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 562 εκατ. ευρώ, με έργα σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Τα νέα έργα LIFE θα βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, θέτουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030, και συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ ύστερα από την πανδημία Covid-19. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού 2021–2027, κατά την οποία η χρηματοδότηση θα αυξηθεί κατά σχεδόν 60 %.


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» (26/11/2021)
25/11/2021
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE, με τίτλο «Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Συστατικό Ζωοτροφών» (ακρωνύμιο “LIFE-F4F”), διοργανώνεται ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα στις 26/11/2021. Η ημερίδα έχει δύο θεματικές ενότητες: 1. Αντικείμενο Ημερίδας: "Αξιοποίηση υπολειμμάτων τροφών για την παραγωγή ζωοτροφών" Ημέρα και ώρα: 26 Νοεμβρίου, ώρα 09:30, 2. Αντικείμενο Ημερίδας: "Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και νέες ευκαιρίες μέσα από το νέο νομικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων", Ημέρα και ώρα: 26 Νοεμβρίου, ώρα 12:00


Α.Π.Θ.- ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (30/11- 3/12/2021)
25/11/2021
Tο Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει διαδικτυακό κύκλο εκπαιδευτικών συναντήσεων με τίτλο Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κλιματική Αλλαγή και τη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου. Το workshop γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CliVUT - Climate value of urban trees- Κλιματική Αξία των αστικών δέντρων, του οποίου το εργαστήριο Δασοκομίας αποτελεί εταίρο. Η διάρθρωση κάθε κύκλου είναι 4 ωριαίες συναντήσεις κάθε οικονομικό - επιχειρηματικό κλάδο (μεταποίηση, λιανικό εμπόριο, μεταφορές και τουρισμό), που θα πραγματοποιηθούν από 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το workshop μπορούν να εγγραφούν μέσω του παρακάτω συνδέσμου. https://docs.google.com/forms/d/1lqfzPwEBuu-9gBzxPwEd9WifGYcXUgqKaYZn9RvtJls/edit


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1: ΕΝΑΡΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ Τ.Α. > 20.000 ΕΥΡΩ
25/11/2021
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. δίνει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020, την έναρξη οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης και την επιτόπια επίσκεψη σε καλλιέργειες με τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
25/11/2021
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20.00.


ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (1/12/2021, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
24/11/2021
Ενημερωτική ημερίδα για την καλλιέργεια σπάνιων ενδημικών ειδών της Κρήτης διοργανώνεται στις 1 Δεκεμβρίου 2021, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης.


ΕΚΕΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ CO2» (1/12/2021)
24/11/2021
Το ΕΚΕΤΑ διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για τις εξελίξεις στις τεχνολογίες δέσμευσης και μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα, στις 1 Δεκεμβρίου τ.έ.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
24/11/2021
Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοίνωσε την τροποποίηση της απόφασης για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Με βάση την τροποποίηση αυτή, η προθεσμία υπoβολής τυχόν αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω Δασικού Χάρτη αρχίζει την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 και λήγει την Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022.


Ε.Α.Π.: ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
23/11/2021
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 528/18.10.2021 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 237 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 16η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.59π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.59π.μ..


Υ.Α. 2933/327864/19-11-2021: ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ (ΦΕΚ 5422/Β/2021)
23/11/2021
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2933/327864/19-11-2021 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2018/273 και (ΕΕ) αριθμ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις».


Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/11-11-2021: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΦΕΚ 5384/Β/2021)
23/11/2021
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/11-11-2021 «Αναθεώρηση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των σταθμών παρακολούθησης και των υπόχρεων Φορέων για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4 του ν. 3199/2003 (Α’ 280). Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 140384/2011 (Β’ 2017) κοινής υπουργικής απόφασης».


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
22/11/2021
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας για το μήνα Σεπτέμβριο του 2021.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
22/11/2021
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 39,6% έναντι μείωσης 10,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020
19/11/2021
Το Υπ.Α.Α.Τ., με έγγραφό του, απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020.


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ (ΒΙΟ-)ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» (26/11/2021)
19/11/2021
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Καινοτόμες καταλυτικές διεργασίες για το (βιο-)διυλιστήριο του μέλλοντος”, στα πλαίσια υλοποίησης των έργων PROOFF & PropErDiese στις 26 Νοεμβρίου 2021.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
19/11/2021
Λύσεις σε χρόνια προβλήματα των κτηνοτρόφων και συγκεκριμένα στην ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων, καλείται να δώσει το νομοσχέδιο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις που συζητείται στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
19/11/2021
Η Ευρωπαϊκη Επιτροπή ενέκρινε νέες προτάσεις για να σταματήσει την αποψίλωση των δασών, να καινοτομήσει στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και να καταστήσει τα εδάφη υγιή για τους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα.


Εκδηλώσεις
Previous Δεκέμβριος 2021 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
arab school sex teacher student xnxx
12 2021
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις:  - 


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel