ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2008
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Νέα & Ανακοινώσεις 'ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ'

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020
18/01/2019
Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση Ημερίδων ενημέρωσης που διοργανώνονται στο πλαίσιο δημοσίευσης της 5ης Πρόσκλησης «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.


ΗΜΕΡΙΔΑ- WORKSHOP ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25/1/2019)
18/01/2019
Ημερίδα & Workshop Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, από το Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College, στις 25 Ιανουαρίου 2019, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «Αλίκη Περρωτή», στις 9:30 π.μ..


Υ.Π.ΕΝ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
18/01/2019
Με τροπολογία που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και υπαγωγής στις διατάξεις της εξαγοράς/χρήσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για γεωργική εκμετάλλευση, επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
17/01/2019
Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενημερώνει για την προκήρυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων ύψους 191,6 εκατ. Ευρώ. Στις 15 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα προώθησης με προθεσμία έως τις 16 Απριλίου 2019, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1144/2014.


Κ.Υ.Α. 2159/179798/27-12-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (ΦΕΚ 6051/Β/2018)
17/01/2019
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2159/179798/27-12-2018 «Τροποποίηση της αριθμ. 915/69142/15-05-2018 (Β΄ 1812) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».


Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 17-1-2019
16/01/2019
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε., αλλά και τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις απεργίες της 11ης και της 14ης του Γενάρη και στα συλλαλητήρια, αποφάσισε, ομόφωνα, την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για όλο το Δημόσιο με αίτημα την άμεση απόσυρση του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση, που η Κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση στη Βουλή.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ.Π.Α.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
16/01/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Α.Γ.Π.Α.) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ‘’Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις’’, το οποίο αλλάζει ριζικά την δομή της εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018)
16/01/2019
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου 2018 για την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία.


Κ.Υ.Α. 3806/174327/14-12-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 10.01.01, 10.1.02, 10.01.03 ΚΑΙ 10.01.04 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6013/Β/2018)
16/01/2019
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 3806/174327/14-12-2018 «2η Τροποποίηση της αριθμ. 1013/95296/13.09.2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 3256) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 ’’Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας’’, 10.1.02 ’’Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας’’, 10.01.03 ’’Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας’’ και 10.01.04 ’’Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα’’ του Μέτρου 10 ’’Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020»».


Υ.Α. 160/9-1-2019: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 18/Β/2019)
15/01/2019
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 160/9-1-2019 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 2020».


Π.Δ. 120/31-12-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 227/Α/2018)
15/01/2019
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 120/31-12-2018 «Τροποποίηση του π.δ. 28/2009 «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.» (Α’ 46), όπως ισχύει».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018)
14/01/2019
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα κατά το μήνα Οκτώβριο του 2018.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)
14/01/2019
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Δεκεμβρίου 2018 για την εξέλιξη του εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).


22ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ «Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ. ΑΙΤΙΑ. ΤΡΟΠΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3/2/2019)
11/01/2019
Πρόγραμμα του 22ου Συμποσίου Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Φεβρουαρίου 2019.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018)
10/01/2019
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου 2018 για την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018)
10/01/2019
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας τον μήνα Νομέμβριο του 2018.


ΥΠΑΑΤ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (ΛΑΡΙΣΑ, 29/1/2019)
09/01/2019
Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα: Προοπτικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Σποροπαραγωγής- Μοχλός Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στις 29 Ιανουαρίου 2019.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 120 ΕΚ. ΕΥΡΩ
08/01/2019
Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018)
08/01/2019
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου 2018 για τη χρηματοδότηση και τις καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας.


Κ.Υ.Α. 12656/169100/6-12-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΕΚ 5868/Β/2018)
02/01/2019
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 12656/169100/6-12-2018 «Τροποποίηση της 11753/132494/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2956) υπουργικής απόφασης».


Κ.Υ.Α. 4002/180010/27-12-2018: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 5865/Β/2018)
02/01/2019
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 4002/180010/27-12-2018 «Τέταρτη (4η) τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 ’’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β΄4310/30.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ (2017)
02/01/2019
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού της Χώρας για την 1η Ιανουαρίου 2018 και τις εκτιμήσεις των μεταναστευτικών ροών έτους 2017.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2018)
02/01/2019
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου με στοιχεία για τους Βραχυχρόνιους Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε βασικούς τομείς της οικονομίας για το Γ΄ τρίμηνο 2018.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018)
02/01/2019
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρμών της χώρας τον μήνα Οκτώβριο του 2018.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018)
02/01/2019
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον μήνα Οκτώβριο του 2018.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018)
02/01/2019
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου 2018 για την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς).


Σ.Ε.Γ. – Ε.Γ.Ε.: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
24/12/2018
Με κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων και η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία επισημαίνουν τη σημασία της διδασκαλίας στη Β’θμια Εκπαίδευση του γνωστικού αντικειμένου της Γεωλογίας και προτείνουν μέτρα για την ενίσχυση του εγγραμματισμού των μαθητών στις γεωεπιστήμες.


ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
21/12/2018
Συμπεράσματα του συνεδρίου για τον Πηνειό ποταμό που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, στη Λάρισα, τον Νοέμβριο του 2018.


Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
20/12/2018
Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημερώνει τα μέλη της για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη διεκδίκηση αναδρομικών από τους δημοσίους υπαλλήλους.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2018
20/12/2018
Η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων κατέθεσε, στις 19-12-2018 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αίτηση Ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».


First Previous Εγγραφές 1 - 30 Next Last
Εκδηλώσεις
Previous Ιανουάριος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
,Καβάλα (Αμφιθέατρο Γ.Παυλίδης Π.Ε. Καβάλας),Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Π.Ε. Καβάλας

12
13
14
15
16
17
18
19ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
,Αθήνα (Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

20
21
22
23
24ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
,Αθήνα (κτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»- Ακαδημίας 48 & Σίνα),Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων

25ΗΜΕΡΙΔΑ- WORKSHOP ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
,Θεσσαλονίκη (Εκπαιδευτικό Κέντρο «Αλίκη Περρωτή» του Perrotis College),Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College

26
27
28
29«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
,Λάρισα (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου),ΥΠΑΑΤ – Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

30
31
 
 
 
1 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Αθήνα (κτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»- Ακαδημίας 48 & Σίνα) 24 Ιανουαρίου 2019 Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων 
ΣΕΓ: Τηλ. 210 6540730


-ΗΜΕΡΙΔΑ- WORKSHOP ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Θεσσαλονίκη (Εκπαιδευτικό Κέντρο «Αλίκη Περρωτή» του Perrotis College) 25 Ιανουαρίου 2019 Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College 
ΣΕΓ: Τηλ. 210 6540730


-«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Λάρισα (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου) 29 Ιανουαρίου 2019 ΥΠΑΑΤ – Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
ΣΕΓ: Τηλ. 210 6540730Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel