Αναζήτηση:
Νέα & Ανακοινώσεις 'ΓΕΩΤ.Ε.Ε.'

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.
27/05/2022
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί του Σ/Ν για την αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
27/05/2022
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με έγγραφό του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, απέστειλε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
26/05/2022
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά τη χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
24/05/2022
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, παρέχεται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η δυνατότητα πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποτροφία στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμμα «MSc in Sustainable Agriculture and Business». Συγκεκριμένα, παρέχονται τέσσερις (4) υποτροφίες αποκλειστικά σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η κάθε υποτροφία αφορά 20% μείωση των αρχικών διδάκτρων


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 24/5/2022)
24/05/2022
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρέλαβε από το Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υ.Π.ΕΝ. τα γεωχωρικά δεδομένα των διορθώσεων των δασικών χαρτών που έγιναν από τις Διευθύνσεις Δασών της χώρας.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (19/5/2022)
19/05/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2022
11/05/2022
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 20 Μήνες, με προϋπολογισμό 5.975.400,00 € (απαλλάσσεται από ΦΠΑ).


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2022/ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
11/05/2022
Ανακοινώνουμε ότι τo ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ διενεργεί διεθνή άνω των ορίων ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: 2/2022/ΓΕΩΤΕΕ Προϋπολογισμός: 5.975.400,00 € (παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων, απαλλάσσεται από ΦΠΑ).


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2022
06/05/2022
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 20 Μήνες, με προϋπολογισμό 5.975.400,00 € (απαλλάσσεται από ΦΠΑ).


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΟΠΣ 5076666
29/04/2022
--


NEWSLETTER: ΤΕΥΧΟΣ 59ο (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022)
28/04/2022
Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση για τις κυριότερες δραστηριότητες του Επιμελητήριου και των παραρτημάτων του καθώς και για γενικότερα θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το 59ο Τεύχος (Απριλίου 2022) του ανανεωμένου Newsletter του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
20/04/2022
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του ίδιου προσωπικά ο Πρόεδρος κ. Σπ. Μάμαλης εκφράζει τις ευχές του σε όλους τους γεωτεχνικούς για τις άγιες μέρες του Πάσχα.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 15/4/2022)
14/04/2022
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρέλαβε από το Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υ.Π.ΕΝ. τα γεωχωρικά δεδομένα των διορθώσεων των δασικών χαρτών που έγιναν από τις Διευθύνσεις Δασών της χώρας.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15/4/2022)
13/04/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΚΥΔ)
12/04/2022
Μετά την τελευταία συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπου παρατέθηκαν όλα τα προβλήματα που προέκυψαν από την πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, τις τελευταίες μέρες το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δικαιώνεται και πάλι καθώς αυτά τα οποία είχαμε επισημάνει ως κίνδυνο για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών κατά την πραγματοποίηση των δηλώσεων έρχονται στην επιφάνεια.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 01/2022
07/04/2022
Τo ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ διενεργεί (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Διοίκηση, Διαχείριση, Δημοσιότητα και Υποστηρικτικές Ενέργειες της Πράξης», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό MIS 5076666.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
04/04/2022
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1549/Β’/4-4-2022) η Κ.Υ.Α. 1368/1-4-2022 με θέμα «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»
31/03/2022
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά, ζητά την παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014 - 2020.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2022
30/03/2022
Ανακοινώνουμε ότι τo ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ διενεργεί (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Διοίκηση, Διαχείριση, Δημοσιότητα και Υποστηρικτικές Ενέργειες της Πράξης», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό MIS 5076666.


NEWSLETTER: ΤΕΥΧΟΣ 58ο (ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)
30/03/2022
Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση για τις κυριότερες δραστηριότητες του Επιμελητήριου και των παραρτημάτων του καθώς και για γενικότερα θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το 58ο Τεύχος (Μαρτίου 2022) του ανανεωμένου Newsletter του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (24/3/2022)
22/03/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.


OI ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
21/03/2022
Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και ανέπτυξε τις θέσεις του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις οποίες ζήτησε να γίνει διάλογος επί της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ με συμμετοχή όλων των γεωτεχνικών φορέων και του Επιμελητηρίου, στη βάση της χάραξης στρατηγικής και όχι της στείρας ποσοτικής διαχείρισης, καθώς επίσης και να μην υποβαθμιστεί το ΥΠΑΑΤ με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του σε νέες υπηρεσίες.


OI ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
18/03/2022
Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής και ανέπτυξε τις θέσεις του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις οποίες ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, τη χορήγηση του Επιδόματος ανθυγιεινούς εργασίας σε κτηνιάτρους, δασολόγους και σε κατηγορίες γεωπόνων και την επιστροφή των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Ζώων Συντροφιάς στο ΥΠΑΑΤ.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (17/3/2022)
15/03/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
11/03/2022
Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, συναντήθηκε αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά, μετά από την ανάληψη των νέων καθηκόντων του στο Υπουργείο.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΞΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
10/03/2022
Τις θέσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για το μεγάλο ζήτημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης, έθεσε υπόψη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδων Μάμαλης.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΚΥΔ)
09/03/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, από την πρώτη ημέρα έκδοσης της πρόσκλησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, ζήτησε σθεναρά την αλλαγή της φιλοσοφίας αυτής της πρόσκλησης, καθώς θεωρήσαμε πως έπληττε τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς που ασχολούνται σε αυτόν τον τομέα. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε τα προβλήματα και καταθέσαμε προτάσεις αλλαγής με επιστολές μας αλλά και με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τονίζοντας ότι θα υπερασπιστούμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας συνολικά.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (11/3/2022)
09/03/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΏΝ ΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
08/03/2022
Με διάταξη που περιλήφθηκε τόσο στο άρθρο 3, παρ. 6 της Κ.Υ.Α. 34817/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς», όσο και στο άρθρο 3, παρ. 6 της Κ.Υ.Α. 34887/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς», δίνεται η δυνατότητα και στους ιδιώτες Γεωτεχνικούς να διαπιστευθούν ως Ελεγκτές Μηχανικοί για την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών.


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΑΣΩΝ κ. Κ. ΑΡΑΒΩΣΗ
04/03/2022
Πραγματοποιήθηκε στις 16/2/2022 τηλεδιάσκεψη μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε κ. Σπύρου Μάμαλη Πρόεδρος Δ.Σ, Αλέξανδρος Ρήγας, B’ Αντιπρόεδρος, και των μελών του Δ.Σ κ.κ Μπόκαρη Νικόλαου και Ρήγα Γιοβανόπουλου, με τον Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Κων/νο Αραβώση.


arab school sex teacher student xnxx
Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2022 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
5 2022
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις:  - 


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel