If this message is unreadable, please visit www.geotee.gr/newsletters, to view it through your browser.
Header

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (46/2023)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
17/11/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν μαζικά στην προγραμματισμένη Συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Συλλογικοί Φορείς των Ελευθέρων Επαγγελματιών – Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων της χώρας και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών ενώ θα προηγηθεί προσυγκέντρωση στην Πλατεία Κοραή στις 12:00.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Στις 22/11/2023, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5049507, διοργανώνει διαδικτυακή απολογιστική ημερίδα με τίτλο: Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΟΠΣ 5076666
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει την έκδοση του 3ου Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων, Επιτυχόντων και Απορριπτέων, για το έργο που υλοποιεί με τίτλο: “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας” και κωδ. ΟΠΣ 5076666.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Επιμορφωτικό σεμινάριο για την παροχή πρώτων βοηθειών πραγματοποιήθηκε στους υπαλλήλους της Κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (16/11/2023)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου συνεδριάζει στις 16/11/2023 στην έδρα του Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
17/11/23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (21/11/2023)
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

15/11/23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (17/10/23)
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ στις 5 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δ.Ε. του Παραρτήματος, παρουσία των Δ/ντων Δασών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με θέμα τις φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα τις πυρκαγιές και τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
17/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΤΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ
Παρόλο που το αντικείμενο εργασίας της εν λόγω Ομάδας Εργασίας είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του ΟΑΣΠ, εντούτοις ο ΟΑΣΠ δεν συμμετέχει σε αυτή και, κατά συνέπεια, δεν θα έχει την ευθύνη του αντικειμένου της, όπως προβλέπει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Καθίσταται λοιπόν προφανές πως το όποιο αποτέλεσμα της, δεν δύναται να θεσμοθετηθεί και μπορεί να αμφισβητηθεί τόσο σε επιστημονικό όσο και σε νομικό διαδικαστικό πλαίσιο, με άμεση επίπτωση τόσο στον πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά και στις υπό εξέλιξη γεωλογικές μελέτες των ΤΠΣ-ΕΠΣ, η εκπόνηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει, δίχως την ύπαρξη κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τα ενεργά ρήγματα.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν«ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ»
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θέτει από σήμερα, Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας («οδηγία για τις πλημμύρες»). Το άρθρο 14 παράγραφος 2 την εν λόγω οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και, εφόσον απαιτείται, να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2019 ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την επανεξέταση και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών τρεις μήνες μετά την εν λόγω ημερομηνία, δηλαδή έως τις 22 Μαρτίου 2020

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έκλεισε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Ο χώρος υγειονομικής ταφής αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ρυπαίνει το τοπικό περιβάλλον. Μολονότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν λειτουργεί εδώ και περισσότερα από πέντε έτη, πρέπει όχι μόνο να κλείσει, αλλά και να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ GLYPHOSATE
Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν στην ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για την ανανέωση ή την απόρριψη της έγκρισης της ουσίας glyphosate στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε σήμερα στην επιτροπή προσφυγών. Είχε προηγηθεί ψηφοφορία στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (SCOPAFF) στις 13 Οκτωβρίου, κατά την οποία δεν είχε και πάλι καταστεί δυνατό να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των κρατών μελών για την ανανέωση ή την απόρριψη της πρότασης.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

Υ.Α. 12143/344860/9-11-2023: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΕΚ 6524/Β/2023)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 12143/344860/9-11-2023 «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

17/11/23

Κ.Υ.Α. Α 1180/15-11-2023: ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (ΦΕΚ 6519/Β/2023)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α 1180/15-11-2023 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023, δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

16/11/23

Σ.Ε.Γ. - Ε.Α.Γ.Μ.Ε.: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (ΟΠΥ)» (ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.) και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) διοργανώνουν την ημερίδα «Στρατηγική Ανάπτυξης και Αξιοποίησης των Ελληνικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.)», την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

16/11/23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 171 ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ LIFE ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 171 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα, αξίας άνω των 396 εκατ. ευρώ. Χάρη στις ανάγκες συγχρηματοδότησης του προγράμματος, θα κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 722 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 28,5 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Έργα από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: φύση και βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν και μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

16/11/23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για την κινητικότητα των ταλέντων και των δεξιοτήτων ώστε να καταστεί η ΕΕ πιο ελκυστική για τα ταλέντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και να διευκολυνθεί η κινητικότητα στο εσωτερικό της. Τα μέτρα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν μια νέα ευρωπαϊκή δεξαμενή ταλέντων που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή τους εργοδότες της ΕΕ με τα άτομα που αναζητούν εργασία σε τρίτες χώρες, καθώς και μέτρα για την προώθηση της αναγνώρισης των προσόντων και της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων. Τα μέτρα αυτά είναι τα κυριότερα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

16/11/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023,

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

16/11/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (2022)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας έτους 2022 και τα αναθεωρημένα αποτελέσματα των ετών 2019-2021, τα οποία καταρτίστηκαν τον Σεπτέμβριο 2023, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 138/2004.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

16/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 15-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 15-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

15/11/23

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

15/11/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΔΛΑΠ (EL08) [ΛΑΡΙΣΑ, 24/11]
Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σας προσκαλούν στην υβριδική ημερίδα διαβούλευσης µε θέμα τη: «2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)», με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων. Η ημερίδα διαβούλευσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ., στη Λάρισα, στην Αίθουσα του Κτιρίου ΔΕΥΑΛ (Τέρμα Τυχερού) & διαδικτυακά. Η παρακολούθηση της ημερίδας διαβούλευσης είναι δυνατή είτε με φυσική παρουσία, στην Αίθουσα του Κτιρίου ΔΕΥΑΛ, είτε μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στο Facebook και το YouTube.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

15/11/23

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας προσκαλεί στο τριήμερο συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη» που πρόκειται να διοργανωθεί στην Αθήνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λ. Βασιλέως Κων/νου 48) στις 27-29 Νοεμβρίου 2023. Κεντρικός στόχος του Συνεδρίου είναι η συμβολή στην προώθηση των προοπτικών της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις εργασίες του Συνεδρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές του χώρου και να συμβάλλουν στην ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αειφορία και την προστασία του κλίματος. Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Υ.Π.ΕΝ.» και εντάσσεται στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του Υπουργείου.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

15/11/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΔΛΑΠ [ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 22/11]
Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σας προσκαλούν στην υβριδική ημερίδα διαβούλευσης µε θέμα τη: «2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)», με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων. Η ημερίδα διαβούλευσης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ., στο Μεσολόγγι, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 30) & διαδικτυακά. Η παρακολούθηση της ημερίδας διαβούλευσης είναι δυνατή είτε με φυσική παρουσία, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, είτε μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στο Facebook και το YouTube.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

15/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 14-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 14-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΔΛΑΠ [ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 20/11]
Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σας προσκαλούν στην Ημερίδα Διαβούλευσης µε θέμα: «2η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14)» με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων. Η Ημερίδα διαβούλευσης θα διεξαχθεί: Επιμελητήριο Λέσβου (Αίθουσα Ιωάννης Παυλακέλλης), Π. Κουντουριώτου 71 & Διαδικτυακά μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στο Facebook.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΥΠ.Α.Α.Τ.: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκδοση της υπ’ αρ. 2083/9-11-2023 υπουργικής απόφασης με θέμα: «6η τροποποίηση της Υ.Α. 160/2019 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ»
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θέτει από σήμερα, Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Με σκοπό την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε η Κακοκαιρία Daniel στον αγροτικό τομέα και στην τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας και σε συνέχεια της συνεργασίας του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας – Ευρυτανίας με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο του ειδικού επιστημονικού σχεδίου για την αποκατάσταση της γονιμότητας των εδαφών, σύμφωνα με τον στόχο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΥπΑΑΤ, για την ταχύτερη αποκατάσταση της γονιμότητας των πλημμυρισμένων – κατεστραμμένων εδαφών με στόχο την άμεση καλλιέργειά τους, την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, κλιμάκιο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών μετέβη στον Δήμο Δομοκού και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα του, στο οποίο και εντοπίζεται ο κύριος όγκος των καταστροφών, πραγματοποιώντας συνάντηση με πληγέντες παραγωγούς.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Το Συμβούλιο έδωσε το τελικό πράσινο φως για τον κανονισμό για το δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΔΔΒΓΕ). Στόχος του προσφάτως εκδοθέντος κανονισμού είναι η βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ μέσω ενισχυμένης διαδικασίας συλλογής δεδομένων που συνυπολογίζει τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά δεδομένα, καθώς και τα οικονομικά δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί μέσω του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΔΓΛΠ).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Το Συμβούλιο έδωσε το τελικό πράσινο φως στην αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας της ΕΕ, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η αλιεία. Περίπου το 70 % των υφιστάμενων κανόνων για τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών επικαιροποιούνται από τον πρόσφατα εκδοθέντα κανονισμό, ο οποίος θα συμβάλει στο να διασφαλίζεται ότι τα σκάφη της ΕΕ και άλλα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της ΕΕ τηρούν τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑ ΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ
Μεταξύ των κύριων μέτρων, η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες συμφώνησαν στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) να δρομολογήσουν νέα εργαλεία για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων όλων των στόλων που αλιεύουν στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και να μοιραστούν τα διάφορα πολυετή σχέδια διαχείρισης (ΠΣΔ). Ο νέος μηχανισμός θα παρακολουθεί τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μέσω κατάλληλων και αναλογικών μέτρων. Για να εδραιωθούν οι κοινές προσπάθειες στη Μεσόγειο και να διασφαλιστεί η επιτόπια υλοποίηση των μέτρων, ένα σκάφος περιπολίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) θα αναπτυχθεί μόνιμα φέτος.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΑΠ. 7933/2-11-2023: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΦΕΚ 6460/Β/2023)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση 7933/2-11-2023 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής πρακτικής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

14/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 13-14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 13-14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΠΣ/ΕΠΣ
Μέχρι σήμερα, ως υπόβαθρα για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, χρησιμοποιούνταν τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες της ΓΥΣ αντίστοιχης κλίμακας, (1:25.000 που προκύπτει από μεγέθυνση του 1:50.000 και 1:5.000 αυτούσιο ή με μεγέθυνση σε 1:2.000), πρακτική η οποία είναι αποδεκτή από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στα πλαίσια όμως των Μελετών ΤΠΣ/ΕΠΣ που προκηρύχθηκαν από το ΤΕΕ, χορηγούνται στους Αναδόχους ως υπόβαθρα, ορθοφωτοχάρτες και αρχεία DEM του Ελληνικού Κτηματολογίου από τα έργα LSO.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

ΥΠ.Α.Α.Τ.: 28,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 14.1 «ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ»
Δημοσιεύτηκε η 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» (αριθ. 3994/8-11-2023, ΑΔΑ: 6ΔΙ94653ΠΓ-ΟΞ6), προϋπολογισμού 28,5 εκατομμυρίων €. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η πρόσκληση απευθύνεται στους χοιροτρόφους με δυναμικότητα εκμετάλλευσης ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο https://welfare-pigs.opekepe.gr, στο διάστημα από 13/11/2023 έως 27/11/2023.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

ΥΠ.Α.Α.Τ.: 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2022 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 14.1 «ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ»
Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α.: 6ΔΙ94653ΠΓ-ΟΞ6) η 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των ζώων», Υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων Ενσταβλισμένης Εκτροφής». Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 13/11/2023 έως 27/11/2023.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
μετά από πολλά χρόνια μηδαμινών διορισμών, οι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών που πραγματοποιηθήκαν την τελευταία τριετία αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ειδικότητα των Γεωλόγων ΠΕ04.05. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία τρία χρόνια στη γενική αγωγή καλύφθηκαν με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Γεωλόγων συνολικά 191 θέσεις, εκ των οποίων οι 176 θέσεις αφορούν σε γενική αγωγή (2021 : 87, 2022 : 65, 2023 : 24) και οι 15 θέσεις σε ειδική αγωγή (2021 : 6, 2022 : 8, 2023 : 1).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), σύμφωνα με την οποία ο ΕνΔΤΚ του μηνός Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,8% έναντι αύξησης 9,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

Κ.Υ.Α. 1513/341486/7-11-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΕΚ 6446/Β/2023)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1513/341486/7-11-2023 «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/11/23

Υ.Α. 2083/9-11-2023: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6445/Β/2023)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2083/9-11-2023 «6η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 160/9-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 18)».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα


Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση.