If this message is unreadable, please visit www.geotee.gr/newsletters, to view it through your browser.
Header

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (45/2023)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
10/11/23

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως Δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5076666, ενημερώνει με την παρούσα ανακοίνωση τους ενδιαφερόμενους ότι ορίζεται ως Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών η: 14η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και καταληκτική ώρα υποβολής 23:59.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/11/23

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Στέφανου Κασσελάκη, με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Συλλόγων της χώρας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε, εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Κωνσταντίνα (Ντιάνα) Μιχαλοπούλου.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
07/11/23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με αφορμή την επικείμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, απέστειλε στο Υπ.Α.Α.Τ. προτάσεις για την τροποποίηση του παραμετρικού αρχείου για το Υπομέτρο.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/11/23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.
Με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει αστοχίες, λόγω λανθασμένης ερμηνείας, στις αναθέσεις μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογία» των Δ.Ι.Ε.Κ. και ζητά την άμεση αντιμετώπισή τους.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
10/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

09/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

09/11/23

Υ.Α. 2015/30-10-2023: 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6381/Β/2023)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2015/30-10-2023 «7η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3886/11.5.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 "Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας" και 16.1 - 16.5 "Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β’ 1735)».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/11/23

Ε.Δ.Υ.ΘΕ.: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (ΛΑΡΙΣΑ, 11/11/2023)
Στις 11 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ., με πρωτοβουλία της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ), θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα (αίθουσα συγκεντρώσεων ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, οδός Καψούρη 4), συνάντηση των μελών και των φίλων που στηρίζουν την προσπάθεια της. Στην συνάντηση θα παρουσιαστεί ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ των ενεργειών και της δράσης της ΕΔΥΘΕ από την συγκρότηση της έως σήμερα και θα ακολουθήσει ΕΙΣΗΓΗΣΗ και συζήτηση σχετικά με την παραπέρα δραστηριοποίηση της Επιτροπής, την επικαιροποίηση του διεκδικητικού της πλαισίου και τις ενέργειες της στην αμέσως επόμενη περίοδο, ιδιαίτερα ενόψει των διεργασιών για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/11/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/11/23

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020
Το Υπ.Α.Α.Τ. υπενθυμίζει στους εδνιαφερόμενους ότι τις επόμενες ημέρες συμπληρώνονται τέσσερα έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης των περισσοτέρων δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, δηλαδή ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/11/23

Υ.Α.3138/329916/27-10-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π2-58.1 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 6310/Β/2023)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3138/329916/27-10-2023 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του αμπελοοινικού τομέα σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023- 2024, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/11/23

Υ.Α. 3139/329923/27-10-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π2-58.2 ΚΑΙ Π2-58.6 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 6309/Β/2023)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3139/329923/27-10-2023 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 6-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 6-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/11/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΔΛΑΠ (EL03) ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σας προσκαλούν στην υβριδική ημερίδα διαβούλευσης µε θέμα τη: «2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03)», με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων. Η ημερίδα διαβούλευσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και ώρα 09:30π.μ., στο Ναύπλιο, στο Fougaro Art Center (Ασκληπιού 98) & διαδικτυακά.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

06/11/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΔΛΑΠ (EL09) ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Οι Διευθύνσεις Υδάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας προσκαλούν στην υβριδική ημερίδα διαβούλευσης µε θέμα τη: «2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09)», με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων. Η ημερίδα διαβούλευσης θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ., στην Κοζάνη, στο Αμφιθέατρο Κ. Καραμανλής (Περιοχή ΖΕΠ) & διαδικτυακά.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

06/11/23

Ν. 5062/2023: ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (183/Α/2023)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

06/11/23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 3-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

06/11/23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ΠΥΡΡΟΥ ΑΜΠΕΛΟΣ) (ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 16/11/2023)
Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλούμε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.30 στο οινοποιείο ΖOINOS WINERY (Ζίτσα Ιωαννίνων), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» με ακρωνύμιο «Πύρρου Άμπελος», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου, στόχος του οποίου είναι η διάσωση και ανάδειξη της μοναδικότητας του γηγενούς ποικιλιακού πλούτου αμπέλου της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ταυτοποίησης και αξιολόγησής του.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

06/11/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωε ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2023 ανήλθε σε 10,0%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,1% τον Σεπτέμβριο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,6% τον Αύγουστο του 2023.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα


Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση.