If this message is unreadable, please visit www.geotee.gr/newsletters, to view it through your browser.
Header

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 (27/2022)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
08/07/22

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Με έκδηλη απορία και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο ανακοίνωσης της ηγεσίας του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, στην οποία αναφέρονται παντελώς αβάσιμες και αστήρικτες κατηγορίες εναντίον του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με κυρίαρχη τον ισχυρισμό ότι, δήθεν, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει επιβάλλει τον αποκλεισμό των Κτηνιάτρων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (!!!). Μάλιστα, πολλά ερωτηματικά μας προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά τις επικείμενες προσλήψεις εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ως άνω διαμαρτυρία δεν απευθύνεται καν στο Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο είναι αρμόδιο να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις, αλλά στρέφεται αποκλειστικά εναντίον του Επιμελητηρίου, σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού και δημιουργίας εντυπώσεων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

05/07/22

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2022/ΓΕΩΤΕΕ ΚΑΙ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 162915
Παροχή διευκρινίσεων σε συνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν από τον Υποψήφιο Ανάδοχο IDS Ε.Π.Ε. σχετικά με τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού́ Ανοικτού́ Διαγωνισμού́ με Αριθμό́: 3/2022/ΓΕΩΤΕΕ και με τίτλο Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με MIS 5049507 με τίτλο «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού́ Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού́ περιβάλλοντος».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
07/07/22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η Διοκούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε έγγραφο διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση προκειμένου να αποσυρθεί τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο: νομοσχεδίου με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και προβλέπει την κατάργηση των Οργανισμών Διαχείρισης του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. και των Πανεπιστημιακών Δασών του Α.Π.Θ. στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και στο Περτούλι Τρικάλων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
08/07/22

Δ.Π.Θ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/07/22

Δ.Π.Θ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/07/22

Δ.Π.Θ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/07/22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, διοργανώνει τον 4ο κύκλο, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/07/22

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών απέστειλε στον Πρωθυπουργό, στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, επιστολή με την οποία ζητά να εξεταστεί άμεσα η απόσυρση της διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 296 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που καταργεί το ΝΠΔΔ «ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ» και αφορά στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου και Ταξιάρχη.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/07/22

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Φ.Π. ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ απέστειλε στον Πρωθυπουργό, και σε όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς παράγοντες, τις επιστολές του Τμήματος Γεωπονίας, του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών που αφορούν στην προτεινόμενη τροπολογία που καταργεί τα ΝΠΔΔ που διαχειρίζονται το Αγρόκτημα και τα Πανεπιστημιακά Δάση του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/07/22

Υ.Π.ΕΝ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε από την Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

06/07/22

Ν. 4951/2022: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 129/Α/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

05/07/22

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΩ ΣτΕ» (ΤΕΤΑΡΤΗ, 6/7/2022)
Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: «Ελιές καλαμών αντί Καλαμάτας μέσω ΣτΕ» την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Zoom, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/87073419428?pwd=rinbevBvY0tyl8nhvkdeR5x_SmrS55.1

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

05/07/22

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Στις 29/06/2022, όπως αναμενόταν, ψηφίστηκε στη Βουλή, η τροπολογία – προσθήκη σχετικά με την κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων. Η συγκεκριμένη τροπολογία – προσθήκη αντικαθιστά την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4315/2014, και καταργεί την διαδικασία της έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων και αντικαθίσταται με μια απλή θεώρηση της «πληρότητας» του φακέλου της μελέτης.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

05/07/22

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Λίγες ημέρες μετά το δελτίο τύπου του φορέα μας «Τα ζώα στην τύχη τους και χωρίς καμία προστασία» με αφορμή τις πρόσφατες τροπολογίες του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν μεταβατικές διατάξεις του Ν4830/2021, δημοσιεύτηκε άρθρο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα στο ΑΠΕ - ΜΠΕ για τα ζώα συντροφιάς: Νόμος ανθρωπιάς και πολιτισμού, με το οποίο επιχειρείται για μια ακόμη φορά παρουσίαση μιας εικονικής πραγματικότητας.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/07/22

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύεται 3η Ανακοίνωση του 18ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών με τίτλο: "Βελτίωση Φυτών: καινοτομίες και προοπτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη". Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Βόλο, κατά το διάστημα 5 - 7 Οκτωβρίου 2022, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Domotel Xenia Volos. Η Οργανωτική Επιτροπή, ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων για το 18ο συνέδριο της ΕΕΕΓΒΦ την 10η Ιουλίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/07/22

ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 100 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 6-7-2022)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις 100 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως πέντε (5) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιών στη γεωργική παραγωγή λόγω των προσφάτων εκτεταμένων χαλαζοπτώσεων που συνοδεύονταν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα,. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 6-7-2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/07/22

Υ.Π.ΕΝ.: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020)
Εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας η ετήσια έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δραστηριότητα των Ορυκτών Πρώτων Υλών στην Ελλάδα κατά το έτος 2020.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/07/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 2021
Με αφορμή ορισμένα ερωτήματα για την μη συμπερίληψη στις πληρωμές της 30ης Ιουνίου μιας συγκεκριμένης κατηγορίας αιτούντων στους οποίους έγινε κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2021, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησαν στην παροχή διευκρινίσεων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/07/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως φορέα υλοποίησης της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα, που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι για το υποέργο Πράσινος Αγροτουρισμός μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την 12η Ιουλίου 2022 ώρα 12:00.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/07/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ
Ψηφίσθηκε από τη Βουλή η ρύθμιση για την «Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία», την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς, μετά από συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Μετανάστευσης και Ασύλου, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κωρονοϊού covid-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/07/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ)
Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων των επαγγελματιών αγροτών από τις πυρκαγιές του έτους 2021, όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), με τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2020, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εγγραφής έως και την 15η Ιουλίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/07/22

Υ.Α. 789/182657/29-6-2022: 13η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 3365/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 789/182657/29-6-2022 «13η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31-3-2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 1190)».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα


Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση.