ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(Στοιχεία Απριλίου 2015, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση transparent-geotee2-pigi.bmp
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Απασχολούμενων ανά Κλάδο
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα και Απασχόληση
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση και Παράρτημα
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Απασχόληση
Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Ομάδα Ηλικίας και Κλάδων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟΙ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΝΕΡΓΟΙ 1987 5324 1087 311 876 9585
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 567 1888 938 218 576 4187
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 270 821 163 73 144 1471
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1060 3645 595 72 1619 6991
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30 48 10 7 29 124
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 212 413 107 16 26 774
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 568 3573 192 95 312 4740
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 190 2778 545 141 841 4495
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 151 595 123 48 74 991
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 51 1140 196 17 389 1793
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 104 849 39 11 89 1092
Γενικό Άθροισμα 5190 21074 3995 1009 4975 36243
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα