gaziantep escort
beylikduzu escort milf porno
antalya escort
bahis siteleri asyabahis casino siteleri bonusdolu.com
implant
kartal escort
      Αναζήτηση:
Σημαντικά Νέα->Γεωλογία-Ορυκτός Πλούτος->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

  Στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τις απόψεις και προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΕ.Ν. με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της προστασίας του κοινωνικού συνόλου από γεωλογικούς κινδύνους που δύναται να επιφέρουν την εκδήλωση καταστροφικών φυσικών φαινομένων, αλλά και ως φορέας προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, σημειώνει κατ’ αρχάς ότι οι γενικές αρχές, καθώς και η πλειοψηφία των διατάξεων του εν λόγω Σ/Ν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερα θετική θεωρούμε την πρόβλεψη του άρθρου 76 για τη σύσταση από το Υ.Π.ΕΝ. του Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (ΜΑΧΜ), ρύθμιση η οποία εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων κάθε επιπέδου, καθώς και τη διασαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων.

  Από την άλλη μεριά, φιλοδοξώντας να ασκήσουμε εποικοδομητική κριτική, αλλά και να συμβάλουμε με τις επισημάνσεις μας στην άρση ασαφειών που είναι δυνατό να προκύψουν από συγκεκριμένες διατάξεις του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, οφείλουμε να τονίσουμε ότι στο εδάφιο γγ) της παραγράφου 6β) του άρθρου 10 «Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια- Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4447/2016», γίνεται αναφορά μόνο στην έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ), γεγονός που παραπέμπει στην κατάργηση του δεύτερου σταδίου των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

  Επισημαίνουμε ότι, μέχρι σήμερα, οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας, στα πλαίσια μελετών ΤΠΣ, εκπονούνται σε δύο στάδια, με τη μελέτη του δεύτερου σταδίου να επικεντρώνεται στις περιοχές που προτείνονται ως νέες οικιστικές περιοχές, υποδοχείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων κλπ, έτσι ώστε να διατυπωθούν, με την απαιτούμενη ακρίβεια και σαφήνεια, οι τελικές προτάσεις διασφάλισης του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.

  Η απουσία εκπόνησης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στο Β’ Στάδιο των ΤΠΣ, και επομένως η μη διερεύνηση τυχόν αμφίβολων ή ακατάλληλων περιοχών για πολεοδόμηση, θα έχει ως αποτέλεσμα ο χωροτάκτης - πολεοδόμος μελετητής να στερείται τεκμηριωμένης εικόνας των γεωλογικών συνθηκών των προς πολεοδόμηση περιοχών, έτσι ώστε να αποφύγει επιλογές πολεοδόμησης που οδηγούν σε οικιστική ανάπτυξη με αυξημένο κόστος ή και αυξημένους κινδύνους, με αποτέλεσμα τον καθορισμό περιοχών προς πολεοδόμηση (ΡΣΕ) που θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί.

  Επιπλέον, υπογραμμίζουμε ότι η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 10, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 11 «Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4447/2016», δημιουργούν ασάφεια και σύγχυση σχετικά με την διατήρηση ή μη των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται, σύμφωνα με το έως σήμερα ισχύον νομικό πλαίσιο, στα πλαίσια Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, ΠΟΤΑ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ κ.α.

  Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε πως το εδάφιο γγ) της παραγράφου 6β) του άρθρου 10, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, θα πρέπει να τροποποιηθεί προς άρση των σοβαρών ασαφειών που δημιουργεί και επίσης να προβλεφθεί ρητώς στο Σχέδιο Νόμου η αναγκαιότητα εκπόνησης «τελικής» Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, στα πλαίσιο των εκπονούμενων μελετών του Β’ Σταδίου των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

  Επιπλέον, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ζητούμε να διασφαλιστεί από την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ. η συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στην επιτροπή σύνταξης των σχετικών προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται κατά την εκπόνηση των Μελετών ΤΠΣ και ΕΠΣ.

  Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση επί των ως άνω απόψεων και παρατηρήσεων, επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε επιπλέον προτάσεις κατά τη συζήτηση του εν λόγω Σ/Ν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή/και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Σεπτέμβριος 2020 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14IOBC-WPRS: MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES AND WEEDS
,Ναύπλιο (Βουλευτικό),ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς

15IOBC-WPRS: MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES AND WEEDS
,Ναύπλιο (Βουλευτικό),ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς

16IOBC-WPRS: MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES AND WEEDS
,Ναύπλιο (Βουλευτικό),ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς

17
18Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-COVID-19 ΠΕΡΙΟΔΟ
,Θεσσαλονίκη (Mediterranean Palace),Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

19
203rd EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- EUROENGEO 2020
,Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου),Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας

213rd EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- EUROENGEO 2020
,Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου),Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας

223rd EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- EUROENGEO 2020
,Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου),Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας

233rd EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- EUROENGEO 2020
,Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου),Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας

243rd EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- EUROENGEO 2020
,Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου),Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας

HAICTA 2020- 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT
,Θεσσαλονίκη

25HAICTA 2020- 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT
,Θεσσαλονίκη

26HAICTA 2020- 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT
,Θεσσαλονίκη

27HAICTA 2020- 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT
,Θεσσαλονίκη

28
29
30
 
 
 
 
9 2020
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΤΑΓΡΟ- 16o ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αθήνα 9 - 10 Οκτωβρίου 2020 Ελληνική Εταιρία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «SAFE GREECE: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

On Line 14 - 16 Οκτωβρίου 2020 Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας και την συνεργασία του ΕΚΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « CITIES ON VOLCANOES 11»

Ηράκλειο Κρήτης 14 - 18 Ιουνίου 2021 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel