Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε.->Διάφορα Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Επιμελητήριο κατέθεσε στον αρμόδιο Υπουργό τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
στα πλαίσια της διαβούλευσης επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα θέλαμε να κάνουμε μερικές επισημάνσεις που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στον αρτιότερο σχεδιασμό και, εντέλει, στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα:
1) Στο άρθρο 36 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου που αφορά το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 του άρθρου που αφορά τη Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης, απουσιάζει η πρόβλεψη για τη στελέχωσή της από επιστήμονες του γεωλογικού κλάδου. Η ειδικότητα των Γεωλόγων θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., δεδομένου ότι στους κινδύνους που αυτό θα κληθεί να αντιμετωπίσει περιλαμβάνονται μια από σειρά φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.) που, ως επιστημονικά αντικείμενα, σχετίζονται κατ’ εξοχήν με την επιστημονική ειδικότητα των Γεωλόγων.
2) Επίσης, στο άρθρο 42 του Σχεδίου Νόμου που αφορά την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, απουσιάζει η πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Σημειώνουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό Επιμελητήριο (Ν.Π.Δ.Δ.) στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι γεωτεχνικοί επιστήμονες της χώρας (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι), αποτελεί δε τον θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας για θέματα που άπτονται της διαχείρισης και προστασίας των φυσικών μας πόρων και του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα βοηθήσει τα μέγιστα στη σωστή εκτίμηση των κινδύνων και την άρτια και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
εκτιμούμε ότι η ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που προτείνονται παραπάνω στις διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στον ορθότερο και αρτιότερο σχεδιασμό του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων. Ευελπιστώντας λοιπόν στην αποδοχή και υιοθέτησή τους από πλευράς σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική παραπέρα διευκρίνηση και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Αθήνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) 29 Απριλίου 2020 Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « CITIES ON VOLCANOES 11»

Ηράκλειο Κρήτης 23 - 27 Μαΐου 2020 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης 


-2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ- ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Θεσσαλονίκη (Κέντρο Ελιάς Krinos, Perrotis College- Αμερικανική Γεωργική Σχολή) 28 - 29 Μαΐου 2020 Perrotis College Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel