Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Σημαντικά Νέα->Εκπαίδευση Επιμόρφωση->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ


Με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει τον άδικο και αδικαιολόγητο αποκλεισμό των Γεωπόνων και Γεωλόγων εκπαιδευτικών από την Α’ ανάθεση του γνωστικού αντικειμένου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ζητά την άμεση τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Αναλυτικότερα, η επιστολή του Επιμελητηίου έχει ως εξής:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Κ1/45312/22-3-2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1596/Β’ και ΦΕΚ 2177/Β’ – Διόρθωση Σφάλματος), συνεχίζεται, παρά τις επανειλημμένες σχετικές παρεμβάσεις μας προς την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., ο άδικος και αδικαιολόγητος αποκλεισμός των Γεωπόνων (ΠΕ88.01) και Γεωλόγων (ΠΕ04.05) εκπαιδευτικών από την Α’ ανάθεση του γνωστικού αντικειμένου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.), ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί θεμάτων γεωτεχνικής παιδείας και έρευνας, αλλά και ως φορέας προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, οφείλει να υπογραμμίσει, για άλλη μια φορά, ότι:
1. Στο πλαίσιο της αποστολής τους και για πολλές δεκαετίες, τα Τμήματα Γεωπονίας και Γεωλογίας των ελληνικών Πανεπιστημίων, διακονούν επιστημονικά αντικείμενα που αφορούν το περιβάλλον, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προαγωγή της περιβαλλοντικής επιστήμης και παρέχοντας εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο το οποίο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.
2. Οι Γεωπόνοι και Γεωλόγοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν, αναμφισβήτητα, το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων Σχολών και Τμημάτων, η πλειονότητα των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει αφορά άμεσα και ουσιωδώς τη λειτουργία, την προστασία και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Σημειώνουμε, επιπλέον, ότι πολλοί εκ των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών διαθέτουν σχετικούς μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.
3. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί – μέλη μας, οι οποίοι υπηρετούν τόσο στη Γενική όσο και στην Τεχνική – Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διδάσκουν με Α’ ανάθεση μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (π.χ. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Περιβάλλον και Γεωργία), αναλαμβάνουν την εποπτεία και καθοδήγηση Τμημάτων Περιβαλλοντικών Ερευνητικών Εργασιών και, επίσης, στελεχώνουν τα Γραφεία και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Για περισσότερα από 15 έτη, βάσει των οριζόμενων στις σχετικές Προσκλήσεις των αρμοδίων φορέων (ΙΔΕΚΕ ή/και ΙΝΕΔΙΒΙΜ), οι συγκεκριμένοι γεωτεχνικοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν με Α’ ανάθεση το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συνεισφέροντας την απαιτούμενη επιστημονική γνώση για την αποτελεσματική λειτουργία του συγκεκριμένου θεσμού και, παράλληλα, αποκομίζοντας σημαντική εκπαιδευτική σχετική εμπειρία.
5. Ο αποκλεισμός των Γεωπόνων και Γεωλόγων από την Α’ ανάθεση του συγκεκριμένου μαθήματος αφενός περιορίζει άδικα και αδικαιολόγητα τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησής τους και αφετέρου στερεί από τους εκπαιδευόμενους τις διδακτικές υπηρεσίες προσωπικού με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση, καθώς και σημαντική εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.
6. Το πλαίσιο ανάθεσης της διδασκαλίας ενός διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου, όπως είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, θα πρέπει να καθορίζεται με βάση το επιστημονικό υπόβαθρο των σχετικών με το αντικείμενο ειδικοτήτων, (όπως άλλωστε ορίζει η κείμενη νομοθεσία) και να διαμορφώνεται με όρους σύνθεσης και όχι αποκλεισμού, έτσι ώστε να λειτουργεί επ’ ωφελεία τόσο των εκπαιδευόμενων όσο και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Με βάση όλα τα προαναφερόμενα και επισημαίνοντας ότι με την ως άνω Υπουργική Απόφαση απαξιώνεται πλήρως η πολυετής επιστημονική και διδακτική συνεισφορά των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών στη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά την άμεση τροποποίησή της, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα των Γεωπόνων (ΠΕ88.01) και Γεωλόγων (ΠΕ04.05) εκπαιδευτικών να διδάσκουν μέσω Α’ ανάθεσης το γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα εν λόγω Σχολεία.
Παρακαλώντας για τις δικές σας άμεσες περαιτέρω ενέργειες, δεδομένου ότι ήδη έχει δημοσιοποιηθεί η Πρόκληση για απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε., ενώ αναμένεται σύντομα η έκδοση σχετικής Προκήρυξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, πληροφορία ή/και συνεργασία επί του θέματος.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης


Εκδηλώσεις
Previous Οκτώβριος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
17η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
,Άρτα (Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αρταίων «Κώστας Βάγιας»),Επιμελητήριο Άρτας, Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Εμπορικός Σύλλογος Άρτας

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Λιτόχωρο,Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

27η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
,Άρτα (Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αρταίων «Κώστας Βάγιας»),Επιμελητήριο Άρτας, Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Εμπορικός Σύλλογος Άρτας

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Λιτόχωρο,Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

11th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM
,Χανιά (Minoa Palace),Ελληνική Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων

34ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.
,Βόλος (Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας),Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία

37η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
,Άρτα (Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αρταίων «Κώστας Βάγιας»),Επιμελητήριο Άρτας, Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Εμπορικός Σύλλογος Άρτας

11th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM
,Χανιά (Minoa Palace),Ελληνική Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων

34ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.
,Βόλος (Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας),Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία

411th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM
,Χανιά (Minoa Palace),Ελληνική Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων

34ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.
,Βόλος (Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας),Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1518o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής),Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

29o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ
,Πάτρα,ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ

1618o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής),Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

29o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ
,Πάτρα,ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ

1718o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής),Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

29o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ
,Πάτρα,ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ

1818o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής),Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

29o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ
,Πάτρα,ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ

19
20
21ΕΚΔΗΛΩΣΗ «30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ JEAN MONNET ΣΤΟ Α.Π.Θ.»
,Θεσσαλονίκη (Νομική Σχολή Α.Π.Θ.),Α.Π.Θ., Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό

22
23
24
25
26
27
28
29
30
3117o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
,Ηράκλειο Κρήτης (Πολιτιστικό Κέντρο)

 
 
 
10 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Ηράκλειο Κρήτης (Πολιτιστικό Κέντρο) 31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019  
www.psid.gr


-3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Πάτρα (Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών) 1 - 3 Νοεμβρίου 2019 Μελισσοκομικός Σύλλογος Πατρών, ΕΕΕΜΣ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
www.psid.gr


-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ»

Ηράκλειο Κρήτης (αίθουσα σεμιναρίων του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου) 1 Νοεμβρίου 2019 ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου 
www.psid.grΧάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel