Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ


  Με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά την άμεση τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τις αναθέσεις μαθημάτων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, έτσι ώστε να δοθεί στους Γεωπόνους και Γεωλόγους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα διδασκαλίας, μέσω Α’ ανάθεσης, του μαθήματος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».


  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  με ιδιαίτερο προβληματισμό αλλά και έντονη δυσαρέσκεια, διαπιστώσαμε πως, με την υπ’ αριθ. Κ1/45312/22-3-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1596/Β’ και ΦΕΚ 2177/Β’ – Διόρθωση Σφάλματος) και παρά τις επανειλημμένες σχετικές παρεμβάσεις μας προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., συνεχίζεται ο άδικος και αδικαιολόγητος αποκλεισμός των Γεωπόνων (ΠΕ88.01) και Γεωλόγων (ΠΕ04.05) εκπαιδευτικών από την Α’ ανάθεση του γνωστικού αντικειμένου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.), ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί θεμάτων γεωτεχνικής παιδείας και έρευνας, αλλά και ως φορέας προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, οφείλει να τονίσει, για άλλη μια φορά, ότι:
  1. Στο πλαίσιο της αποστολής τους και για πολλές δεκαετίες, τα Τμήματα Γεωπονίας και Γεωλογίας των ελληνικών Πανεπιστημίων, διακονούν επιστημονικά αντικείμενα που αφορούν το περιβάλλον, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προαγωγή της περιβαλλοντικής επιστήμης και παρέχοντας εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο το οποίο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.
  2. Οι Γεωπόνοι και Γεωλόγοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν, αναμφισβήτητα, το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων Σχολών και Τμημάτων, η πλειονότητα των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει αφορά άμεσα και ουσιωδώς τη λειτουργία, την προστασία και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Σημειώνουμε, επιπλέον, ότι πολλοί εκ των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών διαθέτουν σχετικούς μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.
  3. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί – μέλη μας, οι οποίοι υπηρετούν τόσο στη Γενική όσο και στην Τεχνική – Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διδάσκουν με Α’ ανάθεση μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (π.χ. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Περιβάλλον και Γεωργία), αναλαμβάνουν την εποπτεία και καθοδήγηση Τμημάτων Περιβαλλοντικών Ερευνητικών Εργασιών και, επίσης, στελεχώνουν τα Γραφεία και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  4. Για περισσότερα από 15 έτη, βάσει των οριζόμενων στις σχετικές Προσκλήσεις των αρμοδίων φορέων (ΙΔΕΚΕ ή/και ΙΝΕΔΙΒΙΜ), οι συγκεκριμένοι γεωτεχνικοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν με Α’ ανάθεση το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συνεισφέροντας την απαιτούμενη επιστημονική γνώση για την αποτελεσματική λειτουργία του συγκεκριμένου θεσμού και, παράλληλα, αποκομίζοντας σημαντική εκπαιδευτική σχετική εμπειρία.
  5. Ο αποκλεισμός των Γεωπόνων και Γεωλόγων από την Α’ ανάθεση του συγκεκριμένου μαθήματος αφενός περιορίζει άδικα και αδικαιολόγητα τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησής τους και αφετέρου στερεί από τους εκπαιδευόμενους τις διδακτικές υπηρεσίες προσωπικού με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση, καθώς και σημαντική εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.
  6. Το πλαίσιο ανάθεσης της διδασκαλίας ενός διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου, όπως είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, θα πρέπει να καθορίζεται με βάση το επιστημονικό υπόβαθρο των σχετικών με το αντικείμενο ειδικοτήτων, (όπως άλλωστε ορίζει η κείμενη νομοθεσία) και να διαμορφώνεται με όρους σύνθεσης και όχι αποκλεισμού, έτσι ώστε να λειτουργεί επ’ ωφελεία τόσο των εκπαιδευόμενων όσο και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Με βάση όλα τα προαναφερόμενα και επισημαίνοντας ότι με την ως άνω Υπουργική Απόφαση απαξιώνεται πλήρως η πολυετής επιστημονική και διδακτική συνεισφορά των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών στη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά την άμεση τροποποίησή της, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα των Γεωπόνων (ΠΕ88.01) και Γεωλόγων (ΠΕ04.05) εκπαιδευτικών να διδάσκουν μέσω Α’ ανάθεσης το γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα εν λόγω Σχολεία.

  Αναμένοντας τις δικές σας άμεσες περαιτέρω ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, πληροφορία και συνεργασία επί του θέματος.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Αύγουστος 2020 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
8 2020
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-IOBC-WPRS: MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES AND WEEDS

Ναύπλιο (Βουλευτικό) 14 - 16 Σεπτεμβρίου 2020 ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς 


-3rd EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- EUROENGEO 2020

Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου) 20 - 24 Σεπτεμβρίου 2020 Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας 


-HAICTA 2020- 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT

Θεσσαλονίκη 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2020  Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel