Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις-Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη, επισημαίνει την ανάγκη απλοποίησης της λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Σύστηματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) και ζητά να παρασχεθεί στους ενδιαφερόμενους μελετητές/εργολήπτες η δυνατότητα να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και να αναρτούν ή/και να επικαιροποιούν οι ίδιοι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο εν λόγω Ηλεκτρονικό Σύστημα.

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 
  όπως ήδη γνωρίζετε, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) είναι η διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας διεξάγονται οι ηλεκτρονικές κληρώσεις που αφορούν τις απευθείας αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

  Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, κάθε αναθέτουσα αρχή οφείλει να καταρτίσει, κατ’ έτος, κατάλογο των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρεί στο Κ.Η.Σ.Κ.. Για την κατάρτιση του καταλόγου, οι αναθέτουσες αρχές απευθύνουν σχετική πρόσκληση, οι δε ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εντός 20 ημερών τις σχετικές αιτήσεις και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
  Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, όπως προκύπτει από σχετικές αναφορές μελών μας, κατά την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας, έχουν παρατηρηθεί αρκετές δυσχέρειες, τόσο για τους ενδιαφερόμενους μελετητές/εργολήπτες όσο και για τις αναθέτουσες αρχές.

  Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης και των, κατά περίπτωση, απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. δηλώσεις, αποδεικτικά ειδικής ικανότητας κλπ), αντιθέτως πολλές από τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβάλλουν την ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων, γεγονός που επιβαρύνει υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή τους στους καταλόγους διάφορων αναθετουσών αρχών.
 
  Το συγκεκριμένο πρόβλημα μάλιστα επιτείνεται από το γεγονός ότι ακόμη και η μορφή των εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους μελετητές/εργολήπτες διαφέρει από υπηρεσία σε υπηρεσία.

  Υπογραμμίζουμε εδώ πως ανάλογη επιβάρυνση υφίστανται και οι αναθέτουσες αρχές, ιδιαιτέρως οι υποστελεχωμένοι Ο.Τ.Α., καθόσον μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να διαχειριστούν και καταχωρίσουν στο Κ.Η.Σ.Κ. ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που αφορούν όλα τα στοιχεία των ενδιαφερομένων.

  Δεδομένου ότι τα ως άνω προβλήματα συνεπάγονται ένα μεγάλο διοικητικό και οικονομικό κόστος για τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολίτες, θεωρούμε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα πρέπει να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την απλοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

  Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων της Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ./15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ 900 Β’) και της λειτουργίας του Κ.Η.Σ.Κ., έτσι ώστε να παρασχεθεί στους ενδιαφερόμενους μελετητές/εργολήπτες η δυνατότητα να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και να αναρτούν ή/και να επικαιροποιούν οι ίδιοι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο εν λόγω Ηλεκτρονικό Σύστημα.

  Εκφράζοντας τέλος τη βούληση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας, καταθέτοντας τις απόψεις και προτάσεις του για την περαιτέρω βελτίωση και απλοποίηση της ως άνω διαδικασίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση επί του θέματος.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2020 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
 
1
2
3ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
,Αθήνα (Γαλλικό Ινστιτούτο),Κέντρο Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος , Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας & Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών

4
53ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
,Αθήνα (Πολιτιστικό Κέντρο ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 & Σίνα),ΕΚΠΑ

63ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
,Αθήνα (Πολιτιστικό Κέντρο ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 & Σίνα),ΕΚΠΑ

7
8
9
10«ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
,Πάτρα (Αίθουσα του πρώην ΕΛΚΕΠΑ),ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΠΕΝ, Πράσινο Ταμείο

11ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
,Αθήνα ( ξενοδοχείο Radisson Blu Park Athens),ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ, ΙΟΒΕ

12
13
14
15
16RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

17RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

18RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

19ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ»
,Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.),Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

20
21
22
23INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

24INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

25INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

26INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

27INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

28
29
30
31
 
 
 
 
 
3 2020
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Αθήνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) 29 Απριλίου 2020 Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « CITIES ON VOLCANOES 11»

Ηράκλειο Κρήτης 23 - 27 Μαΐου 2020 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης 


-2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ- ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Θεσσαλονίκη (Κέντρο Ελιάς Krinos, Perrotis College- Αμερικανική Γεωργική Σχολή) 28 - 29 Μαΐου 2020 Perrotis College Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel