ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2015
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε.->Γεωλογία-Ορυκτός Πλούτος->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Επιμελητήριο κατέθεσε τις πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
στα πλαίσια της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Σύσταση Ελληνική Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», θα θέλαμε κατ’ αρχάς να επισημάνουμε ότι το Επιμελητήριο, το οποίο μάλιστα αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών πόρων της χώρας, δεν κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη διαμόρφωση του εν λόγω σχεδίου νόμου. Παρά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εξετάζοντας το θέμα στην 15η/1-11-2018 συνεδρίασή του, κατέληξε στις παρακάτω πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του νομοσχεδίου:

1) Η νομική μορφή της νέας Αρχής, αυτή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εγείρει ζητήματα όσον αφορά την ευελιξία στη λειτουργία του νέου φορέα και την οικονομική του βιωσιμότητα. Σημειώνουμε ότι ο προκάτοχός της, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), έχει τη νομική μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Η μεταβολή της νομικής μορφής της ΕΑΓΜΕ γίνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που ακολουθείται διεθνώς για τους εθνικούς φορείς Γεωλογικής Έρευνας, όπου ο κανόνας είναι η ύπαρξη ερευνητικών φορέων με αυτόνομη γενικά λειτουργία, στα πλαίσια μιας χαλαρής εποπτείας από το αντίστοιχο Υπουργείο, μιας και πρόκειται για φορείς που επιτελούν εξειδικευμένο έργο ερευνητικού αντικειμένου και δεν έχουν γενικής φύσης διοικητικές αρμοδιότητες. Η μορφή του ΝΠΔΔ σίγουρα θα αυξήσει τη γραφειοκρατική λειτουργία του νέου φορέα, επιβαρύνοντάς τον με πρόσθετες διαδικασίες και χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν αρνητικά σε σχέση με το παραγόμενο από αυτόν έργο. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής ενός φορέα δημοσίου δικαίου σε εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και προκηρύξεις μελετών και έργων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, τότε η εμπλοκή του φορέα σε μελέτες και έργα θα περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον δυνητικό κύκλο εργασιών και τα έσοδά του. Γ
ια όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε επιβεβλημένο η νομική μορφή του νέου φορέα να είναι αυτή του ΝΠΙΔ και όχι του ΝΠΔΔ.

2) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του νέου φορέα, έτσι όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου, είναι σίγουρο ότι δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση εκτεταμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη για την ύπαρξη 220 μόνο θέσεων προσωπικού (όπου περιλαμβάνονται και 130 θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, στην οποία ανήκει το σύνολο σχεδόν του ερευνητικού προσωπικού), είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την άρτια λειτουργία μιας Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά και 6 Περιφερειακών Μονάδων, όπως προβλέπεται να είναι η οργάνωση του νέου φορέα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για την πρόβλεψη ύπαρξης επιπλέον προσωπικού του κλάδου ΠΕ, ιδιαίτερα της ειδικότητας ΠΕ-Γεωλόγων, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και το μεγαλύτερο εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του νέου φορέα. Σημειώνεται ότι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΙΓΜΕ που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού, τεκμηριώνεται ενδελεχώς η αναγκαιότητα ύπαρξης τουλάχιστον 350 οργανικών θέσεων, για τη συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα. Θεωρούμε φυσικά αυτονόητη την αναγκαιότητα πλήρους διασφάλισης στο νέο φορέα όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΙΓΜΕ.

3) Από τη σύνθεση του ΔΣ της νέας αρχής απουσιάζει η πρόβλεψη για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων. Σημειώνοντας ότι η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων προβλέπεται στη συντριπτική πλειοψηφία των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ελληνικό κράτος, επισημαίνεται ότι η απουσία αυτή θα επηρεάσει αρνητικά την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και διοίκησης του νέου φορέα και θα μειώσει την αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του. Στην κατεύθυνση μάλιστα της ενίσχυσης της σύνδεσης του νέου φορέα με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς του αυτού αντικειμένου, θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή και εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ΔΣ της νέας Αρχής, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, το Επιμελητήριο αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της ελληνικής πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών μας πόρων.

Κύριε Υπουργέ,
Εκτιμώντας ως αναγκαία την αποδοχή των παραπάνω παρατηρήσεων και προτάσεών μας επί των διατάξεων του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, επιφυλασσόμαστε για μια πιο λεπτομερή κατάθεση των απόψεών μας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία φυσικά θεωρούμε επιβαλλόμενη την κλίση του Επιμελητηρίου.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1ΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ»
,Λάρισα (Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας),ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»
,Αθήνα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αμαρουσίου)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ
,Λάρισα (Αίθουσα παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας),ΠΕΦΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ»
,Λάρισα (Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας),ΚΑΠΕ

2
3
4ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»
,Ηράκλειο Κρήτης (Αίθουσα «Καστελλάκη» Επιμελητήριο),Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

5
6
7ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΥ
,ΑΘΗΝΑ (Αίθουσα Διαλέξεων Βιβλιοθήκης, Γ.Π.Α.),Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας του Γ.Π.Α.

8
9
10
11
12
13
142ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
,Αθήνα (Αμφιθέατρο "Αλκης Αργυριάδης στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ.Π.Α.),Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
,Κοζάνη (Κοβεντάρειο),Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, ο ΟΑΕΔ και η ΑΝ.ΚΟ..

152ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
,Αθήνα (Αμφιθέατρο "Αλκης Αργυριάδης στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ.Π.Α.),Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΡΕΨΗ»
,Λαμία (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων),ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

16
17
18ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
,Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο ΤΕΕ),Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΕ- Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Ελληνικό Κτηματολόγιο

19ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΑΓΡΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΜΟΡΦΗ- ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ»
,Αθήνα ( Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών),Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση

20
21ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020»
,Ξάνθη,Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ΔΠΘ, Παράρτημα Θράκης ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»
,Θεσσαλονίκη ( Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.),Α.Π.Θ., Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & άλλοι φορείς

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ»
,Αθήνα (Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων),Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
,Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου Ν. Καρυά,ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας & Άλλοι Φορείς

22
23
24
25
26
27
28ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»
,Αθήνα (Αίθουσα Τελετών Ε.Μ.Π.),Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας της Ε.Γ.Ε.

29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
3 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020»

Ξάνθη 21 Μαρτίου 2019 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ΔΠΘ, Παράρτημα Θράκης ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 


-ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Θεσσαλονίκη ( Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.) 21 Μαρτίου 2019 Α.Π.Θ., Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & άλλοι φορείς 


-ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ»

Αθήνα (Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων) 21 Μαρτίου 2019 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel