ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2008
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε.->Γεωλογία-Ορυκτός Πλούτος->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Επιμελητήριο κατέθεσε τις πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
στα πλαίσια της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Σύσταση Ελληνική Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», θα θέλαμε κατ’ αρχάς να επισημάνουμε ότι το Επιμελητήριο, το οποίο μάλιστα αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών πόρων της χώρας, δεν κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη διαμόρφωση του εν λόγω σχεδίου νόμου. Παρά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εξετάζοντας το θέμα στην 15η/1-11-2018 συνεδρίασή του, κατέληξε στις παρακάτω πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του νομοσχεδίου:

1) Η νομική μορφή της νέας Αρχής, αυτή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εγείρει ζητήματα όσον αφορά την ευελιξία στη λειτουργία του νέου φορέα και την οικονομική του βιωσιμότητα. Σημειώνουμε ότι ο προκάτοχός της, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), έχει τη νομική μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Η μεταβολή της νομικής μορφής της ΕΑΓΜΕ γίνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που ακολουθείται διεθνώς για τους εθνικούς φορείς Γεωλογικής Έρευνας, όπου ο κανόνας είναι η ύπαρξη ερευνητικών φορέων με αυτόνομη γενικά λειτουργία, στα πλαίσια μιας χαλαρής εποπτείας από το αντίστοιχο Υπουργείο, μιας και πρόκειται για φορείς που επιτελούν εξειδικευμένο έργο ερευνητικού αντικειμένου και δεν έχουν γενικής φύσης διοικητικές αρμοδιότητες. Η μορφή του ΝΠΔΔ σίγουρα θα αυξήσει τη γραφειοκρατική λειτουργία του νέου φορέα, επιβαρύνοντάς τον με πρόσθετες διαδικασίες και χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν αρνητικά σε σχέση με το παραγόμενο από αυτόν έργο. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής ενός φορέα δημοσίου δικαίου σε εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και προκηρύξεις μελετών και έργων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, τότε η εμπλοκή του φορέα σε μελέτες και έργα θα περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον δυνητικό κύκλο εργασιών και τα έσοδά του. Γ
ια όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε επιβεβλημένο η νομική μορφή του νέου φορέα να είναι αυτή του ΝΠΙΔ και όχι του ΝΠΔΔ.

2) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του νέου φορέα, έτσι όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου, είναι σίγουρο ότι δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση εκτεταμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη για την ύπαρξη 220 μόνο θέσεων προσωπικού (όπου περιλαμβάνονται και 130 θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, στην οποία ανήκει το σύνολο σχεδόν του ερευνητικού προσωπικού), είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την άρτια λειτουργία μιας Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά και 6 Περιφερειακών Μονάδων, όπως προβλέπεται να είναι η οργάνωση του νέου φορέα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για την πρόβλεψη ύπαρξης επιπλέον προσωπικού του κλάδου ΠΕ, ιδιαίτερα της ειδικότητας ΠΕ-Γεωλόγων, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και το μεγαλύτερο εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του νέου φορέα. Σημειώνεται ότι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΙΓΜΕ που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού, τεκμηριώνεται ενδελεχώς η αναγκαιότητα ύπαρξης τουλάχιστον 350 οργανικών θέσεων, για τη συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα. Θεωρούμε φυσικά αυτονόητη την αναγκαιότητα πλήρους διασφάλισης στο νέο φορέα όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΙΓΜΕ.

3) Από τη σύνθεση του ΔΣ της νέας αρχής απουσιάζει η πρόβλεψη για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων. Σημειώνοντας ότι η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων προβλέπεται στη συντριπτική πλειοψηφία των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ελληνικό κράτος, επισημαίνεται ότι η απουσία αυτή θα επηρεάσει αρνητικά την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και διοίκησης του νέου φορέα και θα μειώσει την αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του. Στην κατεύθυνση μάλιστα της ενίσχυσης της σύνδεσης του νέου φορέα με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς του αυτού αντικειμένου, θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή και εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ΔΣ της νέας Αρχής, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, το Επιμελητήριο αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της ελληνικής πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών μας πόρων.

Κύριε Υπουργέ,
Εκτιμώντας ως αναγκαία την αποδοχή των παραπάνω παρατηρήσεων και προτάσεών μας επί των διατάξεων του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, επιφυλασσόμαστε για μια πιο λεπτομερή κατάθεση των απόψεών μας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία φυσικά θεωρούμε επιβαλλόμενη την κλίση του Επιμελητηρίου.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Νοέμβριος 2018 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
119ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Αθήνα (Ξενοδοχείο Royal Olympic),Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
,Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη στο Πανόραμα),Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

2ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
,ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»,Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
,Δασικό Χωριό «Παπάδες» Εύβοιας,Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας, Δασαρχείο Λίμνης

AGRIBUSINESS FORUM: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
,Σέρρες (Elpida Resort & Spa),Επιμελητήριο Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Geo Routes Cultural Institute

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΘΡΕΨΗ- ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»
,Σκύδρα (Εγκαταστάσεις ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ),ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας, Δήμος Σκύδρας

3ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
,ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»,Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

AGRIBUSINESS FORUM: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
,Σέρρες (Elpida Resort & Spa),Επιμελητήριο Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Geo Routes Cultural Institute

4
5
6
7
8HYDROMEDIT 2018 – 3o ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
,Βόλος,Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής- Αίθουσα MC3),Ελληνικό Κτηματολόγιο

9HYDROMEDIT 2018 – 3o ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
,Βόλος,Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΝΕΑ ΚΑΠ 2021-2027. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
,Λάρισα (Ξενοδοχείο IMPERIAL)

10HYDROMEDIT 2018 – 3o ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
,Βόλος,Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
,Θεσσαλονίκη (ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ.)

11HYDROMEDIT 2018 – 3o ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
,Βόλος,Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
,Θεσσαλονίκη (ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ.)

12
13ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: ΕΝΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ»
,Αθήνα (Κτήριο Κωστής Παλαμάς, Ακαδημίας 48 & Σίνα),Ε.Κ.Π.Α. & Π.Ε.Δ.Α.

14
15
16
17
18
19
20
21
22ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΛΑΤΑΝΙ- ΚΑΣΤΑΝΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ»
,Αθήνα (Συνεδριακή Αίθουσα ΙΜΔΟ, Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια),Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

23ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΙΔΑΣ (ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ)»
,Αμμουδιά Σερρών (Δημοτικό Σχολείο),Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Προοδευτικός Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμουδιάς Σερρών , ΔΑΟΚ Π.Ε. Σερρών

24
25
26
27
28
29
30
 
 
11 2018
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΛΑΤΑΝΙ- ΚΑΣΤΑΝΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ»

Αθήνα (Συνεδριακή Αίθουσα ΙΜΔΟ, Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια) 22 Νοεμβρίου 2018 Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ 
Τηλ.: 2131512132, 2107784850


-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΙΔΑΣ (ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ)»

Αμμουδιά Σερρών (Δημοτικό Σχολείο) 23 Νοεμβρίου 2018 Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Προοδευτικός Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμουδιάς Σερρών , ΔΑΟΚ Π.Ε. Σερρών 
Τηλ.: 2131512132, 2107784850


-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Αθήνα (Wyndham Grand Athens- Μεγ. Αλεξάνδρου 2) 1 Δεκεμβρίου 2018 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος 
Τηλ.: 2131512132, 2107784850Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel