ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2008
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Σημαντικά Νέα->Γεωλογία-Ορυκτός Πλούτος->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Επιμελητήριο κατέθεσε τις πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
στα πλαίσια της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Σύσταση Ελληνική Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», θα θέλαμε κατ’ αρχάς να επισημάνουμε ότι το Επιμελητήριο, το οποίο μάλιστα αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών πόρων της χώρας, δεν κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη διαμόρφωση του εν λόγω σχεδίου νόμου. Παρά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εξετάζοντας το θέμα στην 15η/1-11-2018 συνεδρίασή του, κατέληξε στις παρακάτω πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του νομοσχεδίου:

1) Η νομική μορφή της νέας Αρχής, αυτή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εγείρει ζητήματα όσον αφορά την ευελιξία στη λειτουργία του νέου φορέα και την οικονομική του βιωσιμότητα. Σημειώνουμε ότι ο προκάτοχός της, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), έχει τη νομική μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Η μεταβολή της νομικής μορφής της ΕΑΓΜΕ γίνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που ακολουθείται διεθνώς για τους εθνικούς φορείς Γεωλογικής Έρευνας, όπου ο κανόνας είναι η ύπαρξη ερευνητικών φορέων με αυτόνομη γενικά λειτουργία, στα πλαίσια μιας χαλαρής εποπτείας από το αντίστοιχο Υπουργείο, μιας και πρόκειται για φορείς που επιτελούν εξειδικευμένο έργο ερευνητικού αντικειμένου και δεν έχουν γενικής φύσης διοικητικές αρμοδιότητες. Η μορφή του ΝΠΔΔ σίγουρα θα αυξήσει τη γραφειοκρατική λειτουργία του νέου φορέα, επιβαρύνοντάς τον με πρόσθετες διαδικασίες και χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν αρνητικά σε σχέση με το παραγόμενο από αυτόν έργο. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής ενός φορέα δημοσίου δικαίου σε εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και προκηρύξεις μελετών και έργων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, τότε η εμπλοκή του φορέα σε μελέτες και έργα θα περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον δυνητικό κύκλο εργασιών και τα έσοδά του. Γ
ια όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε επιβεβλημένο η νομική μορφή του νέου φορέα να είναι αυτή του ΝΠΙΔ και όχι του ΝΠΔΔ.

2) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του νέου φορέα, έτσι όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου, είναι σίγουρο ότι δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση εκτεταμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη για την ύπαρξη 220 μόνο θέσεων προσωπικού (όπου περιλαμβάνονται και 130 θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, στην οποία ανήκει το σύνολο σχεδόν του ερευνητικού προσωπικού), είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την άρτια λειτουργία μιας Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά και 6 Περιφερειακών Μονάδων, όπως προβλέπεται να είναι η οργάνωση του νέου φορέα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για την πρόβλεψη ύπαρξης επιπλέον προσωπικού του κλάδου ΠΕ, ιδιαίτερα της ειδικότητας ΠΕ-Γεωλόγων, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και το μεγαλύτερο εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του νέου φορέα. Σημειώνεται ότι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΙΓΜΕ που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού, τεκμηριώνεται ενδελεχώς η αναγκαιότητα ύπαρξης τουλάχιστον 350 οργανικών θέσεων, για τη συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα. Θεωρούμε φυσικά αυτονόητη την αναγκαιότητα πλήρους διασφάλισης στο νέο φορέα όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΙΓΜΕ.

3) Από τη σύνθεση του ΔΣ της νέας αρχής απουσιάζει η πρόβλεψη για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων. Σημειώνοντας ότι η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων προβλέπεται στη συντριπτική πλειοψηφία των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ελληνικό κράτος, επισημαίνεται ότι η απουσία αυτή θα επηρεάσει αρνητικά την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και διοίκησης του νέου φορέα και θα μειώσει την αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του. Στην κατεύθυνση μάλιστα της ενίσχυσης της σύνδεσης του νέου φορέα με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς του αυτού αντικειμένου, θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή και εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ΔΣ της νέας Αρχής, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, το Επιμελητήριο αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της ελληνικής πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών μας πόρων.

Κύριε Υπουργέ,
Εκτιμώντας ως αναγκαία την αποδοχή των παραπάνω παρατηρήσεων και προτάσεών μας επί των διατάξεων του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, επιφυλασσόμαστε για μια πιο λεπτομερή κατάθεση των απόψεών μας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία φυσικά θεωρούμε επιβαλλόμενη την κλίση του Επιμελητηρίου.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Ιανουάριος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
,Καβάλα (Αμφιθέατρο Γ.Παυλίδης Π.Ε. Καβάλας),Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Π.Ε. Καβάλας

12
13
14
15
16
17
18
19ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
,Αθήνα (Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

20
21
22
23
24ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
,Αθήνα (κτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»- Ακαδημίας 48 & Σίνα),Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων

25ΗΜΕΡΙΔΑ- WORKSHOP ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
,Θεσσαλονίκη (Εκπαιδευτικό Κέντρο «Αλίκη Περρωτή» του Perrotis College),Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College

26
27
28
29«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
,Λάρισα (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου),ΥΠΑΑΤ – Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

30
31
 
 
 
1 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Αθήνα (κτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»- Ακαδημίας 48 & Σίνα) 24 Ιανουαρίου 2019 Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων 
ΣΕΓ: Τηλ. 210 6540730


-ΗΜΕΡΙΔΑ- WORKSHOP ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Θεσσαλονίκη (Εκπαιδευτικό Κέντρο «Αλίκη Περρωτή» του Perrotis College) 25 Ιανουαρίου 2019 Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College 
ΣΕΓ: Τηλ. 210 6540730


-«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Λάρισα (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου) 29 Ιανουαρίου 2019 ΥΠΑΑΤ – Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
ΣΕΓ: Τηλ. 210 6540730Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel