ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2015
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Σημαντικά Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΥΑΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΥΑΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ


Με αφορμή ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη Βαυαρική Κυβέρνηση για τη βιώσιμη συντήρηση του Εθνικού Κήπου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνη, υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης των πολιτών και όλων των εμπλεκομένων φορέων, για τους όρους και το περιεχόμενο του εν λόγω μνημονίου. Επιπλέον το ΓΕΩΤ.Ε.Ε επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιου είδους συμφωνίας θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει αφενός την μη απαξίωση της επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας, καθώς και του μέχρι σήμερα έργου της αρμόδιας γεωτεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και αφετέρου τη δυνατότητα συμμετοχής και συνεισφοράς των Ελληνικών Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων, αλλά και γενικότερα όλων των Γεωτεχνικών επιστημόνων, στην αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου.

Αναλυτικότερα η επιστολή του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
από ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, πληροφορηθήκαμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου σας και της Βαυαρικής Κυβέρνησης για τη βιώσιμη συντήρηση του Εθνικού Κήπου. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνει την εξειδίκευση της Διαχειριστικής Μελέτης του Εθνικού Κήπου, η οποία έχει εκπονηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, τη χάραξη μακροχρόνιων πολιτικών για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την επιμόρφωση του προσωπικού του κήπου για τη βέλτιστη φροντίδα του.

Με αφορμή τα παραπάνω και στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) υπογραμμίζει, κατ’ αρχάς, πως ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να ενημερώσει περαιτέρω τους πολίτες, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, για το περιεχόμενο και τους όρους του εν λόγω μνημονίου.

Πέραν τούτου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι ο Εθνικός Κήπος αποτελεί έναν τόπο με ιδιαίτερη και ανεκτίμητη ιστορική, πολιτιστική, βιοκλιματική και περιβαλλοντική αξία, του οποίου η ύπαρξη, από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική εξέλιξη της Αθήνας ως πρωτεύουσας του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Αποτελεί έναν μοναδικό και σπάνιο πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης, ο οποίος πέραν των άλλων, είναι τόπος περιπάτου και αναψυχής και ταυτόχρονα τουριστικό θέλγητρο και προορισμός. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ορισμένα από τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, ήταν φυτά που για πρώτη φορά εισήχθησαν στην Ευρώπη, τα οποία όχι μόνο κατάφεραν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον, αλλά συνεχίζουν για περισσότερο από 150 χρόνια να αποτελούν μέλη της φυτοκοινότητας του Εθνικού Κήπου, προσδίδοντάς του τα χαρακτηριστικά του βοτανικού μνημείου, αλλά και ενός τοπόσημου – συμβόλου της πόλης, η φήμη του οποίου ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας.

Αναμφισβήτητο και σημαντικό ρόλο στην μέχρι σήμερα ιστορική εξέλιξη του Εθνικού Κήπου, είχε και συνεχίζει να έχει, η επιστημονική και τεχνική συνεισφορά του γεωτεχνικού στελεχιακού δυναμικού (Γεωπόνοι και Δασολόγοι) που υπηρετεί στην εκάστοτε αρμόδια για τη διαχείρισή του υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα, η αρμόδια γεωτεχνική υπηρεσία του Δήμου σας έχει ήδη εκπονήσει τη Διαχειριστική Μελέτη του Εθνικού Κήπου, ενώ οσονούπω πρόκειται να ολοκληρώσει τη λεπτομερή καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης βλάστησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εκφράζοντας την ανησυχία και τον σοβαρό προβληματισμό του για το ακριβές περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και της Βαυαρικής Κυβέρνησης για τον Εθνικό Κήπο, επισημαίνει ότι το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιου είδους συμφωνίας θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει ότι:
• Δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα του Δήμου Αθηναίων για αυτοδύναμο σχεδιασμό και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου.
• Δεν απαξιώνεται η επιστημονική επάρκεια και εμπειρία, αλλά και το μέχρι σήμερα έργο της αρμόδιας γεωτεχνικής υπηρεσίας.
• Εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής και συνεισφοράς των Ελληνικών Γεωτεχνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, αρκετά εκ των οποίων διαθέτουν, εδώ και πολλά χρόνια, Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου (π.χ. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α., Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), υλοποιούν ειδικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και παρέχουν σημαντικό σχετικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.
• Αξιοποιείται η επιστημονική γνώση και η επαγγελματική εμπειρία των Γεωπόνων και Δασολόγων – μελών του Επιμελητηρίου μας, οι οποίοι αποτελούν, τόσο στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τον βασικό κορμό του επιστημονικού δυναμικού που ασχολείται με την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών, καθώς και την κατασκευή έργων Πράσινου. Υπογραμμίζουμε μάλιστα ότι, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, πολλοί γεωτεχνικοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, όπου και διακρίνονται «εξάγοντας» την τεχνογνωσία που απέκτησαν στη χώρα μας.

Κύριε Δήμαρχε,
κατά την τελευταία πενταετία, τόσο το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όσο και πολλοί άλλοι εμπλεκόμενοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς έχουν θέση υπόψη του Δήμου Αθηναίων τις απόψεις και προτάσεις τους σχετικά με την διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου, με σεβασμό πάντα της ιστορικής και πολιτιστικής του ταυτότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή τελεσφόρηση της όποιας προσπάθειας αποτελούν η συνεχής διαβούλευση και συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου με όλους τους εμπλεκομένους, η ενίσχυση των γεωτεχνικών υπηρεσιών με ικανό αριθμό επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και η διασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Οι συμφωνίες συνεργασίας με άλλους φορείς του εξωτερικού μπορούν να βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, είναι όμως τελείως αναποτελεσματικές χωρίς την εξασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων.

Τονίζοντας τέλος πως το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων που θα έχει σαν στόχο την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»
,Θεσσαλονίκη ( Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ),ΤΕΕ- Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ

81ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»
,Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου),ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών & άλλοι φορείς

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
,Ιωάννινα (Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων),Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «WORLD CONFERENCE ON FORESTS FOR PUBLIC HEALTH»
,Αθήνα (Πολεμικό Μουσείο)

91ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»
,Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου),ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών & άλλοι φορείς

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «WORLD CONFERENCE ON FORESTS FOR PUBLIC HEALTH»
,Αθήνα (Πολεμικό Μουσείο)

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Αθήνα (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος),Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

101ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»
,Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου),ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών & άλλοι φορείς

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «WORLD CONFERENCE ON FORESTS FOR PUBLIC HEALTH»
,Αθήνα (Πολεμικό Μουσείο)

111ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»
,Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου),ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών & άλλοι φορείς

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «WORLD CONFERENCE ON FORESTS FOR PUBLIC HEALTH»
,Αθήνα (Πολεμικό Μουσείο)

12ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ»
,Λάρισα ( Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κτίριο Κατσίγρα),Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού

13
14ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
,Κρήτη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας),Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης

15
1614o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
,Βόλος (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας),Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (Ε.Υ.Ε.)

1714o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
,Βόλος (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας),Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (Ε.Υ.Ε.)

18
19
20
21
22GSG 2019: ΤHE 15th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE «EXPLORING AND PROTECTING OUR LIVING PLANET EARTH»
,Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

23GSG 2019: ΤHE 15th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE «EXPLORING AND PROTECTING OUR LIVING PLANET EARTH»
,Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

24GSG 2019: ΤHE 15th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE «EXPLORING AND PROTECTING OUR LIVING PLANET EARTH»
,Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

25
26
27
28
29
30
31
 
 
5 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-9th INTERNATIONAL FORUM- MINERAL RESOURCES IN GREECE

Αθήνα (King George Hotel) 21 Ιουνίου 2019  


-2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL HAZARDS & INFRASTRUCTURE

Χανιά 23 - 26 Ιουνίου 2019  


-21st GIESCO INTERNATIONAL MEETING 2019

Θεσσαλονίκη 23 - 28 Ιουνίου 2019 GIESCO, Α.Π.Θ. Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel