ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2015
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Σημαντικά Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΥΑΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΥΑΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ


Με αφορμή ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη Βαυαρική Κυβέρνηση για τη βιώσιμη συντήρηση του Εθνικού Κήπου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνη, υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης των πολιτών και όλων των εμπλεκομένων φορέων, για τους όρους και το περιεχόμενο του εν λόγω μνημονίου. Επιπλέον το ΓΕΩΤ.Ε.Ε επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιου είδους συμφωνίας θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει αφενός την μη απαξίωση της επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας, καθώς και του μέχρι σήμερα έργου της αρμόδιας γεωτεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και αφετέρου τη δυνατότητα συμμετοχής και συνεισφοράς των Ελληνικών Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων, αλλά και γενικότερα όλων των Γεωτεχνικών επιστημόνων, στην αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου.

Αναλυτικότερα η επιστολή του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
από ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, πληροφορηθήκαμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου σας και της Βαυαρικής Κυβέρνησης για τη βιώσιμη συντήρηση του Εθνικού Κήπου. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνει την εξειδίκευση της Διαχειριστικής Μελέτης του Εθνικού Κήπου, η οποία έχει εκπονηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, τη χάραξη μακροχρόνιων πολιτικών για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την επιμόρφωση του προσωπικού του κήπου για τη βέλτιστη φροντίδα του.

Με αφορμή τα παραπάνω και στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) υπογραμμίζει, κατ’ αρχάς, πως ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να ενημερώσει περαιτέρω τους πολίτες, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, για το περιεχόμενο και τους όρους του εν λόγω μνημονίου.

Πέραν τούτου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι ο Εθνικός Κήπος αποτελεί έναν τόπο με ιδιαίτερη και ανεκτίμητη ιστορική, πολιτιστική, βιοκλιματική και περιβαλλοντική αξία, του οποίου η ύπαρξη, από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική εξέλιξη της Αθήνας ως πρωτεύουσας του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Αποτελεί έναν μοναδικό και σπάνιο πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης, ο οποίος πέραν των άλλων, είναι τόπος περιπάτου και αναψυχής και ταυτόχρονα τουριστικό θέλγητρο και προορισμός. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ορισμένα από τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, ήταν φυτά που για πρώτη φορά εισήχθησαν στην Ευρώπη, τα οποία όχι μόνο κατάφεραν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον, αλλά συνεχίζουν για περισσότερο από 150 χρόνια να αποτελούν μέλη της φυτοκοινότητας του Εθνικού Κήπου, προσδίδοντάς του τα χαρακτηριστικά του βοτανικού μνημείου, αλλά και ενός τοπόσημου – συμβόλου της πόλης, η φήμη του οποίου ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας.

Αναμφισβήτητο και σημαντικό ρόλο στην μέχρι σήμερα ιστορική εξέλιξη του Εθνικού Κήπου, είχε και συνεχίζει να έχει, η επιστημονική και τεχνική συνεισφορά του γεωτεχνικού στελεχιακού δυναμικού (Γεωπόνοι και Δασολόγοι) που υπηρετεί στην εκάστοτε αρμόδια για τη διαχείρισή του υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα, η αρμόδια γεωτεχνική υπηρεσία του Δήμου σας έχει ήδη εκπονήσει τη Διαχειριστική Μελέτη του Εθνικού Κήπου, ενώ οσονούπω πρόκειται να ολοκληρώσει τη λεπτομερή καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης βλάστησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εκφράζοντας την ανησυχία και τον σοβαρό προβληματισμό του για το ακριβές περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και της Βαυαρικής Κυβέρνησης για τον Εθνικό Κήπο, επισημαίνει ότι το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιου είδους συμφωνίας θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει ότι:
• Δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα του Δήμου Αθηναίων για αυτοδύναμο σχεδιασμό και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου.
• Δεν απαξιώνεται η επιστημονική επάρκεια και εμπειρία, αλλά και το μέχρι σήμερα έργο της αρμόδιας γεωτεχνικής υπηρεσίας.
• Εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής και συνεισφοράς των Ελληνικών Γεωτεχνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, αρκετά εκ των οποίων διαθέτουν, εδώ και πολλά χρόνια, Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου (π.χ. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α., Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), υλοποιούν ειδικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και παρέχουν σημαντικό σχετικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.
• Αξιοποιείται η επιστημονική γνώση και η επαγγελματική εμπειρία των Γεωπόνων και Δασολόγων – μελών του Επιμελητηρίου μας, οι οποίοι αποτελούν, τόσο στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τον βασικό κορμό του επιστημονικού δυναμικού που ασχολείται με την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών, καθώς και την κατασκευή έργων Πράσινου. Υπογραμμίζουμε μάλιστα ότι, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, πολλοί γεωτεχνικοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, όπου και διακρίνονται «εξάγοντας» την τεχνογνωσία που απέκτησαν στη χώρα μας.

Κύριε Δήμαρχε,
κατά την τελευταία πενταετία, τόσο το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όσο και πολλοί άλλοι εμπλεκόμενοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς έχουν θέση υπόψη του Δήμου Αθηναίων τις απόψεις και προτάσεις τους σχετικά με την διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου, με σεβασμό πάντα της ιστορικής και πολιτιστικής του ταυτότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή τελεσφόρηση της όποιας προσπάθειας αποτελούν η συνεχής διαβούλευση και συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου με όλους τους εμπλεκομένους, η ενίσχυση των γεωτεχνικών υπηρεσιών με ικανό αριθμό επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και η διασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Οι συμφωνίες συνεργασίας με άλλους φορείς του εξωτερικού μπορούν να βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, είναι όμως τελείως αναποτελεσματικές χωρίς την εξασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων.

Τονίζοντας τέλος πως το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων που θα έχει σαν στόχο την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Κήπου, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1ΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ»
,Λάρισα (Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας),ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»
,Αθήνα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αμαρουσίου)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ
,Λάρισα (Αίθουσα παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας),ΠΕΦΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ»
,Λάρισα (Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας),ΚΑΠΕ

2
3
4ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»
,Ηράκλειο Κρήτης (Αίθουσα «Καστελλάκη» Επιμελητήριο),Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

5
6
7ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΥ
,ΑΘΗΝΑ (Αίθουσα Διαλέξεων Βιβλιοθήκης, Γ.Π.Α.),Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας του Γ.Π.Α.

8
9
10
11
12
13
142ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
,Αθήνα (Αμφιθέατρο "Αλκης Αργυριάδης στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ.Π.Α.),Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
,Κοζάνη (Κοβεντάρειο),Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, ο ΟΑΕΔ και η ΑΝ.ΚΟ..

152ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
,Αθήνα (Αμφιθέατρο "Αλκης Αργυριάδης στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ.Π.Α.),Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΡΕΨΗ»
,Λαμία (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων),ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

16
17
18ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
,Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο ΤΕΕ),Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΕ- Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Ελληνικό Κτηματολόγιο

19ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΑΓΡΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΜΟΡΦΗ- ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ»
,Αθήνα ( Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών),Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση

20
21ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020»
,Ξάνθη,Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ΔΠΘ, Παράρτημα Θράκης ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»
,Θεσσαλονίκη ( Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.),Α.Π.Θ., Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & άλλοι φορείς

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ»
,Αθήνα (Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων),Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
,Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου Ν. Καρυά,ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας & Άλλοι Φορείς

22
23
24
25
26
27
28ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»
,Αθήνα (Αίθουσα Τελετών Ε.Μ.Π.),Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας της Ε.Γ.Ε.

29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
3 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»

Αθήνα (Αίθουσα Τελετών Ε.Μ.Π.) 28 Μαρτίου 2019 Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας της Ε.Γ.Ε. 
Τηλ.: 210 7722087, 210 7722440


-ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Πάτρα (Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαϊας ) 6 Απριλίου 2019 Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων 
Τηλ.: 210 7722087, 210 7722440


-ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ- ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ»

Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο 301- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.) 11 Απριλίου 2019 ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου Α.Π.Θ. 
Τηλ.: 210 7722087, 210 7722440Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel